fbpx

שליטה מלאה ברכוש והכספים תוך שמירה על האינטרסים שלך

חותם אמינות דן וברדסטריט של עורכתדין לעינייני משפחה חגית לב

שליטה מלאה ברכוש ובכספים תוך שמירה על האינטרסים שלך

חותם אמינות דן וברדסטריט של עורכתדין לעינייני משפחה חגית לב

לתאום פגישת ייעוץ אישית

דמי מזונות ממוצעים לחודש

תוכן עניינים

אם הגעת לכאן זה אומר שאתה רוצה לדעת כמה זה דמי
מזונות ממוצעים משלמים בחודש
, נכון ?

אם אתה רוצה לדעת מה עליך לעשות כדי לקבל את
המקסימום שמגיע לך בגירושים
אז הגעת למקום הנכון עבורך!

הילדים המשותפים ותשלום דמי המזונות החודשיים, קושרים את בני זוג האחד עם השני גם לאחר יום הגירושין.

בין אם בני הזוג לשעבר נשארו ידידים טובים לאחר הגירושין, ובין אם אינם יכולים עוד לשאת זה את זו, יצטרך האב להעביר מדי חודש לאם סכום מזונות גבוה, זאת בנוסף להשתתפות בהוצאות רפואיות, חינוכיות, וכו’.

לעיתים, האב מעביר תשלום מזונות גם כאשר הסדרי שהות עם ילדיו מועטים או לא קיימים כלל.

חישוב דמי מזונות ילדים | עו"ד חגית לב

משכך, לא פלא כי נושא דמי המזונות החודשיים הוא בין הנושאים אשר מעסיקים הכי הרבה את הזוגות העומדים בפתחו של הליך גירושין. על כן, על השאלה מהם דמי המזונות הממוצעים לחודש, היא שאלה המעסיקה הרבה אמהות ואבות.

כמה זה דמי מזונות בהליך גירושין?


שאלה זו הינה שאלה מורכבת, שהרי אין דמי מזונות קבועים ובית המשפט פוסק את דמי המזונות בכל מקרה לגופו.

בית המשפט פוסק לפי פרמטרים הקשורים בצרכיו ההכרחיים של הילד וברמת החיים אליה הורגל.

למשל, אם היה הילד היה רגיל למספר חוגים מסוים בשבוע או לטיפולים פסיכולוגים, רגשיים וגם לפי יכולתם הכלכליים של ההורים.

בבואו של בית המשפט לפסוק דמי מזונות, יבדוק את הכנסות האב בפועל, פוטנציאל השתכרותו ואם מקבל עזרה כלכלית ממקור חיצוני ומה גובהה.

בית המשפט יבדוק נכסים אשר ברשות האב והאם מכלכל משפחה נוספת, חדשה.

לא זו אף זו, במגמה חדשה של בתי המשפט לאחרונה, תיבדק גם יכולתה הכלכלית של האם, פוטנציאל השתכרותה ושאר הפרמטרים  אשר נבדקו אצל האב.

ראוי לציין כי עד לתקופה האחרונה, בדיקת בית המשפט הכנסותיה של האם לא היתה מעמיקה, ודמי מזונות נפסקו לאב באופן כמעט אוטומטי.

 

דמי מזונות ממוצעים לחודש


מאחר ולא קיימים פרמטרים לביצוע תחשיב דמי מזונות על פי חוק, קבעה הפסיקה בבתי המשפט את אופן התחשיב.

יחד עם זאת, צרכיו ההכרחיים של הילד והכנסות האב והאם טעונים הוכחה בבית המשפט. לכן, בשורה של פסיקות בבית המשפט נקבעו דמי מזונות מינימאליים המהווים את צרכיו ההכרחיים של הילד.

בע”א (ת”א) 1895/02 בן עמי נ’ בן עמי קבעה כבוד השופטת שטופמן כי “צרכיו ההכרחיים של קטין שאינם דורשים ראיות מפורטות ושהם בידיעה הכללית השיפוטית, עומדים על סך של 1,150 ₪, ללא הוצאות מדור וללא הוצאות גן”.

