fbpx
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

משמורת משותפת

עו"ד חגית לב

"אני אדאג שתקבל את המקסימום שמגיע לך"
שליטה מלאה ברכוש ובכספים תוך שמירה על האינטרסים שלך !

לב משרד עורכי דין עוסק בתחום דיני משפחה וירושה. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים בארץ ובחו”ל דיסקרטיות ואמינות ואנושיות אצלנו זה שם המשחק.

מעל 500 ממליצים וחוות דעת של אנשים שעברו את זה כמו גדולים

אם הגעת לכאן זה אומר שיש לך צורך לדעת מה זה
משמורת משותפת והאם זה נכון במקרה שלך.

איך להתגרש מבלי להתרושש?
איך לשמור על הילדים בתהליך גירושים?
איך לקבל את המקסימום ברכוש וכספים?
איך להסתדר כלכלית במהלך הגירושים ולאחריהם?

רוב האנשים שרוצים להתגרש מקוים שזה יגמר מהר ובטוב ולמעשה, אין להם כוח למלחמה.
עובדתית !!! רוב הלקוחות מגיעים מהר להסכם גירושים שמשקף את הרצונות והצרכים שלהם.

ריכזתי עבורכם את רוב התשובות לשאלות שחוזרות על עצמן בפגישת ייעוץ
לקבלת כל המידע במקום אחד וללא עלות – לחצו כאן

אם אתה רוצה לדעת מה עליך לעשות כדי לקבל את המקסימום שמגיע לך בגירושים אז הגעת למקום הנכון עבורך!

כידוע, ילד זקוק לשני הוריו שיהיו נוכחים בחייו, בייחוד כאשר שני ההורים נכחו בחייו עד יום הגירושין.

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מדבר על אפוטרופסות שווה בין ההורים, ואין זה משנה אם הם נשואים, פרודים, גרושים, ידועים בציבור או שני הורים שחברו יחד בהסכם הורות משותפת לצורך הבאת ילדים לעולם.

האפוטרופסות על פי חוק שווה ואין אפשרות לוותר עליה או לבטל אותה, למעט במקרים קיצוניים במיוחד.

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע במפורש, כי ההורים הינם האפוטרופוסים הטבעיים והשווים על ילדיהם וכי ההורים חייבים לנהוג לטובת הקטין.

חוק חזקת הגיל הרך


עוד קובע החוק את חזקת הגיל הרך, ולפיה ילדים עד גיל 6 מצויים בחזקת אמם, אלא אם כן יש נסיבות מיוחדות בעטיין לא תתקבל החזקה.

כתוצאה מכך, מרבית פסקי הדין של בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים קבעו כי הילדים יהיו בחזקת / במשמורת אמם.

 בשל רוח השוויון הנושבת במדינת ישראל, המחוקק נקרא לשינוי החקיקה וביטול חזקת הגיל הרך.

במהלך שנת 2005, הוקמה ועדת שניט ע”י שרת המשפטים דאז, הגב’ ציפי ליבני, בשל הצורך לבחון את ההיבטים המשפטיים של האחריות ההורית בגירושין. 

וועדת שניט משמורת משותפת


וועדת שניט היא ועדה של הכנסת שהתכנסה מספר שנים עד שפרסמה את מסקנותיה הסופיות בשנת 2011. במסגרת מסקנותיה החליטה ועדת שניט לבטל את חזקת הגיל הרך, וכן טבעה מושג חדש והוא אחריות הורית משותפת.

הוועדה החליטה כי בהתאם לעיקרון העל בדיני משפחה, הלוא הוא עיקרון טובת הילד, יש להורות על ביטול חזקת הגיל הרך ויש לקבוע הסדר הורות ולפיו יש לחלק את זמני השהות של הילד עם כל אחד מהוריו.

נכון להיום, אומצו החלטות וועדת שניט, בחקיקה של הכנסת, אך השפעות מסקנות הוועדה חלחלו לתוך הפסיקה הישראלית בדיני משפחה. כיום שופטים רבים בבתי המשפט לענייני משפחה נמנעים מציון המילים “משמורת” וגם “הסדרי ראיה” והם מציינים בפסיקותיהם את המונחים החדשים של "חלוקת האחריות ההורית" ו"חלוקת זמני השהות" בין ההורים.

