קיבלת החלטה או תביעת גירושין ויש לך שאלות לגבי חלוקת רכוש בחברה משפחתית ?

ברור שיש לך מה להפסיד במאבק גירושין ולא רק כסף! אתה עלול לאבד את השליטה בעסק שלך, בחופש שלך ובקשר עם הילדים אם לא תנהל את העניינים בחוכמה. עם ניסיון של 2 עשורים בהשגת הסכמי גירושין הוגנים אני אענה לך מראש על חלק גדול מהשאלות והחששות שלך ואראה לך איך להימנע מבעיות משפטיות וכלכליות. בחברה משפחתית קטנה המהווה מעין חברת יחיד רצוי שלא לחלק את המניות בין בני הזוג, כדי להימנע מחיכוכים אישיים אשר יובילו בסופו של דבר לפגיעה הרסנית בחיי החברה. 

קובעים את המועד הקובע לביצוע הערכת השווי

המועד הקובע לבדיקת שווי חברה אף הוא נתון למחלוקת. קיימות מספר דרכים לקביעת מועד זה, ביניהן המועד בו נפרדו בני הזוג "על הנייר" אולם עדיין לא התגרשו, המועד בו הוגש כתב תביעה לגירושין על ידי אחד מבני הזוג, או מועד הגירושין עצמם.

אם נקבע מועד הגירושין כמועד הקובע זו יכולה להיות בעיה של ממש, מאחר ועלול להיווצר מצב בו קיים פער זמנים גדול בין המועד הקובע לבין מועד פרוץ הסכסוך.

אני מבינה מה עובר עליך ויודעת איך לעזור לך!

לתיאום פגישת ייעוץ אישית, לדעת ולהבין מה לעשות מעתה ואילך,
מה חשוב לקחת בחשבון ומה האתגרים המיידים

חלוקת רכוש בגירושין של חברה משפחתית

על פי חוק יחסי ממון התשל"ג-1973, כל הזכויות והנכסים אשר נצברו על ידי בני הזוג במהלך הנישואין שייכים לשניהם בחלקים שווים. גם עסק עצמאי אשר הוקם על ידי מי מהצדדים, ביום הפירוד הוא יתחלק שווה בשווה בין הצדדים:

מה עתיד להתחלק בין בני הזוג בכל הנוגע לעסק ?

חלוקת רכוש בחברה משפחתית
  • שוויו של העסק – על מנת לכמת את שווי העסק יש למנות איש מקצוע, אשר יהא אקטואר או שמאי והוא יעריך את השווי על פי הכנסותיו בעבר והכנסותיו העתידיות הצפויות.
  • נכסיו המוחשיים של העסק – כלי עבודה, כלי רכב, מקרקעין וכו', כאשר איש מקצוע יאמוד את שווים.
  • נכסי קריירה ומוניטין של העסק – מדובר בכל הנכסים הבלתי מוחשיים הנוגעים לעסק. לדוגמא: תואר, רישיון, תעודה, שמו הטוב של העסק ושל בעל המקצוע. בעת החלוקה אנו יוצאים מנקודת הנחה כי כל הנכסים הבלתי מוחשיים תוצאתם הינה יכולת ההשתכרות והפוטנציאל של העסק.

כבר מדברים אילו אנו מבינים שחלוקת העסק אינה דבר פשוט כלל ועיקר. בחברה משפחתית חלוקת החברה קשה ומורכבת עוד יותר בשל המרקם המשפחתי והאמוציות הכרוכות בכך.

מהי חברה משפחתית ?

סעיף 64 לפקודת מס הכנסה מגדיר את החברה המשפחתית כחברה שכל בעלי מניותיה הם בני משפחה מדרגה ראשונה. על מנת להרשם ככזאת, יש להגיש בקשה מתאימה.

נשאלת השאלה מה יעלה בגורלה של חברה משפחתית בעת גירושין? 

