צו הרחקה במהלך הליך גירושין

לעיתים במהלך הליך גירושין ועם התלהטות הרוחות נחצים גבולות, מכוערים יותר או פחות. על מנת למנוע אירועים אלימים קיימים מספר הליכים אותם ניתן לבצע, בין היתר בעזרת צווי הרחקה/הגנה. על פי החוק למניעת אלימות במשפחה, ניתן להגיש צו הגנה כנגד בן משפחה מקרבה ראשונה, בני זוג או הוריהם, כאשר הוא מטריד באופן פיזי, מילולי או נפשי. צווי ההגנה הינם זמניים, ונועדו על מנת לתת מענה מהיר להטרדה ממנה סובל אדם אחד מאדם אחר במשפחתו. עם זאת, יכול ותוקפו של הצו יתארך מעת לעת. ניתן לבקש צו הרחקה או צו הגנה באופן נפרד וכן לצד תביעות שונות בענייני משפחה בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני.

צו הרחקה – מה צריך להוכיח ?

יש להבין כי כאשר מבקשים צו הרחקה כנגד בן הזוג, יש להוכיח שבן הזוג מוטרד או מאוים. דבר זה ניתן להוכיח באמצעות ראיות (עדים, הקלטות וכדומה).

בקשה לצו הרחקה בגין אלימות, עליה לעמוד במספר תנאים:

  1. בן הזוג הוא האחראי למעשה האלימות.

     

  2. יש להוכיח כי האלימות היא חמורה.

     

  3. יש להוכיח קיומה של סכנה מיידית וממשית או התעללות נפשית מתמשכת או התנהגות שאינה מאפשרת לבן משפחתו ניהול סביר ותקין של חייו.

     

לעיתים בית המשפט ידחה את הבקשה לצו אם מתברר שהצו התבקש כחלק מאסטרטגיית גירושין, במטרה לפגוע בצד השני.

בעת מתן הצו, יבדוק בית המשפט את תום הלב של מבקש הצו. חשוב לדעת כי במידה וקיימים אינטרסים זרים בהגשת הבקשה, בית המשפט יראה זאת בחומרה רבה ועלול להטיל על מי מהצדדים הוצאות. כמו כן, בית המשפט לא ייעתר מיידית לבקשה לצו הרחקה אשר הוגשה, אלא יבדוק גם מהי טובת הילדים. צו הרחקה יינתן רק אם אי אפשר לעצור את המעשים האלימים בדרכים אחרות. ישנם מקרים אשר בית המשפט יעדיף לקבוע הפרדה אחרת אם הדבר עשוי להבטיח את בטחון בן הזוג.

הוצאת צו הרחקה

מסיבה זו רצוי להתייעץ לפני ולפנים בטרם הגשת הבקשה. הוצאת צו הרחקה, אינו צעד שבשגרה והוא בעל השלכות מרחיקות לכת עבור בן הזוג המרחיק והמורחק. השלכות אלה יכולות להשפיע בעתיד על הסכם הגירושין. יש לבחון את הבקשה ולוודא שלא תהא לה השפעה שלילית שתוצאתה הרסנית ויש לנקוט בה רק אם הדבר הכרחי ואמיתי. אם וכאשר מדובר בבקשה אמיתית וחד חד-ערכית, אזי שיש לפעול להגשתה באופן מיידי. צו הרחקה שהתבקש שלא כדין יכול לגרום לסבל רב לילדיי בני הזוג. מדובר בטראומה שלא בהכרח ניתן יהיה לתקנה.

בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב תמ"ש 32748-01-12 דובר על אישה אשר הגישה לבית המשפט לענייני משפחה ברמת גן בקשה להרחקת בעלה מביתם המשותף. היא טענה כי הבעל אלים ומסכן אותה ואת בנותיהם הקטינות. בית המשפט קבע, כי שני ההורים תרמו לאלימות והרחיק אותם מהבית לסירוגין, כך שבכל שבוע ישהה רק אחד ההורים עם הקטינות.

לגבי צו הרחקה השופט יהורם שקד קבע כך:

"ההורים חשפו את הילדות למאבק מכוער, אלים פיזית ומילולית ואף הוסיפו חטא על פשע שעה שלא שעו לתחנוניהן של הילדות ללכת משם. הילדות ביקשו, חזרו וביקשו, פשוט ללכת משם וניכר כי בקשתן הייתה כה מסובכת עד שלא נמצא מי שיאות לקיים אחר משאלתן הפשוטה – ללכת משם."

לפיכך נפסק, כי כל אחד מההורים ישהה בדירה למשך שבוע ימים לסירוגין, כאשר לכל הורה יוקצה חדר נפרד בדירה, שבו תהיה לו הזכות ללון, שם ישמור את חפציו האישיים,  ויוכל לנעול את החדר בעוזבו.

מקרים בהם מתבקשים צווי הגנה בגין תלונות שווא, אסור שיקרו, הנזק שנגרם לילדים הוא לאין ערוך, ממנו לא יכולים הילדים להירפא. המעשה ישליך על חייהם בהווה ועל חייהם בעתיד.