[מומלץ] חישוב דמי מזונות ומדור

חישוב דמי מזונות ומדור – רוצה לדעת כמה משלמים מזונות ילדים?

עיקרון העל אשר מנחה את בית המשפט בבואו לפסוק דמי מזונות ומדור הוא שהאחריות הכלכלית על הילדים חלה על שני ההורים. לכן, כאשר בית המשפט יפסוק דמי מזונות, הוא יתחשב בכושר ההשתכרות של האב, הוצאותיו וכן הכנסותיו השונות ונכון להיום הוא יתחשב גם בכושר השתכרות האם, הוצאותיה והכנסותיה השונות. לאחרונה, חלה התפתחות בכל הנוגע לחישוב דמי מזונות ומדור, אשר מחושבים באופן שונה מאשר חושבו עד היום. בראשות וועדה בכנסת, הומלץ כי גובה דמי המזונות שעד היום חושבו על פי הדין הדתי, יקבעו מעתה על פי הדין האזרחי, ובעיקר על פי יכולתם הכלכלית של שני ההורים ועל פי משך הזמן שהילדים שוהים אצל כל אחד מהם.

אז כיצד נקבעים דמי המזונות?

ראשית, עיקרון העל אשר מנחה את בית המשפט בבואו לפסוק דמי מזונות ומדור הוא שהאחריות הכלכלית על הילדים חלה על שני ההורים. לכן, כאשר בית המשפט יפסוק דמי מזונות, הוא יתחשב בכושר ההשתכרות של האב, הוצאותיו וכן הכנסותיו השונות ונכון להיום הוא יתחשב גם בכושר השתכרות האם, הוצאותיה והכנסותיה השונות. גם פסיקה לדמי מדור לא תהא חד משמעית, ובית המשפט יחשב את דמי המדור, כאשר הוא יבדוק האם הילדים גרים בבית בבעלות האם או בשכירות, כיצד משולמת המשכנתא או דמי השכירות ויחייב את האב באחוז מסוים מדמי המדור, אלא אם יש סיבה מוצדקת שלא לחייבו בדמי מדור, כגון חלוקת זמני שהייה שווים והשתכרות שווה.

נגן וידאו

אז כמה משלמים דמי מזונות

על מנת שבית המשפט יפסוק את גובה דמי המזונות, הוא ראשית יבדוק מהם צרכיו ההכרחיים של הילד. כאשר יקבע סך מסוים לו הילד זקוק מדי חודש לצורך מחייתו הבסיסית, הוא יבדוק את הכנסות האב, האם, נכסיהם ופוטנציאל ההשתכרות שלהם. לאחר מכן, יקבע לאב גובה דמי מזונות ביחס לזמן השהייה של הילד אצלו, אם בכלל ראוי ונכון בנסיבות הענין לפסוק כן, שהרי אם חלוקת ימי השהייה שווים וההכנסות שוות אזי לא יהיה חיוב במזונות.

בית המשפט העליון הטיב להסביר בפסיקתו בבע”מ 919/15, מה העיקרון אשר מנחה אותו בבואו לבצע חישוב דמי מזונות ומדור: “בגילאי 15-6 חבים שני ההורים במזונות ילדיהם מדין צדקה. אימוצה של פרשנות זו יביא לכך שבגילאים האמורים תוטל החבות במזונות באופן שווה על שני ההורים, תוך שחלוקת החיוב ביניהם תיעשה על סמך בחינת יכולותיהם הכלכליות היחסיות מכלל המקורות העומדים לרשותם, לרבות שכר עבודה; הסדר המשמורת הפיזית שנקבע; ויתר הנסיבות הצריכות לעניין”.

עורך דין גירושין

נושא חישוב דמי מזונות ומדור, הינו בין הנושאים החשובים והאקוטיים ביותר להורה המתגרש. חשוב לדעת כי לאחרונה חלו תמורות בכל הנוגע לקביעת דמי המזונות ודמי המדור וחשוב מאד להתייעץ עם עורך דין העוסק בדיני משפחה, על מנת שמצד אחד אב לא יצטרך לשלם דמי מזונות גבוהים מדי, ומאידך, אם לא תקרוס כלכלית בשל תשלום מזונות מועט. חישוב תשלום דמי המזונות יתבסס על נתונים כלכליים של שני ההורים, כאשר הוועדה פיתחה נוסחה כמעט מדויקת לחישוב גובה דמי המזונות אשר יוטלו על ההורים. עקרון העל של הוועדה הוא שהאחריות הכלכלית לילדים חלה על שני ההורים. גם תשלומי “המחציות”, אותם תשלומי חוגים, רפואיים חריגים, שיעורי עזר, שעד היום התחלקו בין שני ההורים באופן שווה, יתחלקו ביחס להכנסותיהם.

