[מומלץ] דמי מזונות ממוצעים לחודש

דמי מזונות ממוצעים לחודש

הילדים המשותפים ותשלום דמי המזונות החודשיים, קושרים את בני זוג האחד עם השני גם לאחר יום הגירושין. בין אם בני הזוג לשעבר נשארו ידידים טובים לאחר הגירושין, ובין אם אינם יכולים עוד לשאת זה את זו, יצטרך האב להעביר מדי חודש לאם סכום מזונות גבוה, זאת בנוסף להשתתפות בהוצאות רפואיות, חינוכיות, וכו’. לעיתים, האב מעביר תשלום מזונות גם כאשר הסדרי שהות עם ילדיו מועטים או לא קיימים כלל. משכך, לא פלא כי נושא דמי המזונות החודשיים הוא בין הנושאים אשר מעסיקים הכי הרבה את הזוגות העומדים בפתחו של הליך גירושין. על כן, על השאלה מהם דמי המזונות הממוצעים לחודש, היא שאלה המעסיקה הרבה אמהות ואבות.

כמה זה דמי מזונות בהליך גירושין?

שאלה זו הינה שאלה מורכבת, שהרי אין דמי מזונות קבועים ובית המשפט פוסק את דמי המזונות בכל מקרה לגופו. בית המשפט פוסק לפיי מספר פרמטרים, ישנם פרמטרים הקשורים בצרכיו ההכרחיים של הילד וברמת החיים אליה הורגל. למשל, אם היה הילד היה רגיל למספר חוגים מסוים בשבוע או לטיפולים פסיכולוגים, רגשיים, בית המשפט ישתדל להתחשב בעניין זה. פרמטר שני, קשור להורים וליכולתם הכלכלית. בבואו של בית המשפט לפסוק דמי מזונות, יבדוק את הכנסות האב בפועל, פוטנציאל השתכרותו ואם מקבל עזרה כלכלית ממקור חיצוני ומה גובהה. בית המשפט יבדוק נכסים אשר ברשות האב והאם מכלכל משפחה נוספת, חדשה. לא זו אף זו, במגמה חדשה של בתי המשפט לאחרונה, תיבדק גם יכולתה הכלכלית של האם, פוטנציאל השתכרותה ושאר הפרמטרים 

אשר נבדקו אצל האב. ראוי לציין כי עד לתקופה האחרונה, בדיקת בית המשפט הכנסותיה של האם לא היתה מעמיקה, ודמי מזונות נפסקו לאב באופן כמעט אוטומטי.

דמי מזונות ממוצעים לחודש

מאחר ולא קיימים פרמטרים לביצוע תחשיב דמי מזונות על פי חוק, קבעה הפסיקה בבתי המשפט את אופן התחשיב. יחד עם זאת, צרכיו ההכרחיים של הילד והכנסות האב והאם טעונים הוכחה בבית המשפט. לכן, בשורה של פסיקות בבית המשפט נקבעו דמי מזונות מינימאליים המהווים את צרכיו ההכרחיים של הילד. בע”א (ת”א) 1895/02 בן עמי נ’ בן עמי קבעה כבוד השופטת שטופמן כי “צרכיו ההכרחיים של קטין שאינם דורשים ראיות מפורטות ושהם בידיעה הכללית השיפוטית, עומדים על סך של 1,150 ₪, ללא הוצאות מדור וללא הוצאות גן”. כיום התעדכנו הסכומים והם עומדים על הסך שבין 1400 לבין 1600 ₪. בנוסף לכך, יש להוסיף את הוצאות החינוך, המדור, והוצאות חריגות.

הליך גירושין עם ילדים

ילדים הם אלה אשר יקשרו בני זוג לנצח, גם אם בחרו לשים קץ לנישואיהם. לרוב, קשר זה יבוא לידי ביטוי גם בתשלום דמי מזונות חודשיים. דמי מזונות אלה יקבעו על פי החלטת בית המשפט בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה, אך קיים מדד לדמי מזונות ילדים ממוצעים לחודש אשר על פי הפסיקה עומד היום על סך ממוצע של כ- 1450 ₪  לא כולל מדור, הוצאות חינוך

