סחטנות מזונות אישה

בתהליך הגירושין, טרם קבלת הגט, מחויבת לקבל האישה מזונות. בימי המקרא ראו באישה את הצד החלש אשר זקוק להגנה ועד היום נהוג חוק עברי זה . במקור ניתנו מזונות אלה כדי לדאוג לאישה שלא תהיה תלויה בגחמות הבעל,  שמתנכר לה   ומבקש את הגט . ולכן מחוייב הבעל לשלם, בכפוף להסכמים, דמי מזונות עד אשר יתקבל הגט כאשר תהליך זה עלול להיגרר מספר חודשים ארוכים.

אולם במציאות המודרנית של ימנו , היוצרות עלולות להתהפך לפעמים . התגמול הרב הניתן ממזונות האישה יוצר פיתוי רב למתגרשות לנקוט בפעולות זדוניות על מנת לזכות בהם לאורך זמן ושלא בצדק. להערכת עורכי דין לענייני משפחה, כ-30 אחוזים מהנשים המתגרשות מעכבות את הסכמתן לקבלת גט מבעלן, וממשיכות ליהנות מדמי מזונות.

נשים רבות נוקטות בפעולות מלאכותיות על מנת לשכנע את בית הדין כי מגיעים להן מזונות אישה, פעולות העלולות לפגוע בכיסו של הבעל ובנפשם של הילדים המשותפים, אומרת עורכת דין חגית לב המתמחה בדיני גירושים ומשפחה.
עורכת דין חגית לב סוקרת תופעת סחיטת מזונות האישה, ומעניקה מספר טיפים ודרכים שיעזרו על גברים מתגרשים להתגונן מפני התופעה המכוערת .

מדי שנה עולה אחוז המתגרשים בישראל, והוא עומד כיום על 30 אחוז מכלל הזוגות. הליך הגירושים כרוך במקרים רבים במאבקים משפטיים שלעיתים הופכים לארוכים ומיגעים. מעבר לבעיית חלוקת הרכוש, הסדרי הראיה וקביעת מזונות לילדים, ניצבים בתי המשפט בפני סוגיה כבדת משקל שרבים אינם מודעים אליה: קביעת מזונות האישה בטרם ניתן לה גט.

על פי החוק  זכאית האישה למזונות מבעלה עד לרגע בו מתקבל הגט. תפקידם של מזונות אלה לשמר את רמת חייה עד אשר ייעתר בעלה לתת  לה גט והיא תסכים לקבלו. על כן מזונות האישה הם בראש ובראשונה הלכה הומנית שמטרתה לשחרר את האישה מתלות מוחלטת מבעלה המפרנס אותה, בניהולה מולו מאבק גירושים.

אך במציאות המודרנית, פעמים רבות האישה מצליחה לפרנס את  עצמה, ומשכורתה יכולה גם להוית גבוהה יותר ממשכורתו של בעלה.
כדאי לציין כי לא כל דרישה של אישה למזונות היא סחיטה לא צודקת אומרת עורכת דין חגית לב. להיפך, במקרים רבים מדובר בפעולה שאכן מצילה את האישה מתלות מוחלטת בבעל. אך כאשר נוקטת האישה בהליכים שונים במטרה לנפח את מזונות האישה, ולהאריך במלאכותיות את התקופה בה היא זכאית להם, על הבעל המתגרש להראות זאת בפני בית המשפט ולהפחית מעול הפרנסה המוטל עליו.

לדברי עורכת דין לב, במקרים בהם הורגלה האישה לרמת חיים גבוהה, המזונות שנקבעים לה גבוהים מאד, וכך למעשה אין לה אינטרס אמיתי להפסיק את קבלתם ולהסכים לקבל גט מבעלה. התמשכות תשלום מזונות האישה, שעלותם מגיע לעתים לסך של אלפי שקלים לחודש, יוצרים לחץ כלכלי קשה על הבעל. לחץ זה עלול לגרום לו לוותר על דרישות לא מוצדקות של האישה, וכך הופכים המזונות למכשיר סחיטה יעיל ואכזרי.

מזונות אישה – איך מזהים סחטנות?

על מנת לחשוף מניעים פסולים בבקשה למזונות האישה, יש לבדוק אם דרישותיה עומדות בקנה אחד עם רוח ההלכה, כלומר, האם היא באמת נסמכת על פרנסתו של בעלה, והאם היא באמת ובתמים מנסה לקצר את תהליך הגירושים, ולא עוצרת אותו שלא לצורך אומרת עורכת דין חגית לב. בשביל לבחון את השאלה הזו היא מציעה לבדוק  נושאים מספר.

האם האישה מתפרנסת בעצמה?
על פי ההלכה האישה פטורה מלשאת בעול פרנסת המשפחה. אך אם חלק נכבד מהכנסות המשפחה מגיעות מעבודתה, רשאי הבעל לטעון שדי לה במעשה ידיה, ולכן הוא לא חייב מלפרנס אותה. לדברי עורכת דין חגית לב, גם אם האישה הפסיקה לעבוד בסמוך לעליית יחסי הזוג על שרטון , הדבר עלול להיחשב לדרישה בלתי מוצדקת למזונות. כמו כן, אם האישה היא בעלת השכלה ורקע מקצועי נרחבים היכולים לאפשר לה השתכרות גבוהה, והיא בוחרת שלא לצאת לעבוד, יכול הבעל לטעון שהיא לא מממשת את פוטנציאל ההשתכרות שלה, ולכן לא מגיעים לה מזונות אישה מלאים.

