fbpx

שליטה מלאה ברכוש והכספים תוך שמירה על האינטרסים שלך

חותם אמינות דן וברדסטריט של עורכתדין לעינייני משפחה חגית לב

שליטה מלאה ברכוש ובכספים תוך שמירה על האינטרסים שלך

חותם אמינות דן וברדסטריט של עורכתדין לעינייני משפחה חגית לב

לתאום פגישת ייעוץ אישית

חלוקת עסק בגירושין – 2021

תוכן עניינים

במהלך חיי הנישואין, שעה ששני בני הזוג מחויבים זה לזו ולזוגיות, זוגות רבים מקבלים החלטה משותפת לעניין ההתפתחות המקצועית והכלכלית של המשפחה.

 

זוגות רבים מקבלים לעיתים את ההחלטה, כי אחד מבני הזוג יתפתח מבחינה מקצועית, ירכוש ידע, מיומנות, מוניטין בתחום עיסוקו, יפתח רשת לקוחות ויקים עסק עצמאי. בעוד שבן הזוג האחר ישקיע במשפחה ובילדים ויעצור את התפתחותו המקצועית.

 

חשוב לזכור שאורח חייהם של עצמאיים שונה מאד מאורח חייהם של שכירים ולעיתים ימצא עצמו בן הזוג שהקים עסק עצמאי נעדר שעות רבות מהבית, משתמש בכספים משותפים שבני הזוג צברו יחד למען העסק ואף ייטול הלוואות והתחייבויות על שמם של שני בני הזוג, דבר שעלול לפגוע בזוגיות ואף להביא לפירוק התא המשפחתי.

 

פעמים רבות, מטעמים כאלה ואחרים מי מבני הזוג שיקים עסק עצמאי ירשום אותו על שמו בלבד. עם זאת, סעיף 5 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 (להלן: "החוק") קובע כי כל הזכויות והנכסים שנצברו ע"י בני הזוג (כולל עסקים, נכסי מקרקעין וכדומה) הינם משותפים לבני הזוג ובמקרה של פקיעת הנישואין, הנכסים והזכויות (למעט אלו שהוחרגו בדין) יתחלקו באופן שווה בין בני הזוג ולהלן חלוקת עסק בגירושין.

 

סעיף 8 לחוק נותן סמכות לערכאה המשפטית לעשות חלוקה שונה, שאינה שווה (אך לעיתים שוויונית) ברכוש המשותף "ככל ויש נסיבות שמצדיקות זאת". שימוש בסעיף זה ייעשה משיקולי צדק והוגנות ששונים מערכאה לערכאה (ואף משופט לשופט), בעת ביצוע איזון המשאבים בין בני הזוג ומדובר בשיקול דעת רחב מאד.

 

מי עושה הערכת שווי של עסק בגירושין ??

במקרים בהם אחד מבני הזוג הקים עסק עצמאי, בן הזוג השני יבקש בעת הגירושין לקבל לידיו מחצית מהזכויות בעסק או מחצית משווי העסק.

 

מי שאמון על בדיקת שווי העסק והעברת מסקנותיו לבני הזוג ולערכאה השופטת הוא בדרך כלל רואה חשבון ואקטואר (שממונים ע"י בימ"ש או ע"י הצדדים בהסכמה) (להלן: "המומחה") שעובדים לעיתים יחד ובמקביל על מנת לנתח את שווי העסק שקיים למי מבני הזוג או לשניהם.

 

על מנת שבני הזוג והערכאה השיפוטית יוכלו לכמת את שווי העסק/ים ששייך למי מהצדדים, אותו אקטואר/ רואה חשבון שנבחר לערוך הערכת שווי ילמד את החברה ואת פעילותה ויבחן באמצעות דו"חות שקיבל מהעסק את תזרים ההכנסות של העסק, שווי נכסים לא מוחשיים כמו פטנטים, מוניטין וכדומה, הערכת רווחיות העסק בעתיד ובסופו של דבר יגיש את מסקנותיו לידי בני הזוג.

לעיתים, לא תהא הסכמה בין בני הזוג לגבי דו"ח האיזון הסופי שהוגש ו/או לגבי מסקנותיו של רואה החשבון/האקטואר ולכל אחד מהצדדים תהיה זכות להגיש שאלות הבהרה ומסמכים נוספים למומחה על מנת לדייק את המסקנות ואף לשנותן.

 

מוניטין של עסק בתהליך גירושין

מוניטין עסקי, נכסי קריירה, טכנולוגיות וכושר השתכרות הם נכסים לא מוחשיים שלעיתים בן הזוג שאינו הבעלים של העסק ידרוש באמצעות בקשה להערכת שווים. אקטואר/ רואה חשבון יצטרך לשום את שווי הנכסים הללו.

 

מוניטין הוא למעשה שווי של אדם כבעל עסק. התייחסות למוניטין עסקי של אדם בעת פקיעת הנישואין הוא נושא די חדש ובפסיקת בתי המשפט ניתן למצוא טענות לכאן ולכאן בעניין שיתוף בן הזוג (שלא היה שותף בעסק או שאינו בעל המוניטין) בשווי מוניטין של בן הזוג, בעל העסק.

 

נכסים שאינם מוחשיים כדוגמת מוניטין עסקי, בעבר, לא נחשבו כנכסים ברי חלוקה בישראל, כיום המצב שונה.

 

עם זאת, מלומדים רבים כדוגמת פרופ' שחר ליפשיץ טוענים כי מוניטין עסקי הוא בר איזון, כלומר, חלק ממצבת הנכסים המשותפים ויש לאזנו יחד עם יתר הנכסים המוחשיים, בהתאם לנסיבות. למסקנה הזו הגיעו מלומדים נוספים שטענו כי יש לפצות את בן הזוג שנשאר בבית לגדל את הילדים ולתמוך בבן הזוג שהחליט להתפתח ולפתוח עסק עצמאי- על השנים הללו שהשקיע בבית.

 

המלומדים מסבירים, כי חלוקה שוויונית אינה בהכרח חלוקה שווה של נכסים וכספים בין בני הזוג ובפועל קרו מקרים בהם בתי המשפט ובתי הדין הרבניים השתמשו ברכיב המוניטין כדי לאזן יכולות כלכליות של בני הזוג בעת הגירושין. ככל שיהיה פער גדול יותר בין הכנסות הצדדים כך יטה בית המשפט יותר ויותר לחלק את נכסי הקריירה והמוניטין שנצברו.

 

לשם עריכת שווי מוניטין של בעל עסק יש צורך לפנות לאקטואר/ רואה חשבון שיבצע הערכת שווי.

 

חשוב להבהיר, כי להבדיל מבחינת שווי עסקים לא מוחשיים, בבחינת הזכויות הפנסיוניות שצבר כל אחד מבני הזוג, הכספים שבחשבונות הבנק וסכומים שאמורים להתקבל מקרנות השתלמות לא יורגש הבדל גדול בין אקטואר/רו"ח כזה או אחר שכן מדובר בנכסים מוחשיים שניתן לכמת ולהגיע לשווי די מדויק.

עם זאת, כאשר הדבר נוגע למוניטין / נכסי קריירה או כושר השתכרות ייתכן שיהיו הבדלים גדולים בין הערכות שווי שאף יוכלו לשמש כ"קלף" מיקח בעריכת הסכם גירושין.

גירושין  זה מסובך….  

אך ההיבט הכלכלי הוא דבר אחד שאינך צריך לדאוג לגביו.

אני עורכת דין גירושין ומשפחה בעלת ניסיון רב ורקורד הצלחה מוכח.

תקבל את המקסימום שמגיע לך

Call Now Button