חלוקת זמני שהיה | עו"ד חגית לב

משמורת משותפת מאיזה גיל


בתסקירי פקידי הסעד לסדרי דין, ניתן לראות גם שינוי מגמה ולפיה יש נטייה לשימוש מופחת במילים ”משמורת” או ”הסדרי ראיה“. בתסקירים מציינים פקידי הסעד את המונחים "חלוקת זמני שהות" ו"חלוקת אחריות הורית".

בנוסף לכך, בעקבות וועדת שניט, יש נטייה לשופטים מסוימים אף לקבוע משמורת משותפת גם במקרים בהם יש ילדים מתחת לגיל 6. פקידי הסעד, כיום, החלו גם להמליץ בתסקירים על משמורת משותפת. 

באותם מקרים בהם נקבעה משמורת משותפת ירדו גם דמי המזונות ב- 50 אחוזים ויותר (כמובן תוך התחשבות בפרמטרים של הכנסות והוצאות). 

אם כן, הטרמינולוגיה של המונחים “משמורת” וגם “הסדרי ראיה”, פסה מן העולם ובמקומה נכנסו מונחים אותנטיים לדיני המשפחה והכל בעטייה של מהפיכה השוויונית בישראל.

המונח בו משתמשים כיום הנו "הסדרי שהייה". המונח מתייחס לנשים ולגברים ללא הבדלי מגדר. בפועל, מחלקים את ימי השהייה של הילדים בין האם לבין האב. 

 

חישוב מזונות ילדים במשמורת משותפת


שאלת דמי המזונות במשמורת משותפת ובייחוד אופן חישוב דמי המזונות במשמורת משותפת, בהחלט מטרידה כל הורה העומד בפני הליך גירושין. חישוב מזונות במשמורת משותפת השתנה לאחרונה, וקיבל תפנית משמעותית בפסק דין תקדימי אשר ניתן בשנת 2017 על ידי בית המשפט העליון בבע”מ 919/15, בהרכב מורחב של שבעה שופטים, השתנו פני הדברים והאופן בו יקבעו דמי המזונות מעתה ואילך.

“בגילאי 6 עד 15 חיביים שני ההורים באופן שווה במזונות ילדיהם מדין צדקה, תוך שהחלוקה ביניהם תקבע על פי יכולותיהם הכלכליות היחסיות מכלל המקורות העומדים לרשותם, לרבות שכר עבודה, בנתון לחלוקת המשמורת הפיזית בפועל, ובשים לב למכלול נסיבות המקרה.

יישום עקרון זה במקרה הטיפוסי של משמורת פיזית משותפת, ייעשה ברוח העקרונות האמורים בפסקה 61 לחוות דעתה של השופטת ד’ ברק-ארז, כברירת מחדל שניתן לסטות ממנה. בצד האמור, על בית המשפט לענייני משפחה להפעיל את שיקול דעתו בנסיבות כל מקרה ומקרה.”

 

דמי מזונות במשמורת משותפת


בפסק הדין אשר הוזכר, דובר רבות על השינוי באופן שבו יוטל החיוב בדמי המזונות על האב, כאשר המשמורת משותפת –
“עמדנו עתה על השיקולים התומכים באימוץ הפרשנות החלופית לתקנת תש”ד שלפיה בגילאי חבים שני ההורים במזונות ילדיהם מדין צדקה.

אימוצה של פרשנות זו יביא לכך שבגילאים האמורים תוטל החבות במזונות באופן שווה על שני ההורים, תוך שחלוקת החיוב ביניהם תיעשה על סמך בחינת יכולותיהם הכלכליות היחסיות מכלל המקורות העומדים לרשותם, לרבות שכר עבודה; הסדר המשמורת הפיזית שנקבע; ויתר הנסיבות הצריכות לעניין.

ראינו כי בחירה פרשנית זו מקדמת את טובת הילד במקרים של משמורת פיזית משותפת – שכן היא מבטיחה כי גם בידי האב יוותרו די משאבים הדרושים לכלכלתו; וכי היא מיטיבה להגשים את השוויון בין האיש לבין האישה, שכן היא מביאה לחלוקת החיוב ביניהם על פי פרמטרים כלכליים רלוונטיים במקרה הנתון.