כיום התעדכנו הסכומים והם עומדים על הסך שבין 1400 לבין 1600 ₪. בנוסף לכך, יש להוסיף את הוצאות החינוך, המדור, והוצאות חריגות.

 

הליך גירושין עם ילדים


ילדים הם אלה אשר יקשרו בני זוג לנצח, גם אם בחרו לשים קץ לנישואיהם. לרוב, קשר זה יבוא לידי ביטוי גם בתשלום דמי מזונות חודשיים.

דמי מזונות אלה יקבעו על פי החלטת בית המשפט בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה, אך קיים מדד לדמי מזונות ילדים ממוצעים לחודש אשר על פי הפסיקה עומד היום על סך ממוצע של כ- 1450 ₪  לא כולל מדור, הוצאות חינוך והוצאות חריגות.

דמי המזונות, כאמור, ייקבעו בהתאם להכנסות של שני ההורים, לאחר קיזוז הוצאות המדור שלהם, ובהתחשב בהכנסה הפנויה שנותרת לכל אחד מהם.

מתוך הסכום שנותר בודקים מה יחס ההכנסה שנותר לזמני השהות של כל אחד מההורים עם הילדים.

לאחר עריכת חשבון זה ייגזרו דמי המזונות אותם ישלם האב לילדיו.

במקרה בו נגיע לתוצאה שוויונית הן ביחס ההכנסות והן ביחס זמני השהות של כל אחד מההורים עם הילדים ייתכן ונגיע לתוצאה בה לא ישולמו דמי מזונות.

כמה לשלם דמי מזונות ממוצעים לחודש

נכון להיום ברגע בו נגיע לשוויון שכזה הרי שנגיע למצב בו לא יהיו דמי מזונות, אך זאת, רק עם הגיע הקטין לגיל 6.

עד גיל 6 עדיין החבות היא עדיין של האב. לגבי הוצאות חריגות כגון: חוגים, קייטנות, טיפולים, צרכים רפואיים וכדומה, חלה גם מגמה בפסיקה, וכיום הם נבחנים בהתאם ליחס ההכנסות של כל אחד מההורים, ובניגוד לכלל שהיה קיים, כי יחולקו חצי בחצי.

כיום יכולים לקבוע יחס שונה כגון: 60-40. המגמה כולה בפסיקת דמי מזונות ומדור היא ליצור שוויון בנטל.


גביית דמי מזונות


גרושה אשר אב ילדיה אינו משלם לה דמי מזונות או לא עומד בתשלום דמי המזונות מדי חודש בחודשו, יכולה לפעול כנגדו במסגרת לשכת ההוצאה לפועל.

ניתן לפתוח תיק כנגדו ולהטיל עליו עיקולים והגבלות אשר ישבשו את מהלך חייו התקין.

ניתן להטיל על אב אשר אינו משלם מזונותיו עיקולי בנקים, עיקולי רכב, עיקול מקרקעין, עיקול מטלטלין, לבצע כנגדו צווי הבאה אשר יביאו אותו בפני רשם ההוצאה לפועל באמצעות צו משטרתי, וכן ניתן יהיה להטיל עליו הגבלות כגון: הגבלת עיכוב יציאה מהארץ, הגבלת רישיון נהיגה והגבלות משימוש בכרטיסי אשראי.

תיקי הוצאה לפועל אשר נפתחים בגין אי תשלום מזונות שונים מתיקי הוצאה לפועל “רגילים”, בין היתר קיים מסלול מקוצר בו רשות האכיפה והגבייה תנקוט בפעולות אף ללא צורך בעזרת האישה.

כמו כן, תיק הוצאה לפועל שנפתח בגין מזונות, הוא התיק היחידי בו ניתן להגיש מיד בקשה לצו מאסר ולאסור את האב בגין אי העברת התשלום. במידה ונפתח כנגד אב תיק הוצאה לפועל במזונות, רצוי שיתייעץ עם עורך דין המתמחה בתיקי הוצאה לפועל מסוג זה, שכן ההליכים הננקטים בתיקים עלולים לשבש את חייו.  