מזונות אישה – משמעות המגורים בנפרד

לדברי עורכת הדין חגית לב, כאשר האישה גרה בנפרד מהבעל היא תזכה ברוב המקרים למזונות אישה. מדוע? כיוון ועובדה זו מוכיחה מעל לכל ספק שחיי השיתוף הכלכליים בינה לבין בעלה תמו . אך אישה הנוקטת בפרובוקציות שונות בניסיון לגרום לבעל לעזוב את הבית המשותף, נוקטת בתרגיל נבזי ומסוכן. אם ייחשפו מעשיה, עלול בית הדין להכריז עליה כאישה מורדת ולשלול ממנה את המזונות להם היא מצפה .

לדברי עורכת דין לב יש לזכור כי מטרת הפרובוקציות היא להשיג צו הרחקה נגד הבעל מהבית. תרגיל זה מעניק לאישה יתרון יחסי, מעבר לשהייה בבית הממומן על ידי הבעל. הילדים נותרים תחת שליטתה של האם. כעת היא יכולה לשלוט בהסדרי הראייה, והבעל יכול לאבד את הקשר עם הילדים, דבר המהווה לחץ שעלול לגרום לו לוותר בתחומים אחרים שבמחלוקת.

למחשבון מזונות, לחץ כאןכמו כן, מציינת עורכת דין לב, גברים מתגרשים שסבלו מפעולות שונות של נשותיהם בעבר נמנעים מלהגיע לבית המשותף מחשש לתרגילים ופרובוקציות נוספים שעלולים להיגמר עבורם בלילה נוסף במעצר . יש לזכור כי בית המשפט נוהג כלפי אישה שסבלה מאלימות בסטנדרטים שונים, ובצדק. אך אם אישה טופלת על בעלה האשמות למעשי אלימות, והדבר לא מתגלה לבית המשפט, היא עשויה לקבל באופן אוטומטי מזונות אישה מוגדלים. כמו כן תשיג אותה אישה על פי רוב פיצוי בחלוקת הרכוש בגין הסבל אותו עברה כביכול, וחלוקת הרכוש לא תשמור על היחס המקובל של חצי חצי. פיצוי זה על אלימות הבעל כביכול, עלול להגיע לסכומי כסף נכבדים , ועל כן הפיתוי לטפול אשמה על הבעל גוברת.

אלימות נגד נשים היא בעייה רצינית המצדיקה צעדים חריפים וחד משמעיים נגד בעלים אלימים אומרת עורכת דין חגית לב ומוסיפה מאידך, שאם יתגלה כי האישה טפלה האשמות על הבעל עלול בית הדין הרבני להכריז על האישה כמורדת, ולכפות עליה גט מיידי. תלונות שווא גם פוגעות קשה בזכויות הנשים, שכן רשויות החוק והאכיפה עלולות ליחס תלונה אמיתית לתלונת שווא וזאת בשל ריבוי בתלונות השווא.

עיכוב מתן הגט
עורכת דין לב מעריכה ש – 30 אחוז מהנשים עוצרות את מתן הגט לבעליהן, למרות שהמספרים האמיתים של מעוכבי הגט נמוכים בהרבה. הדבר נובע מהתמשכות התהליכים לרישום בעל כמעוכב גט. הגט תלוי על פי רוב בהסכמת שני הצדדים, אלא אם כן הוא נכפה על ידי בית הדין. אם האישה מעכבת את הסכמתה לקבלת גט ללא סיבה נראית לעין, היא יכולה להיחשד כמי שנהנית מהמצב ולהיות מוכרזת כסרבנית גט. דבר שיפגע  במזונות האישה הניתנים לה.

הגברת התלות בתקציב המשותף
כדי לקבל מזונות אישה גבוהים, האישה צריכה להוכיח כי היא נהנית מרמת חיים גבוהה, וכי הניתוק מבעלה לא מאפשר לה להמשיך ברמת החיים אליה הורגלה. ההלכה הזו עלולה להיות מנוצלת לרעה. על מנת להוכיח כי הן נהנות מרמת חיים גבוהה נוהגות נשים מסוימות לפזר כספים ולהשתמש בחשבון המשותף ביד רחבה ובנפש חפצה. חשוב לציין כי על מנת לצאת מחשבון בנק משותף חייבת להיות הסכמה של שני הצדדים, מה שעשוי להיות בעייתי במצב של הליך גירושין.

כאשר חשבון הבנק המשותף נמצא במינוס לא ניתן לסגור אותו, והמצב עלול להביא לסנקציות כלכליות על הבעל, ולעירוב גורמי גבייה לא סימפטיים ומסוכנים.