מטעם זה גם סברנו כי אין מדובר בשוויון טכני או פורמאלי גרידא, אלא בשוויון מהותי המכיר ומכיל היטב את הפערים המהותיים בין האיש לבין האישה, הן במישור ההורי, הן במישור הכלכלי.”

כלומר, בפסק דין זה נקבע לראשונה כי כאשר מדובר במזונות קטינים של ילדים לאחר גיל 6, שני ההורים חבים בתשלום המזונות (כאשר עד כה ההנחה הייתה כי האב הוא זה אשר נושא בתשלום), וזאת על פי יכולתם הכלכלית ובהתאם לחלוקת המשמורת על הילדים בפועל.

בית המשפט יבחן כל מקרה לגופו, כאשר יוודא כי לאב נותרים מספיק משאבים כדי לספק את כל צרכיו הכלכליים.

 

משמורת משותפת תנאים


השאלה המרכזית העומדת בפני הרבה זוגות אשר עומדים בפני גירושין, היא מה בפועל יצטרכו לשלם? כיצד דמי המזונות יחושבו?

באותו פסק דין, כב’ השופטת דפנה ברק ארז תרגמה את הגישה החדשה של בית המשפט בעניין דמי המזונות לפרקטיקה:

העקרונות שאמורים לחול, לשיטתי, בכל הנוגע לנשיאה בחיובי מזונות במשמורת משותפת לילדים בגילאי 6-15:

א) במשמורת משותפת יישא כל הורה בעין בהוצאות הקיום השוטפות הנוגעות לילדים ולכן הוצאות אלה “יתקזזו” ללא צורך בהעברת תשלומים בין ההורים (לפי אחוז מסוים משיעור המזונות שעליו יורה בית המשפט לענייני משפחה, בהתאם לגילם של הילדים ולהערכתו את העלויות הכרוכות בהוצאות קיום שוטפות אלה מתוך כלל צורכיהם המגולמים במזונות).

ב) ייקבע מנגנון לריכוז הטיפול בהוצאות שאינן הוצאות קיום שוטפות, אלא “צרכים אחרים” (כגון ביגוד, ספרים, טיפול רפואי שאינו צפוי ועוד). ברגיל, יהיה זה מנגנון של הורה מרכז שיקבל לידיו תשלום של מחצית ההוצאות האלה מן ההורה האחר (במצב של השתכרות שווה). לצד זאת, ניתן לחשוב על פתרונות נוספים כמו חשבון בנק משותף של ההורים, הכול לפי שיקול דעתה של הערכאה הדיוניות על-פי הנסיבות המשפחתיות. בהעדר קביעה אחרת, ההורה המרכז יהא זה אשר בית המשפט לענייני משפחה ימצא כי שימש עובר לגירושין כמטפל העיקרי בילדים.

ג) ההורים ימשיכו לחלוק בהוצאות החריגות, בכפוף לכושר ההשתכרות שלהם ובהתאם למנגנון שייקבע על-ידי בית המשפט לענייני משפחה.

ד) כל הורה יישא בעין בהוצאות המדור של הקטינים, בכפוף לכך שהערכאה הדיונית תקדים ותבחן האם העול הכפול של נשיאה במדור המתאים לילדים אינו פוגע ביכולתם של ההורים לעמוד בתשלום המזונות שלהם נזקקים הילדים.

 

חישוב דמי מזונות ומדור


בחודש אוקטובר 2012 פורסם דו”ח הוועדה לבחינת נושא מזונות הילדים בישראל, אשר כונה דו”ח וועדת שיפמן. הוועדה המליצה כי חישוב מזונות ילדים והתמיכה הכלכלית שעד היום הייתה על פי הדין הדתי, תקבע מעתה על פי הדין האזרחי, ובעיקר על פי יכולתם הכלכלית של שני ההורים ועל פי משך הזמן שהילדים שוהים אצל כל אחד מהם. הוועדה התבססה על נתונים כלכליים מהארץ וגם בחו”ל, ופיתחה נוסחה לחישוב דמי המזונות אשר יוטלו על ההורים.