והוצאות חריגות. דמי המזונות, כאמור, ייקבעו בהתאם להכנסות של שני ההורים, לאחר קיזוז הוצאות המדור שלהם, ובהתחשב בהכנסה הפנויה שנותרת לכל אחד מהם. מתוך הסכום שנותר בודקים מה יחס ההכנסה שנותר לזמני השהות של כל אחד מההורים עם הילדים. לאחר עריכת חשבון זה ייגזרו דמי המזונות אותם ישלם האב לילדיו. במקרה בו נגיע לתוצאה שוויונית הן ביחס ההכנסות והן ביחס זמני השהות של כל אחד מההורים עם הילדים ייתכן ונגיע לתוצאה בה לא ישולמו דמי מזונות. נכון להיום ברגע בו נגיע לשוויון שכזה הרי שנגיע למצב בו לא יהיו דמי מזונות, אך זאת, רק עם הגיע הקטין לגיל 6. עד גיל 6 עדיין החבות היא עדיין של האב. לגבי הוצאות חריגות כגון: חוגים, קייטנות, טיפולים, צרכים רפואיים וכדומה, חלה גם מגמה בפסיקה, וכיום הם נבחנים בהתאם ליחס ההכנסות של כל אחד מההורים, ובניגוד לכלל שהיה קיים, כי יחולקו חצי בחצי. כיום יכולים לקבוע יחס שונה כגון: 60-40. המגמה כולה בפסיקת דמי מזונות ומדור היא ליצור שוויון בנטל.

דמי מזונות ממוצעים לחודש

גביית דמי מזונות

גרושה אשר אב ילדיה אינו משלם לה דמי מזונות או לא עומד בתשלום דמי המזונות מדי חודש בחודשו, יכולה לפעול כנגדו במסגרת לשכת ההוצאה לפועל. ניתן לפתוח תיק כנגדו ולהטיל עליו עיקולים והגבלות אשר ישבשו את מהלך חייו התקין. ניתן להטיל על אב אשר אינו משלם מזונותיו עיקולי בנקים, עיקולי רכב, עיקול מקרקעין, עיקול מטלטלין, לבצע כנגדו צווי הבאה אשר יביאו אותו בפני רשם ההוצאה לפועל באמצעות צו משטרתי, וכן ניתן יהיה להטיל עליו הגבלות כגון: הגבלת עיכוב יציאה מהארץ, הגבלת רישיון נהיגה והגבלות משימוש בכרטיסי אשראי. תיקי הוצאה לפועל אשר נפתחים בגין אי תשלום מזונות שונים מתיקי הוצאה לפועל “רגילים”, בין היתר קיים מסלול מקוצר בו רשות האכיפה והגבייה תנקוט בפעולות אף ללא צורך בעזרת האישה. כמו כן, תיק הוצאה לפועל שנפתח בגין מזונות, הוא התיק היחידי בו ניתן להגיש מיד בקשה לצו מאסר ולאסור את האב בגין אי העברת התשלום. במידה ונפתח כנגד אב תיק הוצאה לפועל במזונות, רצוי שיתייעץ עם עורך דין המתמחה בתיקי הוצאה לפועל מסוג זה, שכן ההליכים הננקטים בתיקים עלולים לשבש את חייו.  בכל  מקרה  מדובר בחוב על פי פסק דין, כך שאת החוב צריך לשלם, לכן הליך התגוננות יסייע רק אם נפתח תיק ובוצעו בו פעולות שלא בהתאם לפסק הדין.

עורך דין גירושין

עורך דין גירושין אשר בקיא בכל הנוגע לתחום מזונות הילדים, הוא הכתובת לכל השאלות האקוטיות המדאיגות אב או אם העומדים בפתחו של הליך גירושין. תחום דיני המשפחה הוא תחום דיני נפשות של ממש, והגעה לבית המשפט ללא ייצוג הולם עלול בסופו של דבר לעלות לצדדים ביוקר. דמי מזונות ממוצעים לחודש הינם אותו הסכום שאותו בית המשפט קבע כצרכיו ההכרחיים של הילד, אך כפי שנאמר עוד קודם, כל מקרה לגופו. יתכנו בהחלט מצבים בהם אב יגיע ללא ייצוג ויגלה כי פסקו כנגדו דמי מזונות בסך העולה על 40%-50% ממשכורתו החודשית, דמי מזונות אשר אין הוא יכול לעמוד בהם. מאידך, אם אשר תגיע ללא ייצוג הולם להליך עלולה לגלות כי בית המשפט פסק לה דמי מזונות מינימאלים ביותר, דמי מזונות אלה לא יספיקו לצורך מחייתם הבסיסית של ילדיה והיא עלולה לקרוס תחת הנטל הכלכלי הרב שלאחר הגירושין

אין דמי מזונות קבועים ובית המשפט פוסק את דמי המזונות בכל מקרה לגופו. בית המשפט פוסק לפיי מספר פרמטרים, ישנם פרמטרים הקשורים בצרכיו ההכרחיים של הילד וברמת החיים אליה הורגל. למשל, אם היה הילד היה רגיל למספר חוגים מסוים בשבוע או לטיפולים פסיכולוגים, רגשיים, בית המשפט ישתדל להתחשב בעניין זה. פרמטר שני, קשור להורים וליכולתם הכלכלית, למידע נוסף כנס לאתר.

