fbpx

שליטה מלאה ברכוש והכספים תוך שמירה על האינטרסים שלך

חותם אמינות דן וברדסטריט של עורכתדין לעינייני משפחה חגית לב

שליטה מלאה ברכוש ובכספים תוך שמירה על האינטרסים שלך

חותם אמינות דן וברדסטריט של עורכתדין לעינייני משפחה חגית לב

לתאום פגישת ייעוץ אישית

צו עיכוב יציאה מהארץ

תוכן עניינים

 צו עיכוב יציאה מהארץ לקטין

צווי עיכוב יציאה מהארץ ניתנים בתדירות גבוהה כאשר מדובר בזוג בהליכי גירושין או זוג שהתגרש, בוודאי לא פחות מאשר בתיקים הנפתחים בגין חובות אזרחיים כמו הליך פשיטת רגל או לבקשת זוכה בהליך הוצאה לפועל. 

עוד בעת הליך הגירושין, אם קיים מצב שבו יש חשש שאחד מבני הזוג יברח מהארץ ויותיר את הצד השני עגון/נה קיימת האפשרות להוציא צו עיכוב.

על אחת כמה וכמה כאשר בני הזוג התגרשו בפועל, והמטרה היא למנוע את יציאת בן הזוג מחשש שלא ישולמו דמי המזונות, או למנוע את יציאת הילדים מחשש שלא ישובו עוד.

חלוקת זמני שהיה | עו"ד חגית לב

בדיקה משפטית של היבטים כלכליים תציג לך כמה הרכוש והכספים שלך שווים
ומה תוכל לעשות כדי להשאיר אצלך כמה שיותר

* תקבל את המקסימום שמגיע לך

הצו מוצא לבקשת אחד הצדדים בהליך הגירושין, וטמון בו הרבה יותר מאשר הפקדת הדרכון וסגירת הגבולות. יש בו פגיעה מובהקת בזכויות חופש התנועה של האדם.

הורה שלא מתגורר דרך קבע בארץ ומבקש כי ילדיו יגיעו אליו, אלא שנגד הילדים הוצא צו עיכוב יציאה מהארץ, כמובן בלא שליטתם של הילדים שכן הם קטינים, ייתכן שלא יראה אותם במשך תקופה ארוכה (חודשים ושנים).

צו עיכוב יציאה מהארץ של קטינים הוא צו נפוץ ונפיץ. יש שבני הזוג משתמשים בילדים כדי להתנגח זה בזו ובמניעת הראיה של אחד הצדדים את ילדיו גורמים לריחוק משמעותי – פיזי ורגשי – מהילדים.

הורה שינסה להוציא את ילדיו מהארץ ללא אישור הצד השני עוד בטרם נחתם הסכם הגירושין אפשר יהיה להאשים אותו שחיבל במכוון בהסכמות שני הצדדים.

צווי עיכוב יציאה מהארץ ניתנים על סמך חוסר הסכמה בין בני הזוג, ושופט עשוי להוציא צו גם על סמך ויכוח בלבד שבו אמר אחד הצדדים כי הוא עתיד שלא לשלם את דמי המזונות מסיבות שונות.

אישה יכולה לטעון בפני בית המשפט שקיים חוב פעוט של עשרה שקלים, ועד שלא יוכח אחרת ואף שהיא יודעת שזה לא נכון, עומד ותלוי נגד גרושה צו עיכוב יציאה מהארץ, מה שעשוי כמובן לפגוע משמעותית בפרנסתו ממנה הוא גוזר את דמי המזונות, ולהשאיר אותו בחוסר כל בעוד הוא מחויב למזונות ילדיו.


צו עיכוב יציאה מהארץ במעמד צד אחד


צו עיכוב יציאה מהארץ תוקפו שנה אחת ולאחר מכן ניתן לחדשו. בתיק מזונות אין הגבלה על תקופת הצו. בן הזוג שנגדו הוצא הצו יכול להציג בפני בית המשפט מדוע הוא חושב שהקביעה נגדו אינה נכונה,

ובתנאים מגבילים כמו ערבות גבוהה יש שיאפשר בית המשפט את יציאתו ובתנאי שהוכחה חזרתו. הערבות, ששוויה יכול להגיע בקלות לעשרות אלפי שקלים, מופקדת בעת יציאתו מן הארץ ותוחזר עם שובו. בנוסף,

ידרוש בית הדין ערבות צד שלישי שתוסר עם שובו של החייב למדינה. במהלך תקופה זו, שבה החייב נמצא בחו"ל, הערב יעוכב יציאה במקומו.

בשורה ארוכה של פסקי דין נקבע שבאיזון בין זכות החייב לחופש התנועה לבין זכות הקטינים למזונותיהם – הרי שזכות הקטינים גוברת ולכן מוצא צו עיכוב יציאה כנגד האב, להבטחת תשלום המזונות.