עקרון העל של הוועדה הוא שהאחריות הכלכלית לילדים חלה על שני ההורים. גם תשלומי “המחציות”, אותם תשלומי חוגים, רפואיים חריגים, שיעורי עזר, שעד היום התחלקו באופן שווה בין שני ההורים, יתחלקו ביחס להכנסותיהם.

על פי מסקנות הועדה, אותה נוסחה שהוועדה פיתחה, תתאים לרוב רובם של ילדי מדינת ישראל. מדובר במעין ‘מחשבון מדד מזונות’, אשר אליו יוכנסו הנתונים, לרבות שכר ההורים, הוצאות, מקורות הכנסה נוספים, וכן צרכי הילד, וכך יערך חישוב מזונות במשמורת משותפת. במצבים אחרים, חריגים, למשל: במצב בו הילד סובל מנכות או זקוק לצרכים מיוחדים, מקרה זה ייבחן באופן מיוחד.


איך מחשבים מזונות במשמורת משותפת


מאחר ואין דמי מזונות קבועים לכל ילד וילד, בית המשפט פוסק את דמי המזונות בכל מקרה לגופו לאחר שבחן את כל הפרמטרים הרלוונטיים.

באילו פרמטרים מדובר?

פרמטר ראשון קשורים בצרכיו ההכרחיים של הילד וברמת החיים אליה הורגל. למשל, אם הילד היה רגיל למספר חוגים מסוים בשבוע או לטיפולים פסיכולוגים, רגשיים, בית המשפט ישתדל להתחשב בעניין זה.

פרמטר שני – קשור להורים וליכולתם הכלכלית. בבואו של בית המשפט לפסוק דמי מזונות, יבדוק את הכנסות האב בפועל, פוטנציאל השתכרותו ואם מקבל עזרה כלכלית ממקור חיצוני ומה גובהה.

בית המשפט יבדוק נכסים אשר ברשות האב והאם הוא מכלכל משפחה נוספת, חדשה. בהתאם למגמה החדשה של בתי המשפט, תיבדק גם יכולתה הכלכלית של האם, פוטנציאל השתכרותה ושאר הפרמטרים אשר נבדקו אצל האב.

חישוב מזונות במשמורת משותפת יהיה שונה ושוויוני יותר כלפי שני ההורים, מאחר ובית המשפט יחשב את דמי המזונות כאשר הוא יוצא מנקודת הנחה ששני ההורים נושאים באופן שווה בהוצאות הילד, מאחר והוא שוהה אצל שניהם באופן שווה.


משמורת משותפת טובה לילדים שלכם

 

המשימה שלכם כהורים היא לסייע לילדיכם לצלוח את התקופה המורכבת והלא פשוטה הזו במינימום פגיעות רגשיות, גם אם הדבר גוזר עליכם איפוק כפוי לעיתים והתנהגות מכבדת, וזאת למרות האינסטינקטים הראשוניים שלכם אשר עלולים לגרור אתכם להתפרצויות מיותרות.

התנהגות רגישה ומכילה כלפי ילדיכם תעזור להפחית את עוצמת הפגיעה במידה מסויימת ולהפחית את המשקעים השליליים שתהליך מעין זה עלול להשאיר בהם. זכרו, הילדים קודמים לכל ואסור לנו, כהורים, לפגוע בהם.

חשוב לי להגיד לכם דבר אחד שחשוב שתזכרו – הילדים הם הנפגעים המרכזיים במרבית המקרים מתהליך הגירושין ויש להגן עליהם ולזכור את הרגישות שלהם אליכם. לילדים קולטנים רגישים וחושים חדים אשר קולטים את הסביבה בכלל ואתכם בפרט.

המתחים הטבעיים הנלווים לתהליך גירושין לא עוברים מתחת לרדאר של הילדים כפי שאולי הורים היו מקווים, אלא נקלטים ומשפיעים עליהם בצורה משמעותית.

המשימה שלכם כהורים היא לשים את טובת הילדים לפני הכל, להבין שהם עוברים תהליך לא פשוט מבחינה רגשית ולגלות אוזן קשבת לילדים מכיוון שהקולטנים שלהם בסיטואציות הרגישות שבין הוריהם פועלים ביתר שאת. 

