fbpx

שליטה מלאה ברכוש והכספים תוך שמירה על האינטרסים שלך

חותם אמינות דן וברדסטריט של עורכתדין לעינייני משפחה חגית לב

שליטה מלאה ברכוש ובכספים תוך שמירה על האינטרסים שלך

חותם אמינות דן וברדסטריט של עורכתדין לעינייני משפחה חגית לב

לתאום פגישת ייעוץ אישית

חלוקת מניות בגירושין

תוכן עניינים

חלוקת מניות בגירושין

האם כדאי בהליך גירושין לבקש חלוקה של המניות ולקבל מחצית משווי המניות
או שעדיף לוותר על חלקו במניות החברה ולקבל את שוויין הכספי?


על מנת שנוכל לתת מענה לכך חשוב לדעת האם מדובר בחברה פרטית או שמא מדובר בחברה ציבורית. כאשר ההבדל העיקרי בין שני סוגי החברות הינו שבחברה פרטית בעלי המניות הינם אנשים פרטיים וגם אדם אחד יכול להיות הבעלים של כל מניות החברה ואילו בחברה ציבורית יש מספר בעלי מניות וחלק מבעלי המניות הם הציבור שכן מניות החברה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור.

פחד מגירושין - לקבל את המקסימום שמגיע לך ברכוש | עו"ד חגית לב

כאשר בן הזוג מגלה שבן זוגו מחזיק במניות בחברה פרטית עליו לבדוק:


1. מה שיעור אחזקתו במניות, כלומר מה מספר המניות שיש לו.

2. במידה והבן זוג המחזיק במניות מעוניין להעביר לבן זוגו מניות במקום למכור לו את שוויין יש לוודא בן הזוג המקבל את המניות לא יהיה בעמדת קיפוח, מה שקרוי בשם "קיפוח המיעוט".

במצב זה יכולים רוב בעלי המניות לדלל לו את מניותיו וכן להבריח את נכסי החברה ו/או להבריח את כספי החברה ורווחיה וכן יכולים בעלי הרוב לקבל עוד מיני החלטות שייפגעו בזכויות המיעוט לרבות מכירת פעילות החברה.

3. בן הזוג שיימצא בעמדת המיעוט צריך לדאוג לרשום מראש בהסכם הגירושין כללים ופרמטרים שימנעו את המצב של "עושק המיעוט" או "קיפוח המיעוט". בין היתר צריך לציין בהסכם הגירושין מה יירשם בתקנון החברה, להגדיר את בעלי התפקידים בחברה ולהביא באמצעות כך את האינטרסים של בעלי מניות המיעוט ושמירה על הכללים הקבועים בחוק החברות.

4. בעל המניות בחברה יכול למכור את הפעילות בחברה ולמעשה לרוקן את החברה מתוכן, במצב זה יש להיזהר מעריכת הסדר שיגביל את התחרות שלא יסתור את חוק ההגבלים העסקיים וכן שלא יסתור את חוק יסוד חופש העיסוק.

לאחר בחינת המצב עליו להחליט אם הוא דורש לחלוק עם בן זוגו במניות שכן מכח חוק יחסי ממון מגיעים לו מחצית הזכויות במניות שיש לבן זוגו או שמא הוא רוצה לאמוד את שוויין הכלכלי של המניות ולקבל את שוויין בכסף.

בדיקה משפטית של היבטים כלכליים תציג לך כמה הרכוש והכספים שלך שווים
ומה תוכל לעשות כדי להשאיר אצלך כמה שיותר

* תקבל את המקסימום שמגיע לך

נשאלת השאלה כיצד מחשבים/ אומדים את ערך המניות בחברה?


בחברה ציבורית –
ניתן לקבל רקע מסוים על החברה באתר מאיה של הבורסה לניירות ערך. באתר ניתן למצוא חומר רב הפתוח לעיון הציבור בכל הקשור לחברה ולמחזיקי המניות בה וכן יש מחיר שוק למניה הנסחרת בבורסה. אך צריך להיזהר, שכן אין וודאות בבורסה ולכן מחיר השוק יכול להתהפך בן לילה.

בחברה פרטית – הדרך המקובלת הינה לשכור שירותיו של מעריך חברות אשר ישום ויאמוד את שווי החברה. קיימות דרכים מגוונות לביצוע הערכת שווי חברה וכל שמאי בוחר בדרך שנוחה לו ובהתאם לכך התוצאה יכולה להשתנות בעשרות אחוזים בין מעריך אחד לשני. לכן חשוב במסגרת הליך הגירושין לקבוע את אופן ביצוע הערכות השווי שישקפו את האינטרסים של הצדדים. חשוב גם לבדוק

עסקאות עתידיות שיש לחברה, למשל אם החברה עומדת לבצע עיסקה שתעלה את ערך החברה אז צריך לבדוק רכיב זה במסגרת הליך הגירושין.

במקרים בהם מדובר בחברה בינלאומית

בוחרים במעריך שווי חברות במדינה בה החברה נמצאת שישום את השווי, אך הנטייה במקרה של חברה בינלאומית או בחברה שנמצאת מחוץ לגבולות ישראל, היא להעריך את השווי ולחלק את הזכויות הכספיות שכן בן הזוג בארץ נמצא חסר יכולת לבדוק את פעילות החברה ולעקוב אחר עסקיה.

במרבית המקרים בחרו בני הזוג שאינם מחזיקים במניות לבצע הערכת שווי ולקחת מחצית מהזכויות של בן הזוג וכך לחסוך לעצמם את ההתמודדות והפחד עם תחום שהוא זר להם, שהרי אינם בקיאים בהלך הרוח של החברה ובעסקיה ולכן בוחרים לקבל את זכויותיהם בכסף.

בתי המשפט לענייני משפחה מצדדים בפתרון זה, בין היתר, כדי להימנע מהליך ארוך ומסורבל הקשרו גם לדיני החברות.

בעל עסק בהליך גירושין ? חייג עכשיו לשוחח עם עורך דין גירושין

איך מתבצעת חלוקת מניות בגירושין

גירושין  זה מסובך….  

אך ההיבט הכלכלי הוא דבר אחד שאינך צריך לדאוג לגביו.

אני עורכת דין גירושין ומשפחה בעלת ניסיון רב ורקורד הצלחה מוכח.

תקבל את המקסימום שמגיע לך

Call Now Button