על פי מסקנות הועדה, אותה נוסחה שהוועדה תפתח, יתאים לרוב רובם של ילדי מדינת ישראל. במצבים אחרים, חריגים, למשל במצב בו הילד סובל מנכות או זקוק לצרכים מיוחדים, מקרה זה יובא בפני שופט לצורך חישוב דמי המזונות.

תשלום מזונות במשמורת משותפת

מאחר ואין דמי מזונות קבועים לכל ילד וילד, בית המשפט פוסק את דמי המזונות בכל מקרה לגופו לאחר שבחן את כל הפרמטרים הרלוונטיים. באילו פרמטרים מדובר? ישנם פרמטרים הקשורים בצרכיו ההכרחיים של הילד וברמת החיים אליה הורגל. למשל, אם היה הילד רגיל למספר חוגים מסוים בשבוע או לטיפולים פסיכולוגים, בית המשפט ישתדל להתחשב בעניין זה. פרמטר שני, קשור להורים וליכולתם הכלכלית. בבואו של בית המשפט לפסוק דמי מזונות, יבדוק את הכנסות האב בפועל, פוטנציאל השתכרותו והאם הוא מקבל עזרה כלכלית ממקור חיצוני ומה גובהה. בית המשפט יבדוק נכסים אשר ברשות האב, והאם הוא מכלכל משפחה נוספת. על פי המגמה חדשה של בתי המשפט, תיבדק גם יכולתה הכלכלית של האם, פוטנציאל השתכרותה ושאר הפרמטרים אשר נבדקו אצל האב. חישוב מזונות במשמורת משותפת יהיה שונה ושוויוני יותר כלפי שני ההורים, מאחר ובית המשפט יחשב את דמי המזונות, כאשר הוא יצא מנקודת הנחה ששני ההורים נושאים באופן שווה בהוצאות הילד, מאחר והוא שוהה אצל שניהם באופן שווה.

איך מחשבים מזונות?

שאלה זו הינה שאלה מורכבת. מאחר ואין חוק הקובע את גובה דמי המזונות, הרי שתשלום דמי המזונות משתנה מילד לילד, מהליך להליך, וממשפחה למשפחה. גובה תשלום המזונות במשמורת משותפת הינו שונה לחלוטין מגובה תשלום מזונות במשמורת חלקית או משמורת מלאה של האם. אם בעבר בכל מקרה היו נפסקים לאב דמי מזונות ילדים, ללא התחשבות במשכורת האם והכנסתה, הרי שהיום הדברים שונים לחלוטין ובית המשפט יכול לפסוק לבני הזוג משמורת משותפת ללא מזונות כלל. חשוב לזכור כי עם הזמן הלכות בית המשפט משתנות ומתקדמות, לכן רצוי לפנות לעורך דין לענייני משפחה לצורך ייעוץ והכוונה.

גובה דמי המזונות

גובה דמי המזונות יכול גם להשתנות במקרה בו משתנות הנסיבות אשר היו ביום פסק הדין למזונות. למשל, כאשר חל שינוי במצב משמורת הילדים, לדוגמא מצב בו עברו הילדים ממשמורת יחידנית של האם למשמורת משותפת לשני ההורים נהוג להפחית סך מסוים מדמי המזונות, מאחר והגדלת זמני השהייה של הילד אצל האב, משמע הגדלת הוצאות האב על ידו.

כפי שצוין בשנים האחרונות, מתפתחת מגמה חדשה בפסיקה השואפת לשוויון בין שני ההורים גם בנושא חלוקת דמי המזונות. על כן, במידה ושני בני הזוג נושאים באופן שווה בנטל גידול הילדים ומשכורת האם שווה לזו של האב ואף עולה עליו, חיוב האב במזונות יבוטל כליל.

מזונות ילדים במשמורת משותפת

נושא מזונות הילדים הוא נושא חשוב בכל הליך הגירושין, ואין להקל בו ראש. מאחר וכיום קיימת התפתחות ושינוי בכל הנוגע לפסיקת דמי מזונות, חשוב, כי כל אחד מבני הזוג אשר עומד בפני הליך גירושין ידע את זכויותיו. ככלל, ניתן להגיד שתשלום מזונות במשמורת משותפת שואף להיות שוויוני עד כמה שניתן, כלפי שני ההורים, אך כאמור, בית המשפט צריך לשקלל את מלוא הנתונים אשר בני הזוג מציגים בפניו, על מנת לפסוק את דמי המזונות הראויים בכל מקרה ומקרה. דווקא מסיבה זו, רצוי מאד להתייעץ עם עורך דין העוסק אך ורק בתחום דיני המשפחה, על מנת לזכות להליך הוגן בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני, ושדמי המזונות אשר ייפסקו, ישקפו את הכנסות הצדדים, יכולתם הכלכלית וצרכי הילדים.

