מידע מקיף
ורלוונטי בנושא
צוואות וירושות

בקשה להוצאת צו ירושה,
על פי חוק הירושה ניתן להוציא צו ירושה עבור מנוח שלא ערך בטרם מותו צוואה. הרשם לענייני ירושה הוא בעל הסמכות המשפטית להוצאת צו ירושה. במקרים בהם יש הסכמה של כל הצדדים הרלוונטים, אז גם בית הדין הרבני מוסמך לתת צו ירושה. צו הירושה מסדיר את רשימת המוטבים אשר זכאים לקבל חלק יחסי מעזבונו של המנוח וזאת בהתאם לכללים הקבועים בחוק הירושה. החוק קובע רשימה סדורה על אופן החלוקה ולא ניתן לסטות ממנה.
לכן מי שמעוניין כי עזבונו לא יחולק בהתאם להוראות החוק, חייב לערוך צוואה, ואז יחולק עזבונו לפי רצונו הפרטי. במקרה בו המנוח ערך צוואה אזי שתוגש בקשה לצו קיום צוואה ולא לצו ירושה. צוואה בכתב יד,
חוק הירושה קובע 4 דרכים לעריכת צוואה, כאשר הדרך הפשוטה ביותר הינה צוואה בכתב יד. היתרון הגדול בעריכת צוואה בכתב יד הינו כי כל אדם באשר הוא יכול לכתוב בעצמו את צוואתו, בכל עת שיבחר. אבל צוואה כזו ניתן גם "לתקוף" בעתיד לאחר מות המצווה ביתר קלות כי לא היה אף אדם שנכח בעת עריכתה, שיוכל לתת עדות על רצונו של המצווה. צוואה בכתב יד חייבת להיעשות רק בכתב ידו של המצווה עצמו ולא באמצעות הדפסת הצוואה או כתב ידו של אחר.
קיימת חובה להוסיף את תאריך עריכת הצוואה וחתימת המצווה. ניתן לשמור את הצוואה אצל היורשים העתידיים כדי שידעו שיש צוואה למוריש וכן להפקיד אצל הרשם לענייני ירושה.