fbpx

שליטה מלאה ברכוש והכספים תוך שמירה על האינטרסים שלך

חותם אמינות דן וברדסטריט של עורכתדין לעינייני משפחה חגית לב

שליטה מלאה ברכוש ובכספים תוך שמירה על האינטרסים שלך

חותם אמינות דן וברדסטריט של עורכתדין לעינייני משפחה חגית לב

לתאום פגישת ייעוץ אישית

ידועים בציבור

תוכן עניינים

אני מבינה שאם הגעת לכאן, אז מעסיקה אותך השאלה מהם זכויות ידועה בציבור
 ומה עליך לעשות כדי לקבל את המקסימום שמגיע לך, נכון?

אני מניחה שקיבלת את החלטה להיפרד וחשוב לך להיות שלם
עם העו"ד שתבחר ללוות אותך בתהליך הפרידה.

נכון, אני יודעת שכרגע אתה מאוד מבולבל ויש לך המון שאלות, זה ברור ומובן.
חשוב לזכור שלכל שאלה יש יותר מתשובה אחת, התשובה הנכונה
תלויה במטרות ובתוצאות שאתה רוצה להשיג.

זכויות ידועה בציבור


הדין הישראלי מכיר בזכויותיהם של ידועים בציבור כמעט כמו בזכויותיהם של זוגות נשואים אך יש מקרים אחרים ומהותיים בהם הזכויות של ידועים בציבור שונות מזכויות של זוגות נשואים.

ידועים בציבור הם זוגות אשר חיים יחד ומנהלים חיי משפחה ומשק בית משותף, אף שלא נישאו כדת משה וישראל. כדי שזוג ייחשב כידוע בציבור, על בני הזוג להוכיח כי הם מנהלים משק בית משותף.

מצב זה מאפשר לזוגות רבים לחיות יחד מבלי לעבור את התהליך הרשמי של חתונה. אך עם זאת, אם בני הזוג הללו מעוניינים להיפרד, המעמד הזה עלול לפגוע בזכויותיהם של בני הזוג, מאחר שהם אינם מוכרים רשמית כנשואים, ולכן חוקים רגילים הקשורים לגירושין אינם חלים עליהם.

זכויות ידועים בציבור | עו"ד חגית לב

פתרונות לפרידה של ידועים בציבור


הפתרון לבעיות הנגרמות בעת פרידה של ידועים בציבור היא כתיבה של הסכם ממון, בזמן חייהם המשותפים.

החוק הישראלי מאפשר מתן תוקף משפטי להסכם ממון גם בין בני זוג שאינם נשואים, מה שמאפשר לבני הזוג הידועים בציבור לקבוע ביניהם כללים לחלוקת הרכוש ביניהם, אם וכאשר ייפרדו דרכיהם.

גם צוואה מועילה מאד במקרים אלו, על מנת להסדיר את הירושה לאחר פטירת אחד מבני הזוג – האם הירושה מגיעה לבן/בת הזוג או לילדי המנוח/ה, וכדומה.


כתיבת ההסכם ידועים בציבור


כתיבת הסכם ממון בין ידועים בציבור חייבת להיעשות בליווי של עורך דין המתמחה בנושא של ידועים בציבור.

מרגע חתימתו של הסכם ממון בין ידועים בציבור יש להסכם תוקף משפטי מחייב.

יש הנוהגים גם להגיש את ההסכם לאישורו של בית המשפט לענייני משפחה. הסכם ממון צריך לכלול את נכסיהם השונים של בני הזוג, מכל סוג שהוא, ולקבוע את צורת החלוקה של הרכוש במקרה שיחליטו בני הזוג להיפרד.

מומלץ גם לערוך צוואה, שכן צוואה נכתבת כמו כל צוואה אחרת, ופוטרת בעיות ממוניות לאחר פטירת אחד מבני הזוג.

 

היתרונות הסכם ידועים בציבור


כתיבת ההסכמים השונים מועילה לשני בני הזוג, לאור העובדה כי ענייני חלוקת הממון ביניהם מוסדרת באופן חוקי, ויכולה להקל עליהם בשיתוף הכלכלי ביניהם (ובעקבותיו גם הרגשי).

כתיבת הסכמי ממון וצוואות מבטיחה כי בני הזוג יקבלו כל מה שמגיע להם במקרה של פרידה או פטירה.