את גובה דמי המזונות שמשולמים עבור הילדים קובע ביהמ"ש לאחר בחינה של רמת החיים שלהם, הוצאות המחייה עד למועד הפרידה, הכנסות של האב, הכנסות של האם ועוד מספר פרמטרים חשובים, התשובה המפורטת נמצאת באתר.

כשהאבא מבקש להקטין את מזונות הילדים, אז הוא צריך את התנאים הבאים:
1. לבקש משמורת משותפת על הילדים.
2. להציג שהמשכורת שלו / ההכנסה שלו קטנה (צומצמה).
3. להוכיח שההכנסות של האמא גדלו (קיבלה קידום, החליפה מקום עבודה, סיימה לימודים ועוד..).
4. להראות שהצרכים הכלכליים של הילדים קטנו (לא צריכים שיעורים פרטיים, לא הולכים לקיטנות, ועוד..).

מעבר לתשלום המזונות החודשי לעיתים ישנם הוצאות חריגות שמתחלקות שמשולמות ע"י שני ההורים, לדוגמא: חוגים / קייטנות / שיעורים פרטיים / טיפולים רפואיים / טיפולים פסיכולוגים / קלינאית תקשורת / נסיעות לחו"ל במסגרת לימודית / תנועות נוער ועוד – מידע נוסף רלוונטי וחשוב מוצג באתר.

עורך דין גירושין
קיבלת תביעת גירושין או החלטה להתגרש ורוצה לדעת מה לעשות עכשיו?

אולי יעניין אותך...

97% מלקוחות המשרד שלנו מעידים שהשגנו עבורם תוצאות מדהימות בזכות אסטרטגיה וניסיון רב שנים