אין דמי מזונות קבועים ובית המשפט פוסק את דמי המזונות בכל מקרה לגופו. בית המשפט פוסק לפיי מספר פרמטרים, ישנם פרמטרים הקשורים בצרכיו ההכרחיים של הילד וברמת החיים אליה הורגל. למשל, אם היה הילד היה רגיל למספר חוגים מסוים בשבוע או לטיפולים פסיכולוגים, רגשיים, בית המשפט ישתדל להתחשב בעניין זה. פרמטר שני, קשור להורים וליכולתם הכלכלית, למידע נוסף כנס לאתר.

את גובה דמי המזונות שמשולמים עבור הילדים קובע ביהמ"ש לאחר בחינה של רמת החיים שלהם, הוצאות המחייה עד למועד הפרידה, הכנסות של האב, הכנסות של האם ועוד מספר פרמטרים חשובים, התשובה המפורטת נמצאת באתר.

כשהאבא מבקש להקטין את מזונות הילדים, אז הוא צריך את התנאים הבאים:
1. לבקש משמורת משותפת על הילדים.
2. להציג שהמשכורת שלו / ההכנסה שלו קטנה (צומצמה).
3. להוכיח שההכנסות של האמא גדלו (קיבלה קידום, החליפה מקום עבודה, סיימה לימודים ועוד..).
4. להראות שהצרכים הכלכליים של הילדים קטנו (לא צריכים שיעורים פרטיים, לא הולכים לקיטנות, ועוד..).

מעבר לתשלום המזונות החודשי לעיתים ישנם הוצאות חריגות שמתחלקות שמשולמות ע"י שני ההורים, לדוגמא: חוגים / קייטנות / שיעורים פרטיים / טיפולים רפואיים / טיפולים פסיכולוגים / קלינאית תקשורת / נסיעות לחו"ל במסגרת לימודית / תנועות נוער ועוד – מידע נוסף רלוונטי וחשוב מוצג באתר.

לתיאום פגישת ייעוץ אישית, לדעת ולהבין מה לעשות מעתה ואילך,
מה חשוב לקחת בחשבון ומה האתגרים המיידים

סיפור מקרה של יעל ואורי 

 רקע:

יעל ואורי נשואים רק כמה חודשים, הם התחתנו לאחר זמן רב של היכרות, כאשר כל הזמן אורי התמהמה בהצעת הנישואין ליעל מאחר ולא היה בטוח כי הם אכן מתאימים. יום אחד, יעל סיפרה לאורי כי גילתה שהיא בהריון, כבר ביצעה את בדיקות הדם והיא בחודש השני להריונה. אורי התלבט זמן רב ולבסוף החליט שמוטב שיעל והוא יתחתנו ויביאו את אותו הילד במסגרת הנישואין. יעל ואורי התחתנו ומיד לאחר שיעל ילדה את ילדם הראשון, החלו הריבים בין השניים. תחילה היו ריבים קטנים, יעל התעצבנה על אורי שאינו עוזר לה מספיק בגידול הילדים ועדיין יוצא לערבי פוקר עם חברים, בעוד היא נשארת לטפל בבנם ומוותרת על שיעורי ספורט ובילוי עם חברות איתם אהבה לצאת. אט אט החלו הריבים בין השניים להיות יותר רציניים עד שאורי החל לעזוב את הבית לעיתים קרובות כאשר טען שישן אצל חבר. היחסים בין השניים התערערו מאד, וכל אחד רצה לפרק את החבילה אך חשש לגורלו של הילד שזה עתה נולד. יעל חששה לעזוב אותו וחששה כי דמי המזונות אשר ישולמו לה יהיו נמוכים, ואורי מאידך חשש ממפולת כלכלית שהגירושין עלולים להביא עמם.