על פי חוק ההוצאה לפועל אין דרישה לקיומו של חוב בכדי לפתוח תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות ונקיטת הליכים במסגרת התיק. ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל על בסיס חוב פסוק עתידי בלבד. אפילו אם החייב משלם את דמי המזונות באופן סדיר, אין בכך כדי להביא לסגירת תיק ההוצל"פ או להביא לביטול ההליכים באופן גורף .

בתיק תמש ת"א 11540/06 ניתן ביום 28.6.06 נקבע: "העובדה שהמערער משלם את המזונות כסדרם אין בה כדי למנוע פתיחת תיק הוצל"פ ומתן סעד של עיכוב יציאה מן הארץ כנגדו בגין חיובי מזונות הנושאים פני העתיד".

בהחלטה שניתנה ביום 30.12.13 ע"י בימ"ש לענייני משפחה בחיפה בתיק ע"ר 12608-12-13 נקבע: "יחד עם זאת, אני סבור שלרשם ההוצאה לפועל סמכות טבועה להורות על מתן צו עיקול להבטחת מזונות עתידיים ולצורך כך הוא רשאי להפעיל את שיקול דעתו הן בדרך של גזירה שווה מההלכות לעניין עיכוב יציאה מן הארץ והן לתכלית הבטחת המזונות כפי שבאה לידי ביטוי בהוראות חוק אחרות ."

צו עיכוב יציאה מהארץ בית משפט


אדם שהתגרש, עובד בחברת הייטק בישראל ומנהליו בארצות הברית. עוד בטרם הגירושין היה נוסע אחת לחודש וחצי-חודשיים למשך כשבוע. גם בני משפחתו מתגוררים בארצות הברית בעוד אשתו ישראלית והוא בחר לעשות למענה עליה.

גרושתו החליטה שהוא לא שילם מחצית מהוצאות חריגות, במקרה זה דובר ב- 100 ש"ח – הסכום שעליו היה לשלם לה עבור השתתפות בחוג של אחד הילדים.

במהירות ובקלות, פתחה האישה תיק בהוצאה לפועל, ובו הגדילה לעשות, דרשה את ה – 100 ש"ח שהוא חייב לה, ובנוסף טענה, כי היא חוששת לתשלום דמי המזונות שנה קדימה, דבר שהוא אפשרי על פי החוק בישראל.

חשוב להבין, כי הליך ההוצאה לפועל הוא סיזיפי, מתיש ויקר. ראשית, על בן הזוג לשעבר, להגיש בקשה לביטול הצו בהוצאה לפועל, באם בקשתו נדחית, אז הוא מגיש ערעור לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה לקבל את בקשת ביטול צו העיכוב.

לעיתים הוא צריך לשכנע כי הוא העביר את הכסף כשהתבקש, שלא היתה לו בעיה עם העברת הכסף והוא לא ניסה להימנע מכך. שנית, עליו להשיג שני ערבים, כשבני משפחתו כאמור מתגוררים בחו"ל. בנוסף, הוא נאלץ להפקיד 50 אלף ש"ח ערבות.

בשלב כזה אדם מרגיש שחירותו נלקחת ממנו. הוא אסיר בידי אשתו או גרושתו, על אף שלא חטא ורצה תמיד בטובת ילדיו. ההליך דורש ממנו לרוץ בין בית המשפט לענייני משפחה, ההוצאה לפועל ומשטרת הגבולות. בסופו של דבר אותו לקוח הצליח לדלג מעל המכשולים ויצא לנסיעה העסקית, אם כי באיחור רב מהמתוכנן. כשהוא שב, עליו לעשות את כל המסלול- הפוך.

לא אלאה אתכם בפרטים, אסכם ואומר כי קל מאוד להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ ולחרב את חייו של מי שנמצא בחזקת -חייב. צווי עיכוב יציאה מהארץ יש בהם היגיון מוסרי גבוה- לא לעגינות, לא להפקרת מזונות הילדים,

אך יש בהם חוסר שוויון זכויות ולא מעט פעמים יוכל החייב להוכיח שמדובר בשלילת זכויותיו הבסיסיות כאדם. הפתרון המיטבי לדעתי הוא להקטין משמעותית את סכום הערבות ולצמצם את מספר הערבים ובמקרים מסוימים לוותר על כך כנגד בטוחה אחרת.

מעט חמלה במצבים בהם זכויות אדם נרמסות, תוביל לתוצאה צודקת יותר. בעיקר במקרים בהם אב משלם את דמי המזונות כסדרם והוא מוצא עצמו בתוך כאוס משפטי סבוך ומאיים, בו הסיכוי שלו להצליח להגן על זכויות היסוד שלו, קלוש ביותר. בכל מקרה עדיף להתייעץ עם עורך דין גירושין.

הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ

גירושין  זה מסובך….  

אך ההיבט הכלכלי הוא דבר אחד שאינך צריך לדאוג לגביו.

אני עורכת דין גירושין ומשפחה בעלת ניסיון רב ורקורד הצלחה מוכח.

תקבל את המקסימום שמגיע לך

Call Now Button