וזה מה שכתבו עלינו בגוגל…

לא סתם קןראים לה חגית לב, כי היא פשוט נותנת את הלב והנשמה שלה ללקוחות שלה. היא נמצאת שם, תמיד זמינה כשצריך אותה, נותנת מעצמה ונלחמת בשביל לקוחותיה. אני מרגיש בטוח כשהיא מגינה עלי ומרגיש שיש לי מי שיהיה שם בשבילי כשאני צריך. עו"ד אחרת לחלוטין, כזו שעושה שם טוב למקצוע.
Roy Kuper
Roy Kuper
02:51 05 Jun 20
הפנתי אליך חברה לגבי גירושים אזרחים הסכם הורות משותפת וחלוקת רכוש.עזרת לה עם הרבה סבלנות והמחירים הוגניםתודה לךאשמח להמשיך ולהמליץ
Jenya Noname
Jenya Noname
20:18 10 May 20
אני רוצה להמליץ מכל הלב על עו"ד חגית לב, אם אתם מחפשים עו"ד מצויינת הגעתם למקום הנכון. הפנתי לעו״ד חגית לב חברה טובה שלי ראשית הציין את הזמינות שלא מובנת מאליה וכן את היעוץ האיכותי ומקצועי. החברה שלי קיבלה מידע מדויק על האפשרויות שעומדות בפניה הדברים הוסברו לה בפשטות ובצורה נעימה וברורה ללא כל מכירה של שירותים משפטיים אלא בנתינה של ידע, ערך ותועלת. תודה לך עו״ד חגית לב??
Nava Ruso
Nava Ruso
08:23 07 May 20
הפנתי אלייך חברה לייעוץ. החברה הייתה מאוד מרוצה. כשיצאה ממך הייתה רגועה, המחיר על הייעוץ היה הוגן. תודה שהיית זמינה גם בתקופה מאתגרת זו
שירן אסולין
שירן אסולין
21:42 05 May 20
היכולת של חגית להרגיע את הסובבים, לא משנה מאיזה צד של המתרס הם נמצאים, היא נדירה ומשרה הרבה ביטחון בדרך הלא פשוטה שאנו עוברים. תודה רבה לך חגית לב, כשמך כך את, מייצגת את לקוחותיך מכל הלב. את נותנת את העצה הכי נכונה גם אם פירוש הדבר שתרוויחי פחות. תודה לב
כחוקר פרטי מזה 30 שנה יצא לי לעבוד עם עורכי דין רבים. בשנים האחרונות נחשפתי לעבודתה של חגית לב והתרשמתי מהיחס והמקצועיות של הלקוחות המשותפים שלנו, כאשר יושרה והכוונה אמיתית למטרות של לקוחותיה הם אלו שמניעים אותה. תודה על מה שאת עושה.סאם
Sam Zybert
Sam Zybert
09:21 30 Apr 20
לאחר גירושים לא פשוטים אני חייב להמליץ בחום על עו"ד חגית לב!!!!בתור עצמאי ואבא לשלושה היא סייע לי לשמור על פרנסתי ועל העסק וכל זאת תוך כדיי שהיא עזרה לנו להגיע לסכום הנכון והצודק מכל הבחינות בתשלומי המזונות.מניסיון, היא מספר אחת!תודה לכם חגית ויריב על הטיפול המסור והלא מתפשר!
Guy Levi
Guy Levi
22:09 29 Feb 20
חגית הייתה ללא ספק הרבה מעבר לעורכת דין מעולה!היא הייתה שם בשבילי לאורך כל הדרך ועזרה לי לעבור את התקופה הקשה והמסובכת הזאת בחיי שנקראת תהליך גירושין.סייעה לי במלוא מובן המשמעות לצאת עם ידי על העליונה מהתהליך ושמרה על האינטרים שלי ושל משפחתי.ממליצה לכולם בחום על חגית! אל תחשבו פעמים
Michal Hirsh
Michal Hirsh
21:56 29 Feb 20
לעבור תהליך גירושין זה אף פעם לא קל, אבל בזכותך חגיתוש התהליך הזה נראה אחרת. היית לצידי שם לאורך כל הדרך, גם כשהוא לא רצה לשלם וגם שהילדים היו על הפרק. תמיד תמכת, עזרת, הרגעת וידעת איך ומה לעשות על מנת לצאת מהצרה.אין לי מילים לתאר כמה עזרת לי, החיים שלי היום נראים אחרת לגמריי ובעיקר בזכותך.סופר ממליצה על חגית! מכל הלב, אל תוותרו על הלווי שלה.
Mor Cohen
Mor Cohen
12:43 21 Feb 20
משרד עו"ד לב עזר לי המון בתביעת הגירושים שעברתי השנה, הם עשו את זה באופן מושלם, מקצועי ואישי. חגית אישית דאגה שלא ארגיש לבד באף חלק של התהליך וסייעה לי לעבור אותו בצורה הכי חזקה ועצמאית שיש.האינטרסים שלי נשמרו, המשפחה שלי עברה את זה בצורה טובה והכי חשוב הילדים שלי לא סבלו מתהליך מכוער ומגעיל שיכל להיגמר אחרת לגמרי.תודה חגית על היחס החם ועל השירות המעולה.ממליץ בחום!
Dor Rozen
Dor Rozen
12:34 21 Feb 20
הפניתי אל עו"ד חגית לב זוג שהחליט להתגרש ורצה לעשות את זה בדרך יפה ומכובדת, לשמור על בריאות נפשם של הילדים ולהשאר חברים גם אחרי הפרידה ולשלם מחיר שפוי לעו"ד. אחרי טיפולה המסור של עו"ד חגית לב התקשר הזוג לאודות לי ולפרגן למקצועיות ולמחיר ההוגן שגבתה מהם עו"הד חגית לב, הם שיבחו את היחס והכבוד לתהליך שהובילה עו"ד חגית. אשמח להמשיך ולהמליץ לכל דורש.
אילנה שניר
אילנה שניר
11:22 30 Dec 19
שינוי גודל גופנים
ניגודיות

בדיקת כדאיות כלכלית לגירושים שלך

בפגישת ייעוץ מקיפה בת שעתיים:
תדע כמה מזונות ישולמו
תבין איך מתחלקת הפנסיה שלך
מה לעשות כדי להישאר עם הבית

נתכנן צעדים כלכליים מוקדמים שיאפשרו לך לקבל את המקסימום שמגיע לך

** שיחת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות

יש לך שאלות ופחדים לגבי הליך גירושים?

הכנתי לך הדרכה שתאפשר לך להתכונן מראש, לדעת ממה להיזהר וכמובן איך להשיג את המקסימום שמגיע לך

* דיסקרטיות מלאה ומוחלטת