מזונות אישה – דרכי פעולה מומלצות

תעדו פעולות
יש לזכור כי החוק לא אוהב, ובצדק, כל גילוי של אלימות, ובעלים רבים לא מודעים לכך שגם הרמת קול, שימוש בשפה מאיימת, שבירת חפצים ואפילו חבטה על השולחן נחשבים על פי חוק כאלימות של הבעל, בגינה הוא עלול לבלות לילה באבו כביר, ולהיות מורחק מיידית מהבית, ובצדק.
נשים אחדות מנצלות זאת ומעוררות פרובוקציות שיגררו את הבעל לאובדן שליטה על מעשיו.

עורכת הדין חגית לב ממליצה שבכל מקרה של פרובוקציות, על הבעל להתעלם, ואף להתרחק זמנית מהבית. כאשר בעלים חושבים כי טומנים להם מלכודת, ממליצה עורכת דין לב לצלם ולתעד את הנעשה על מנת שיוכלו להוכיח לאחר מכן שתלונות האישה הן תלונות לא צודקות.

עורכת הדין לב מוסיפה, שלרוב, לפעולות האישה קודמים איומים מרומזים ומפורשים, ובמקרים אלה צריך הבעל לנקוט מיד בפעולה. אם האישה מאיימת למשל: אני אתלונן עליך, אני אכניס אותך לכלא, על הבעל להיערך לפרובוקציות שבפתח ולהתחיל להקליט ולתעד את המתרחש בבית.

אל תעזבו את הבית
עורכת הדין לב ממליצה לבעל שלא לעזוב את הבית המשותף, על מנת לא להצדיק את טענות האישה על כך שהיא זקוקה לגורם שיפרנס אותה. על הבעלים לזכור שליציאה מהבית יש משמעויות מרחיקות לכת. מעבר לכך שהבעל יצטרך לממן מעתה דירות שונות, זו שלו וזו של אשתו, הוא מאפשר לה לזכות בבית בחלוקת הרכוש, נותן לה שליטה על הסדרי הראייה, ומחזק את בקשתה לקבלת מזונות אישה מוגדלים. הוכיחו השתכרות נמוכה – רוב הנשים בישראל משתכרות פחות מגברים בתפקידם, ורוב בתי האב בישראל נסמכים על משכורתו של הבעל. אך לעיתים קרובות הסטטיסטיקה מראות אחרת. לעיתים דווקא האישה היא המפרנסת העיקרית בבית, או לפחות בעלת הכנסה גבוהה ומכובדת. כאשר חש הבעל כי בקשת האישה למזונות גבוהות, ממליצה לו עורכת הדין חגית לב לאסוף ראיות לפוטנציאל ההתפרנסות שלה. מכתבי הערכה והמלצה של מעסיקים, תעודות המעידות על כישורים מקצועיים ותלושי משכורת הנן חלק מהראיות העשויות לשכנע את בית הדין כי די לאישה במעשיי ידיה, כלומר, שיש לה יכולת השתכרות ממשית או פוטנציאלית.

איך סותמים את החורים בחשבון המשותף?

עורכת הדין חגית לב ממליצה על סגירת חשבונות בנק משותפים כאשר מערכת היחסים מתחילה להידרדר וכאשר די ברור שהגירושים עומדים בפתח. כאמור, החשבון המשותף עלול להפוך לשדה קרב עשן עבור זוגות רבים. כאשר החשבון מאוזן או בעל מאזן חיובי , יכול כל אחד מבני הזוג לבקש מהבנק לסוגרו. על כן נוהגים בני זוג המעוניינים להמשיך לינוק מהחשבון המשותף לנסות ו לעצור את סגירתו. הדרך הפשוטה לכך היא להכניס את החשבון למחויבויות כבדות על ידי פיזור צקים. כאשר החשבון נמצא בחובה אי אפשר לסוגרו. למרות זאת, אפשר לדברי עורכת הדין לב, לעקוף לעיתים את הבעיה החמורה הזו. במקרה בו אתם חושדים כי בן או בת הזוג משתמשים לרעה בחשבון הבנק המשותף אומרת עורכת הדין לב, ניתן לפנות לבנק ו לבקש כי כל הוצאה מהחשבון יזדקקו לאישור של חתימת שני השותפים בחשבון. הבנק יכבד דרישה זו גם אם היא מגיעה רק משותף אחד לחשבון.

אם הניסיון לחסום את ההוצאות מהחשבון נתקלות בקשיים, ואם בן או בת הזוג מפזרים צקים שלכם לגורמים לא סימפטיים, ממליצה עורכת הדין חגית לב לגייס כספים ממקורות אחרים ולכסות את המינוס, ואז לסגור את החשבון. העובדה שאתם מכסים את החוב בחשבון, לא מוכיחה שאתם מכירים בחריגה כהוצאה משותפת אומרת עורכת הדין חגית לב ומוסיפה שכיסוי החוב בחשבון יוכלל על ידי כל עורך דין מנוסה, בדרישה לחלוקת הרכוש בין בני הזוג.

חייג עכשיו
שינוי גודל גופנים
ניגודיות