fbpx

שליטה מלאה ברכוש והכספים תוך שמירה על האינטרסים שלך

חותם אמינות דן וברדסטריט של עורכתדין לעינייני משפחה חגית לב

שליטה מלאה ברכוש ובכספים תוך שמירה על האינטרסים שלך

חותם אמינות דן וברדסטריט של עורכתדין לעינייני משפחה חגית לב

לתאום פגישת ייעוץ אישית

חלוקת עסק משותף במסגרת הליכי גירושין

תוכן עניינים

כאשר בני זוג בוחרים להתגרש ולסיים את חיי הנישואין שלהם, אחד האתגרים הגדולים העומדים בפניהם הוא נושא חלוקת הרכוש. על פי חוק יחסי ממון הקובע בארץ כיצד יחולק הרכוש שנצבר במהלך חיי הנישואין בין שני בני הזוג, כל הרכוש למעט רכוש שניתן בירושה או כמתנה או נכסים שבנוגע אליהם ישנה הסכמה כתובה או הסכמה שבע"פ המשפיעה על חלוקתו – שייך באופן שווה לשני בני הזוג.

בפועל, זה אומר שכל הרכוש והחובות שנצברו, כולל מה שהוא שווה ערך לרכוש או שיתורגם לנכסים כלכליים בעתיד, מחולק בין הצדדים. זה כולל מוניטין, קרן פנסיה לפדיון עתידי, וגם את העסקים שבני הזוג מפעילים, בין אם ביחד או בנפרד.

אין ספק שכאשר בני זוג המנהלים ביחד עסק מתגרשים, נושא חלוקת הרכוש הוא טעון יותק, מפני שמעבר לחלוקת הרכוש שהצטבר במשפחה, ישנו עניין העסק שיש לחלק, כולל האחריות, החובות והזכויות, המוניטין והפוטנציאל לעתיד. כל אלה, שעד כה שימשו את התא המשפחתי, נחלקים כעת בין שני בני הזוג כשהתא המשפחתי מתפרק.

רכוש משותף בין בני זוג

מי שבחרו בעבר להינשא זה לזו, בחרו לעשות כן כנראה מתוך תחושה אופטימית בנוגע לעתיד. בכל זאת, ברוב המכריע של המקרים, בבואם לקבל החלטות שישרתו את שניהם ואת הילדים, כמו גם את טובת העסקים המשותפים אם יש כאלה, הם מגיעים לא אחת לקונפליקטים שנראים כמעט בלתי פתירים. 

בתחום הרכוש המשותף, ובמיוחד במקרה של עצמאים ובעלי עסקים, עולות שאלות רבות במהלך ניסוח הסכם הגירושין עד שלעיתים חשוב במיוחד לערב עורך דין גירושין המתמחה בעצמאים ובעלי עסקים.

האם העסק משותף לשני בני הזוג?

בתי המשפט נוטים לראות ברכוש, בנכסים ובמוניטין, כמו גם במה שנקרא "נכסי הקריירה" של כל אחד משני בני הזוג שנצברו במהלך הנישואין, כפירות העבודה המשותפת, גם במקרה שרק אחד מבני הזוג התפתח, גם במקרה שבו אחד מבני הזוג עמל על התפתחות העסק וההכנסות ובן הזוג השני לא תמך כלל, וגם במקרים בהם העסקים המשותפים רשומים על שמו של בן זוג אחד בלבד.

יוצא מכלל זה הוא עסק שנפתח עוד לפני הנישואין, אולם גם במקרים אלה, כל התפתחות שחלה בעסק, בהכנסותיו, במוניטין שלו, בפוטנציאל ובנכסים שלו – שייכים לשני בני הזוג באופן שווה. גם השקעות שיובילו בעתיד להכנסות גבוהות יותר מהעסק, עשויות להילקח בחשבון בהערכת שווי העסק בעת הגירושין.

איך מחשבים את שווי העסק לחלוקה?

במקרה של חוסר הסכמה בנוגע לאופן החלוקה של העסק המשותף, ימונה שמאי מטעם בית המשפט שיעריך את שווי העסק. ההערכה של שווי העסק עומדת בבסיס החלטת בית המשפט בנוגע לאופן חלוקת הרכוש. במהלך הערכת השווי של העסק, חשוב יהיה לקחת בחשבון נושאים כמו:

  • מה ההכנסות והנכסים של העסק?
  • האם העסק היה קיים עוד לפני הנישואין ואם כן, האם הוא התפתח או גדל במהלך הנישואין?
  • מה היה חלקו של כל אחד משני בני הזוג בתמיכה ישירה או עקיפה להתפתחות העסק?
  • מה החובות של העסק?
  • האם יש הכנסות שלא דווחו, נכסים שבן הזוג שאינו מנהל את העסק אינו מודע להם או חובות שחשוב לקחת בחשבון בעת קביעת ערך העסק?
  • האם פעולות שבוצעו במהלך הנישואין ולא הביאו לעלייה במכירות (כמו מסע פרסום, השקעה במכונות וכדומה) צפויים להביא עלייה בשווי המוניטין של העסק או בהיקפי הפעילות שלו בעתיד, כתוצאה ממאמץ משותף של שני בני הזוג במהלך הנישואין?
 

כפי שקל לראות, בתהליך קביעת השווי של עסק בגירושין חשוב להתייחס למגוון נרחב של נקודות סובייקטיביות ואובייקטיביות, וחשוב מאוד לקבל ליווי של עורך דין גירושין המתמחה בגירושין לבעלי עסקים או לעצמאים. רק היכרות עמוקה עם נוסח החוק וניסיון, יסייעו לבנות הסכם גירושין שיאפשר לעסק להמשיך לפעול.ן

חלוקת עסק משותף

גירושין  זה מסובך….  

אך ההיבט הכלכלי הוא דבר אחד שאינך צריך לדאוג לגביו.

אני עורכת דין גירושין ומשפחה בעלת ניסיון רב ורקורד הצלחה מוכח.

תקבל את המקסימום שמגיע לך

Call Now Button