מידע מקיף בנושא תשלום מזונות, מזונות ילדים ומזונות אישה

הבעיה:

במדינת ישראל מקובל שהאב משלם מזונות ילדים מתוך ההנחה שמדובר המפרנס העיקרי בבית. החוק קובע בדיוק כמה עליו לשלם על פי גילאי הילדים. עד לקבלת הגט, ישלם הבעל גם מזונות אישה לבת הזוג, המחוייבים מרגע הפרידה.

הפתרון:

מקרי סחיטה ימצאו אצלנו תמיכה, ובוודאי איומים מפורשים. נעזור למצוא סימוכין לכך שלאישה משכורת מכובדת משל עצמה ויכולת לוותר או להתחלק במזונות. נזכור תמיד שאי תשלום מזונות הוא עבירה פלילית.

 

התועלת:

נמצא את הדרך המיטבית ללוות את המשפחה שלפנינו. ההתפתחות שחלה בנושא המשמורות קיימת גם בעניין המזונות. במשמורת משותפת, ההורים מתחלקים באופן שווה בכל הוצאות הילדים ואז הם פתורים מתשלומי מזונות.

עד איה גיל משולמים מזונות?
מזונות ילדים משולמים על פי הדין עד לגיל 18 או סיום התיכון לפי המאוחר מביניהם וזאת באופן מלא. מגיל 18 או סיום התיכון ועד לסיום השרות הצבאי משולמים שליש (1/3) מדמי המזונות. אופן החלוקה מגיל 0 עד גיל 18 עשוי להשתנות באופן יחסי בהתאם לצרכים של הילדים ובהתאם להכנסות של ההורים. יש הורים המרחיבים או מצמצמים את רכיב המזונות בהתאם לנסיבות הספציפיות שלהם.
חשוב לדעת, כי הסכם מזונות או פסק מזונות לעולם אינם סופיים, כל עוד קיימת חבות לשלמם. הפסיקה מחייבת התייחסות לשינוי הנסיבות שחל בעניינם של הצדדים והילדים, ועל בסיס שינוי הנסיבות יופחתו או יוגדלו דמי המזונות בהתאם. בכל מקרה שינוי בגובה דמי המזונות יהיה כפוף לעיקרון טובת הילד, כי טובת הילד קודמת לטובת מי מההורים.

מזונות ילד אחד,
על פי רוב, מזונות לילד אחד יהיו גבוהים יותר ממצב בו ישנם מספר ילדים. מזונות מינימום שנקבעו בפסיקה מיוחסים בדרך כלל למצבים בהם אנשים משתכרים ברמות שכר נמוכות והמינימום שנקבע עומד על סך של כ- 1250 ₪, הסך האמור נקבע לפני מספר שנים, ישנם שופטים המצמידים את הסכום הזה להיום. מעבר לדמי המזונות נקבעים גם דמי המדור כאשר הרכיב של דמי המדור לילד אחד הינו שליש מתשלום שכר הדירה או המשכנתא והוצאות אחזקת הבית כמו חשמל, מים וארנונה. בפועל יש שופטים שאינם נצמדים לנוסחת השליש וקובעים סכום נמוך יותר.
מעבר לדמי המזונות והמדור נהוג לפסוק כי ההורים ישתתפו באופן שווה בהוצאות רפואיות שאינן ממומנות ע"י קופת החולים, טיפולים, רפואת שיניים וכן הוצאות חינוכיות כגון: חוגים, קייטנות, שיעורי עזר, אגרות חינוך וכדומה.