ישנם 3 מצבים לפתרון חלוקת עסק משפחתי בעת גירושין:

  • שני הצדדים נמצאים ביחסים טובים, מסוגלים לנהל את החברה בשותפות לאחר הגירושין ומחליטים להשאיר את החברה כפי שהיא. 
  • הצדדים מעוניינים בחלוקת החברה, אך מעוניינים להגיע להסדר לגבי אופן החלוקה. ההסדר יהיה חייב לקבל את אישורו של בית המשפט.
  • אין הסכמה בין הצדדים, ואז בית המשפט הוא זה שיקבע מהו ההסדר הנכון במקרה הזה.

ראשית, יש לשים לב לשני מצבים שונים: האחד, רק אחד מבני הזוג עובד בפועל בחברה בשעה שבן הזוג השני הינו שותף סביל. השני, שני בני הזוג עובדים ושולטים בחברה באופן שיוויוני או מצב בו שניהם עובדים פעילים בחברה. 

על פי הפסיקה, רובם של המקרים מתייחסים למצבים מהסוג הראשון, שבו אחד מבני הזוג פעיל בחברה והשני סביל. כאשר מגיע מקרה מסוג זה לפתחו של בית המשפט, ברוב המקרים נפסק, כי השותף הפעיל יקנה את חלקו של השותף הסביל למען יצירת פירוד סופי בין הצדדים. כך בעצם החברה נשארת בשליטתו של הצד הפעיל. 

במקרים אחרים, כאשר אין חלוקה של בן זוג פעיל וסביל, הרי שיתייחסו לבני הזוג כאל שני שותפים בסכסוך עסקי. אז יחולו הכללים הרגילים של פירוק שותפות, בדרך בה לכל שותף תהיה אפשרות לרכוש את חלקו של האחר.

בעת חלוקת נכסים בדרך כלל חל עקרון ההדדיות וכל אחד מבני הזוג יכול לרכוש את זכויות בן זוגו. בית המשפט נוקט במספר אפשרויות לחלוקת נכסי המניות בין בני הזוג:

∙ חלוקה בעין, כלומר חלוקה בפועל, של המניות.

∙ תשלום כסף או שווה כסף בעבור המניות.

∙ מכירת המניות לכל המרבה במחיר וחלוקת תמורת המכירה בין בני הזוג.

יש לזכור כי במקרה שמדובר בחברה, בנוסף לניהול הליך גירושין, קיימת עדיין חברה שיש לנהל ויש לקבוע כללים על מנת לשמור על החברה ועל האינטרס הכלכלי שלה.

באופן כללי, במספר פסקי דין נקבע כי מועד הערכת המניות והערכת העסק הינו יום הפירוד וזאת משתי סיבות עיקריות: האחת, ישנו חשש כי לאחר יום הפירוד בן הזוג עלול לבצע פעולות אשר יקטינו את שוויה של החברה, וסיבה נוספת נעוצה בעובדה שאין לחלק רווחים אשר נוצרו לאחר יום הפירוד, כאשר רק אחד מבני הזוג עשה מאמצים להניב את אותם רווחים. במקרים מסוימים, בדומה למצבים בהם יש סכסוך שותפים בחברה בע"מ, ניתן להגיש צווים זמניים על מנת לשמר את המצב הקיים. באיזה מצבים שותף יכול להקטין את ערך החברה? למשל, אחד מהצדדים יבצע פעולות להשבחת החברה אשר יעלו כסף רב. אותו צד יוכל לבצע פעולות כספיות בעסק עד לאותה נקודת זמן שלפיו קבע בית המשפט שיש להעריך את שווי החברה על ידי אקטואר מטעמו. אותו מומחה יעריך את שווי החברה עד לאותו המועד על פי ערך זה היא תחולק בין בני הזוג.

קורס הכנה לגירושין

היי, שמי חגית לב
עורכת דין ומגשרת

אני מייצגת גם בבית משפט למשפחה
וגם בבית הדין הרבני

לקביעת פגישת ייעוץ