תנאים של משמורת משותפת

ת: הפרמטרים העיקריים להסדר של משמורת משותפת הם מסוגלות הורית מתאימה, אורח חיים המאפשר שהות עם הילדים מחצית מהזמן ויכולת כלכלית.
מידע חשוב נוסף נמצא עבורך באתר.

ת: בשל חזקת הגיל הרך, משמורת משותפת נפוצה יותר מגיל 6 והלאה, אך בהסכמת בני הזוג, ניתן להחיל הסדר זה גם בגילאים צעירים יותר. בעת קבלת החלטה זו, יש לקחת בחשבון גם את ההשפעה של הסדר המשמורת על החבות במזונות ילדים.

ת: במקרה שבו בני הזוג הם בעלי אותה רמת הכנסה, יכול בית המשפט לענייני משפחה לבטל את חובת המזונות. אז, כל אחד מהצדדים ישלם את הוצאות הילדים כאשר הם בחזקתו ותהיה התחשבנות רק על הוצאות חריגות של הילדים
התשובה המפורטת נמצאת באתר.

ת: כאשר אחד מן ההורים דורש משמורת משותפת והאחר מתנגד, ניתן למנוע זאת למשל, על ידי הצגת הוכחות להעדר מסוגלות הורית של ההורה המבקש משמורת שווה.
כתבתי בהרחבה על כך במאמר, כנס עכשיו!

עו"ד חגית לב

"אני אדאג שתקבל את המקסימום שמגיע לך"
שליטה מלאה ברכוש ובכספים תוך שמירה על האינטרסים שלך !

לב משרד עורכי דין עוסק בתחום דיני משפחה וירושה. המשרד מנהל תיקי משפחה רבים בארץ ובחו”ל דיסקרטיות ואמינות ואנושיות אצלנו זה שם המשחק.

מעל 500 ממליצים וחוות דעת של אנשים שעברו את זה כמו גדולים
 • הפנתי אלייך חברה לייעוץ. החברה הייתה מאוד מרוצה. כשיצאה ממך הייתה רגועה, המחיר על הייעוץ היה הוגן. תודה שהיית זמינה גם בתקופה מאתגרת זו

  שירן אסולין Avatar שירן אסולין
  20/12/2020
 • הפנתי אליך חברה לגבי גירושים אזרחים הסכם הורות משותפת וחלוקת רכוש. עזרת לה עם הרבה סבלנות והמחירים הוגנים תודה לך אשמח להמשיך ולהמליץ

  Jenya Noname Avatar Jenya Noname
  20/12/2020
 • ‫אילנה שניר (דר' אילנה שניר)‬‎ Avatar ‫אילנה שניר (דר' אילנה שניר)‬‎
  20/12/2020
 • הפניתי לחגית חברה טובה שלי שעזרה לה מאוד. חגית את נפלאה. המון תודה!

  מיכל קריינר Avatar מיכל קריינר
  20/12/2019
 • המרכז הישראלי לצוואות וירושות Avatar המרכז הישראלי לצוואות וירושות
  20/04/2022
 • moshe zohar Avatar moshe zohar
  20/12/2021
 • רציתי להגיד לך פשוט תודה את מדהימה ומקצועית

  רחל לב Avatar רחל לב
  20/12/2019
 • הפניתי לחגית חבר והוא היה סופר מרוצה מהמקצועיות, השירות האנושי, התמיכה הנפשית בהתמודדות עם התהליך הלא פשוט, וכמובן מהתוצאות! מומלץ בחום! שלא תזדקקו, אבל אם ח"ח כן, לפנות רק לחגית!

  Avi Krainer Avatar Avi Krainer
  20/12/2019
 • Ofer Mekmal (‫עופר מכמל‬‎) Avatar Ofer Mekmal (‫עופר מכמל‬‎)
  20/12/2019
 • הפנית לחגית חבר שפחד על העסק שלו בהליך גירושין - בגלל דיסקרטיות אני כותב בשמו. חגית עזרה לו לשמור על העסק שלו ולקבל את מלוא הזכויות בו. יש כאן אשת מקצוע לא פחות ממדהימה שדואגת לנושא כ"כ רגיש, לכן אם למישהו כאן יש התלבטות - שלא תהיה. בנוסף ארצה למסור בשמו תודה רבה לחגית על האכפתיות והמענה.

  תומר פורת Avatar תומר פורת
  20/12/2021