מתנגדים לצוואה ורוצים לקבל את הירושה שמגיע לכם?

קרוב משפחתכם הלך לעולמו וכעת הגיע הזמן לקיים את צוואתו כלשונה. לעיתים אתם עשויים לחוש מקופחים או להרגיש כי הצוואה נערכה שלא כדין או תחת השפעות ולחצים לא הוגנים אשר פוגעים בזכויותיכם. מצד שני, מישהו עשוי לבוא ולטעון כנגד קיום הצוואה בטענות אשר עלולות לקפח אתכם ולפגוע בזכויות שלכם. מדובר במעמד לא נוח, טעון רגשית, כאשר לעיתים דברים רבים מונחים על הכף, כלכלית ורגשית.

זה לא צוואה זה מכתב

במקרים בהם המנוח משאיר מכתב כצוואה, צריך לוודא כי המכתב כולל את חוקי הצוואה. המכתב צריך להיכתב בכתב ידו של המנוח עם חתימה ותאריך מדויק. במכתב צריכות להיות הוראות מדויקות אשר כוללות את האנשים שיורשים את המנוח ופרטיהם ומה כל אחד יורש. אין צורך לפרט במכתב את כל רכושו של המנוח אך הוא צריך לצרף מסמך שכן כולל את רכושו ולכתוב זאת בצוואה.

מתי צוואה בכתב יד תקפה?

כאשר המנוח חתום על מסמך בו הוא כותב את שמות היורשים ומה כל אחד יורש בכתב היד שלו, חותם את חתימתו ומציין תאריך מדויק וחשוב ביותר, נותן לעדים לחתום על הצוואה בכדי להבטיח את תוקפה. זו נחשבת לאוטנטית והקלה ביותר לעשייה.

צוואה מודפסת

במידה והוגשה צוואה מודפסת, היא לא תהיה תקפה. אין כל קשר לחתימה מקורית של המנוח ותאריך. הדבר החשוב ביותר בצוואה שלא נערכה מול עורך דין היא כתב היד. צריך לזכור כי כל אחד יכול להדפיס צוואה על סמך דעתו בלבד ולתת למנוח לחתום תחת השפעת תרופה או טיפול בבית חולים. המנוח צריך לכתוב בעצמו את הצוואה כדי לעבור עליה ולוודא שהיא מבטאת את שחפץ ליבו.

מישהו אחר כתב את הצוואה

ישנם מקרים בהם המנוח מכתיב למישהו אחר את צוואתו. בחירה זו הינה אינדיבידואלית. אומנם הצוואה כתובה בכתב יד וחתומה ע”י המנוח ומצוין בה תאריך מדויק. אך יש צורך להביא צוואה זו לבית המשפט לקביעה האם יש סיבה שהמנוח נתן למישהו אחר לכתוב במקומו, אין לגבי זה פסיקה מוחלטת. צוואה בכתב יד תקפה כאשר כתב היד של המנוח על הדף.

יש חותמת על הצוואה?

קיימים מקרים בהם הצוואה היא לא רק עמוד אחד וישנה חתימת מקור רק בעמוד האחרון, צריך לזכור שגם אנחנו בכל המסמכים שאנחנו חותמים עליהם, אנחנו רגילים לחתום בדף האחרון המסכם את הכל. בין אם מדובר בעמוד אחד ובין אם שלושה, אין כל קשר למיקום החתימה. המנוח יכול לחתום בכל מקום בדף. כל עוד החתימה מקורית בית המשפט יקבל את הצוואה.

אופס, התאריך לא נכון על הצוואה

אין זה שכיח, אך בעבר אם הוכיחו שהתאריך הכתוב על גבי הצוואה שגוי מסיבה מסוימת ובית המשפט קיבל את זה, הצוואה יכלה להתבטל לחלוטין. כיום החוק תוקן וברוב המקרים התאריך הוא הפחות חשוב מכל תוכן הצוואה ואם הטעות אינה חשובה להמשך המשפט, ניתן לדלג על כך.

אבל אם נמצאה צוואה נוספת?

במידה ונמצאה צוואה נוספת, כאן התאריך בהחלט משחק. צוואתו האחרונה של המנוח הכי הקובעת גם אם הפיק 10 צוואות. בהרבה דיוני צוואות בבתי משפט מגלים בבית המנוח בסופו של דבר צוואה נוספת אשר שופכת אור על המתרחש ומשנה את העלילה. יש לזכור שצוואתו האחרונה של אדם היא הדבר האחרון שרצה. זה בדרך כלל מתבטא באנשים שהיו איתו ברגעיו האחרונים. צוואה בכתב יד מייצגת את בקשתו האחרונה של המנוח ובית המשפט שם על כך דגש. יש לוודא כי ברגע שקיבלת את הצוואה, לבדוק כי הכי אכן תקפה והאם היא היחידה. לפני הליכה לעורך דין כדאי לדון בפשרות בין בני המשפחה ולזכור שלפעמים כסף לא משתווה לאיבוד חבר טוב.