בישראל אין חוק המסדיר זכויות וחובות של ידועים בציבור וכל שופט פוסק במקרים אלה לפי פסיקה תקדימית ולפי השקפת עולמו. מקורו של המונח “ידועים בציבור” בפסק דין שנתן בית המשפט העליון עוד בשנת 1948 כאשר הופיעו בפניו בני זוג אשר חיו יחד ללא נישואין.

תחילה דובר רק על הכרה בידועה בציבור כאשתו ובהמשך גם בידוע בציבור כבעלה.

ידועים בציבור הם בני זוג המקיימים יחדיו מסגרת משפחתית, אך אינם נשואים זה לזה.

בשל העובדה שאין חוק המגדיר זאת אז בתי המשפט הם שמחליטים על פי שיקולים שונים. בני זוג יכולים לחיות בדירות נפרדות, לנהל חשבונות בנק נפרדים ועדיין להיחשב ידועים בציבור.

בני הזוג יכולים גם להיות נשואים רשמית לאחרים ולהיכנס להגדרה של ידועים בציבור – זה מוסד זוגי בעל השפעות כלכליות מרחיקות לכת שלא כולם מודעים להן.

בישראל מקלים מאוד על האפשרות להיחשב כידועים בציבור, ובישראל יש לידועים בציבור הרבה יותר זכויות ביחס למדינות אחרות, שכן מוסד זה מהווה תחליף לאלו שלא יכולים להינשא כדת משה וישראל.

 

הפסיקה בישראל קבעה שני תנאי סף להגדרה מה זה ידועים בציבור


חיי משפחה – יחסים אינטימיים כשל בעל ואשה המושתתים על אותו יחס של חיבה ואהבה, מסירות ונאמנות, המראה שקשרו גורלם זה בזו.

ניהול משק בית משותף – לא סתם משק בית משותף מתוך צורך אישי, נוחות, כדאיות כספית או סידור ענייני, אלא שיתוף בכל צורכי האדם כנהוג וכמקובל בין בעל ואשה הדבקים אחד בשני בקשר של גורל חיים.

תנאים אלו נבחנים עפ”י קריטריונים סובייקטיביים – כלומר כיצד ראו בני הזוג עצמם את מערכת היחסים בניהם. הדברים שונים כמובן מזוג לזוג, לפי השוני בגיל, בהשכלה, במקצוע, במזג, השקפת עולמם, מצבם הכלכלי וכיוב’.

הגדרת בני זוג כידועים בציבור היא דרך של המדינה להחיל זכויות וחובות שהמדינה מעניקה לזוגות נשואים, על בני זוג אשר אינם מעוניינים או אינם יכולים להינשא על פי חוקי המדינה. סטטוס הידועים בציבור משמש בני זוג שאינם רשאים להינשא זה לזה, בהתאם לדת, למשל כאשר בני הזוג הם בני אותו המין, או היות אחד מבני הזוג נשוי לאחר או היות בני הזוג בני דתות שונות או כהן וגרושה או פסולי חיתון אחרים. פעמים רבות סטטוס הידועים בציבור מוחל על בני זוג הרשאים להינשא זה לזה אך הם אינם מעוניינים בכך, לעתים ללא שבני הזוג מודעים לחובות שסטטוס זה מחיל עליהם.

מבחינות מסוימות זוכים ידועים בציבור (בני מינים שונים ולעתים גם בני אותו המין) לזכויות דומות לאלה של בני זוג נשואים.

 

זכויות ידועים בציבור כלומר ידועה בציבור לגבר נשוי


בישראל לא קיים חוק העוסק בחלוקת רכוש של בני זוג ידועים בציבור, והחלוקה מתבצעת על פי הפסיקה.

בפסיקה נקבעה הלכת חזקת השיתוף אשר חלה על ידועים בציבור, וזאת בתנאי שהוכח כי אכן מדובר בבני זוג שהינם ידועים הציבור וכן אם הוכח כי היתה להם כוונת שיתוף. במידה והצדדים עברו את שני מבחני הסף האלה, יחולק רכושם בעת הפירוד באופן שווה ביניהם.

 

זכויות ידועה בציבור בירושה


לגבי ירושות, דווקא כן יש התייחסות בחוק לבן הזוג הידוע בציבור והוא יורש מחצית חלקו של בן זוגו כמו אדם נשוי.

