fbpx
לוגו - משרד עורכי דין - לב

"אני אדאג שתקבל את המקסימום שמגיע לך"

שליטה מלאה ברכוש והכספים תוך שמירה על האינטרסים שלך

"אני אדאג שתקבל את
המקסימום שמגיע לך"

שליטה מלאה ברכוש ובכספים

תוך שמירה על האינטרסים שלך

לתאום פגישת ייעוץ אישית

חלוקת רכוש בין בני זוג

תוכן עניינים

חוק יחסי ממון (התשל"ג – 1973), קובע קווים מנחים לחלוקת רכוש בין בני זוג שנישאו ונמצאים בהליך של גירושין. באופן עקרוני, קובע החוק, כי כל רכוש, נכס או התחייבות שנצברו על ידי אחד מבני הזוג במהלך תקופת הנישואין, בהיעדר הסכם ממון או הסכם אחר שעוסק בחלוקת הרכוש, יחולק בין שני בני הזוג באופן שווה.

הנכסים שיחולקו בין בני הזוג הם כל סכום כסף בחשבון משותף ובחשבונות פרטיים, נכסים משותפים (כמו נכסי נדל"ן, רכבים, וכדומה) על פי שוויים, בתי עסק, קרנות וחסכונות (כולל החיסכון לפנסיה, על פי החוק), זכויות יוצרים ופטנטים, ואפילו מוניטין.

חלוקת הנכסים מבוצעת בדרך של איזון משאבים, לאחר הפרידה בפועל של בני הזוג, ולאור הסכמים נוספים בין בני הזוג, כמו למשל הסכמי המזונות עבור ילדים ואישה.

חלק מתהליך איזון המשאבים כולל גם את העסקים הפרטיים של מי מבני הזוג, כולל הערכת שווי של המוניטין, הפעילות העסקית, הרווחים וההתחייבויות. בעוד גירושין הם בדרך כלל הליך מורכב ורב היבטים – חלוקת רכוש בין בני זוג עצמאיים הופכת את התהליך מורכב הרבה יותר, וכדאי להיעזר בליווי של עורך דין גירושין לבעלי עסקים שיידע לנהל את ההליך בצורה אופטימאלית.

חלוקת רכוש בין בני זוג בגירושין – מה בעצם מחלקים?

חוק יחסי ממון שהוזכר לעיל, חל על כל זוג שנישא בארץ לאחר שנת 1974 (בזוגות שנישאו לפני ה – 1.1.1974, פסיקת הלכת השיתוף מטעם בית המשפט העליון היא זו הקובעת). חוק יחסי ממון אינו חל על זוגות שהשכילו לנסח ולאשר הסכם ממון טרם עליית היחסים על שרטון.

על פי חוק יחסי ממון, כל רכוש שנצבר במהלך הנישואין הוא בר שיתוף והוא שייך, בחלקים שווים, לכל אחד מבני הזוג. הסדר איזון המשאבים יקבע על פי חוק את אופן החלוקה של הנכסים וההתחייבויות בין בני הזוג.

על פי החוק, כל הנכסים וההתחייבויות הן משותפות לשני בני הזוג, פרט לאלה:

  • נכסים ורכוש שבנוגע אליהם קיימת הסכמה (רצוי בכתב) שהם שייכים רק לאחד מבין בני הזוג
  • נכסים בירושה או נכסים שהתקבלו במתנה, גם במהלך תקופת הנישואין
  • גמלות ותשלומים מהמוסד לביטוח לאומי
  • נכסים שהיו בבעלות אחד מהצדדים לפני הנישואין

שאר הנכסים, כולל זכויות עתידיות, חסכונות, כספי פיצויים, נכסים הרשומים רק על אחד מבני הזוג, עסקים, חובות, הלוואות, וכדומה – מחולקים על פי חוק שווה בשווה.

מה קורה עם העסק שלי במהלך הגירושים?

כאמור, בעלי עסקים ועצמאיים שמתגרשים, נאלצים לעבר הליך מורכב של הערכת שווי העסקים שלהם וחלוקת שווי זה לשניים, כולל הערכת שווי המוניטין והכנסות עתידיות מן העסק. במקרה זה כמובן שישנם סעיפים והיבטים רבים לשקול, כמו למשל:

  • האם העסק פעל לפני הנישואין, או שהוא הוקם במהלך הנישואין?
  • האם לעסק יש חובות?
  • האם העסק צמח על חשבון בן הזוג התומך, על אף שהוא אינו חלק פעיל בניהולו?
  • האם חישוב סך ההכנסות מן העסק הוא ריאלי, או שמא ישנם עוד נכסים, הכנסות שאינן מדווחות וכדומה, שחשוב לקחת בחשבון בתהליך איזון המשאבים?

איך מתבצעת חלוקת רכוש במקרה של בעלי עסק?

עצמאים שהם בעלי עסק והם מתמודדים עם תהליך של גירושין וחלוקת רכוש, יידרשו לתהליך לא פשוט של הערכת שווי העסק וקביעת חלוקתו בין בני הזוג. על מנת להשיג הסכם חלוקת רכוש הוגן, שיאפשר לעסק להמשיך ולפעול באופן מיטבי, חשיבות רבה לבחירת עורך דין גירושים לעצמאים ולבעלי עסקים, שיידע ללוות, לייעץ, להנחות ואף להציע נוסח הסכם גירושין שייטיב עם העסק והמשפחה, בתהליך לא פשוט של פרידה.

 

חלוקת רכוש בין בני זוג | עו"ד חגית לב

אם אתה מעוניין להבין איפה בדיוק אתה נמצא מבחינה משפטית,
כמה יישאר אצלך בפועל בתהליך משפטי ממוקד פיננסים

ומהם הצעדים שעליך לעשות ממש עכשיו כדי לדאוג לאינטרסים הכלכליים שלך
ולקבל את המקסימום שמגיע לך בכספים וברכוש,

כך שתוכל לצאת מתוך חוסר הודאות המטריד שאתה נמצא בו
ולקבל תחושת שליטה ושקט נפשי שכל כך חשובים בתקופה סוערת זו

תשריין פגישה לבדיקה משפטית של היבטים כלכליים בגירושים בהקדם.

* תקבל את המקסימום שמגיע לך