בכל  מקרה  מדובר בחוב על פי פסק דין, כך שאת החוב צריך לשלם, לכן הליך התגוננות יסייע רק אם נפתח תיק ובוצעו בו פעולות שלא בהתאם לפסק הדין.

 

עורך דין גירושין


עורך דין גירושין
אשר בקיא בכל הנוגע לתחום מזונות הילדים, הוא הכתובת לכל השאלות האקוטיות המדאיגות אב או אם העומדים בפתחו של הליך גירושין.

תחום דיני המשפחה הוא תחום דיני נפשות של ממש, והגעה לבית המשפט ללא ייצוג הולם עלול בסופו של דבר לעלות לצדדים ביוקר.

דמי מזונות ממוצעים לחודש הינם אותו הסכום שאותו בית המשפט קבע כצרכיו ההכרחיים של הילד, אך כפי שנאמר עוד קודם, כל מקרה לגופו.

יתכנו בהחלט מצבים בהם אב יגיע ללא ייצוג ויגלה כי פסקו כנגדו דמי מזונות בסך העולה על 40%-50% ממשכורתו החודשית, דמי מזונות אשר אין הוא יכול לעמוד בהם.

מאידך, אם אשר תגיע ללא ייצוג הולם להליך עלולה לגלות כי בית המשפט פסק לה דמי מזונות מינימאלים ביותר, דמי מזונות אלה לא יספיקו לצורך מחייתם הבסיסית של ילדיה והיא עלולה לקרוס תחת הנטל הכלכלי הרב שלאחר הגירושין.

אין דמי מזונות קבועים ובית המשפט פוסק את דמי המזונות בכל מקרה לגופו. בית המשפט פוסק לפיי מספר פרמטרים, ישנם פרמטרים הקשורים בצרכיו ההכרחיים של הילד וברמת החיים אליה הורגל. למשל, אם היה הילד היה רגיל למספר חוגים מסוים בשבוע או לטיפולים פסיכולוגים, רגשיים, בית המשפט ישתדל להתחשב בעניין זה. פרמטר שני, קשור להורים וליכולתם הכלכלית, למידע נוסף כנס לאתר.

את גובה דמי המזונות שמשולמים עבור הילדים קובע ביהמ"ש לאחר בחינה של רמת החיים שלהם, הוצאות המחייה עד למועד הפרידה, הכנסות של האב, הכנסות של האם ועוד מספר פרמטרים חשובים, התשובה המפורטת נמצאת באתר.

כשהאבא מבקש להקטין את מזונות הילדים, אז הוא צריך את התנאים הבאים:
1. לבקש משמורת משותפת על הילדים.
2. להציג שהמשכורת שלו / ההכנסה שלו קטנה (צומצמה).
3. להוכיח שההכנסות של האמא גדלו (קיבלה קידום, החליפה מקום עבודה, סיימה לימודים ועוד..).
4. להראות שהצרכים הכלכליים של הילדים קטנו (לא צריכים שיעורים פרטיים, לא הולכים לקיטנות, ועוד..).

מעבר לתשלום המזונות החודשי לעיתים ישנם הוצאות חריגות שמתחלקות שמשולמות ע"י שני ההורים, לדוגמא: חוגים / קייטנות / שיעורים פרטיים / טיפולים רפואיים / טיפולים פסיכולוגים / קלינאית תקשורת / נסיעות לחו"ל במסגרת לימודית / תנועות נוער ועוד – מידע נוסף רלוונטי וחשוב מוצג באתר.

גירושין  זה מסובך….  

אך ההיבט הכלכלי הוא דבר אחד שאינך צריך לדאוג לגביו.

אני עורכת דין גירושין ומשפחה בעלת ניסיון רב ורקורד הצלחה מוכח.

תקבל את המקסימום שמגיע לך

Call Now Button