עקרונית ידועים בציבור מתחלקים שווה בשווה בנכסים שהצטברו בתקופת החיים המשותפת, הן בחייהם והן במותם, וזאת אם אין הסכם ממון או צוואה הקובעים אחרת.

בשל בעיית הפרשנות של המונח “ידועים בציבור”, רצוי מאוד לערוך הסכם ממון בין ידועים בציבור וכן לערוך צוואה לכל אחד מבני הזוג.


כתיבת ההסכם ידועים בציבור


כתיבת הסכם ממון בין ידועים בציבור חייבת להיעשות בליווי של עורך דין המתמחה בנושא של ידועים בציבור.

מרגע חתימתו של הסכם ממון בין ידועים בציבור יש להסכם תוקף משפטי מחייב. יש הנוהגים גם להגיש את ההסכם לאישורו של בית המשפט לענייני משפחה. הסכם ממון צריך לכלול את נכסיהם השונים של בני הזוג, מכל סוג שהוא, ולקבוע את צורת החלוקה של הרכוש במקרה שיחליטו בני הזוג להיפרד. מומלץ גם לערוך צוואה, שכן צוואה נכתבת כמו כל צוואה אחרת, ופוטרת בעיות ממוניות לאחר פטירת אחד מבני הזוג. 

על־פי דיני המשפחה זכויות פנסיה מתחלקות בהליך הגירושים. החלוקה מתבצעת בהתאם לתחשיב של החלק היחסי שצבר העמית המבוטח בתקופת החיים המשותפת, החל ממועד הנישואים וכלה במועד הגירושים או במועד הקרע. אותו כלל חל גם על ידועים בציבור, דהיינו החל ממועד התחלת החיים המשותפים וכלה במועד הפירוד או מועד הקרע.

החלוקה מתבצעת באופן שווה בין בני הזוג. אפשר לבצע היוון של הפנסיה ולהעביר לבן או לבת הזוג מיידית את חלקו בפנסיה או להמתין למועד גמילת הזכויות. הפנסיה היא זכות כספית וככל זכות כספית אחרת, דינה בהליך הגירושים להתחלק באופן שווה בין הצדדים. עם זאת, יש מקרים שבהם בית הדין הרבני או בית המשפט האזרחי לענייני משפחה יקבעו כי לא יתקיים שוויון בחלוקת הפנסיה בין הצדדים, אך מדובר במקרים נדירים.

מקרים נוספים בהם חשוב הסכם הממון הוא זוגות המוכרים כידועים בציבור או זוגות חד־מיניים, מכיוון שלא חל עליהם חוק יחסי ממון בין בני זוג וחשוב וראוי להסדיר את העניינים הכספיים ביניהם.


ידועים בציבור 


חשוב לדעת שבתי המשפט מכירים בידועים בציבור בקלות יחסית וככל שזה קורה, הם מתחלקים באופן שווה בכל זכויותיהם ורכושם בעת פרידתם, וזאת גם כאשר לא התכוונו לחלוק את רכושם עם הצד השני. למעשה בית המשפט מתחקה אחר כוונת הצדדים. ברגע בו הוכרו בני הזוג כידועים בציבור, בית המשפט בוחן באם היתה להם כוונת שיתוף על כל רכוש ורכוש.

בדרך כלל, יהיה קל יותר לחלק דירת מגורים ולהוכיח שהיתה כוונת שיתוף ספציפית לגביה מאשר על יתר הנכסים. על-כן, מומלץ מאוד לערוך הסכם ממון לצורך הסדרת ענייני הרכוש.

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מדבר על אפוטרופסות שווה בין ההורים, ואין זה משנה אם הם נשואים, פרודים, גרושים, ידועים בציבור או שניים שחברו יחד בהסכם הורות משותפת לצורך הבאת ילדים לעולם. על־פי חוק האפוטרופסות מתחלקת שווה בשווה בין ההורים, ואין אפשרות לוותר עליה או לבטל אותה, למעט במקרים קיצוניים במיוחד.

עוד קובע חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות במפורש כי ההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים והשווים על ילדיהם וכי עליהם לנהוג לטובת ילדיהם.

הסכם ידועים בציבור

גירושין  זה מסובך….  

אך ההיבט הכלכלי הוא דבר אחד שאינך צריך לדאוג לגביו.

אני עורכת דין גירושין ומשפחה בעלת ניסיון רב ורקורד הצלחה מוכח.

תקבל את המקסימום שמגיע לך

Call Now Button