טיפול:

אורי החליט לבסוף לעשות את הצעד הראשון, וחיפש עורך דין לגירושין, הוא החליט לשאול אותו את כל השאלות הבוערות, כיצד נערך חישוב דמי המזונות? מהו גובה דמי המזונות אשר יאלץ לשלם? כאשר אורי קיבל את כל התשובות לשאלותיו, הדבר חיזק אותו והוא הבין שאין מנוס אלא לפתוח את רצונו להתגרש אל מול יעל. כששמעה יעל את הבשורה מאורי היא חששה מאד ולא ידעה מה עליה לעשות מעתה ואילך. היא החליטה לפנות לעורך דין לדיני משפחה, על מנת לבדוק כיצד עליה לפעול, מה היא יכולה לדרוש ומה בדיוק הזכויות שלה בהליך. לאחר הרבה מאד פגישות, החליטו יעל ואורי באמצעות באי כוחם לנסות ולהגיע להסכם גירושין אשר יכבד את רצון שניהם. תחילה, לא היה פשוט כלל ליעל ולאורי להיכנס לאותו החדר, להסתכל אחד לשני בעיניים ולהתחיל לדבר על הרצונות שלהם. אך באמצעות עורכי דינם אשר ייצגו אותם בהליך הגישור, אזרו בני הזוג אומץ והחליטו כי ינסו לסיים את יחסיהם בצורה יפה עד כמה שניתן, לטובתם, ולטובת הילד המשותף. הם הבינו כי אמנם החליטו להתגרש אחד מן השני, אך הילד המשותף יחבר ביניהם עוד שנים רבות, ומוטב לו יסיימו את הליך הגירושין בדרכי שלום.

תוצאה:

בני הזוג נפגשו בפגישות הגישור פעם אחר פעם, אך לא הצליחו להגיע להסכם מספק. יעל לא היתה מעוניינת שאורי יקבל משמורת משותפת, היה לה קשה מאד להיפרד מהילד למחצית מהזמן. היא גם הבינה כי אם המשמורת תהיה משותפת, הרי שדמי המזונות יתחלקו בינה לבין אורי, וכן ההוצאות הרפואיות, ההוצאות בעבור חינוך, חוגים וכו’. הפגישות החלו להיות ארוכות יותר ויותר, ואורי כבר החל לכעוס שמבזבז שעות עבודה רבות על ישיבות הגישור והם עדיין לא מצליחים להגיע לשום תוצאה. בפעם אחת, בני הזוג יצאו נסערים מהגישור והודיעו כבר לעורכי דינם שהם מעוניינים בהגשת תביעה לבית המשפט. בשיחה יחידנית שערך עורך דינה של יעל עמה, הסביר לי כי במידה ותגיע לבית המשפט היא חייבת לקחת בחשבון שמידה ויגיעו לבית המשפט סיכויים רבים כי בית המשפט יפסוק בניגוד לשביעות רצונה שכן לאורי יש זכות לקבל משמורת משותפת עם ילדו, אלא אם כן יש לה עילה שתמנע זו ממנו. כמו כן, הוא עדכן אותה בהלכות בית המשפט בכל הנוגע לחישוב דמי מזונות כיום. יעל חשבה מספר ימים והחליטה לנסות להתגמש בפגישות הגישור עם אורי. הם נפגשו שוב ויעל הציעה לאורי כי זמני השהות בינה לבינו יהיו בבחינת 60% לה ו-40% לו. הוא חשב על זה כמה ימים והחליט להסכים להצעתה, אך העמיד תנאי – כי דמי המזונות יחולקו שווה בשווה בין שניהם. יעל לקחה לעצמה זמן ממושך להתלבט בעניין, אך לבסוף ועל מנת למנוע מריבות, פגישות וויכוחים נוספים, הסכימה להצעתו של אורי. בני הזוג החלו להתנהל בהתאם להסכם הגירושין שהם עצמם קבעו, ואמנם בהתחלה יעל קצת התקשתה להתרגל לרעיון כי כמעט מחצית מזמנה תיפרד מבנה, לאט לאט החלה להבין כי זהו הדבר הנכון והטוב ביותר בעבורו, ששני הוריו יהיו נוכחים בחייו, וכאשר הגיע הילד לגיל 3, שינתה בעצמה את הסכם הגירושין כך שעכשיו אורי יקבל בדיוק מחצית מזמן השהות עם ילדם המשותף.

סיכום:

למרות שהגישור נתפס כדרך הקלה, היעילה והזריזה ביותר לסיים את הליך הגירושין, לעיתים לא בדיוק כך הדבר. ישנם זוגות אשר יותר קשה להם לפרוס טענותיהם בפני הצד השני, ואף הרבה יותר קשה להגיע להסכמות עם הצד השני. אך עם זאת, למען עתיד טוב יותר לאחר הגירושין, שכן בני הזוג לא יפסיקו להתראות ביום הגירושין, מוטב להם לעשות כמיטב יכולתם על מנת להגיע להסכם גירושין ראוי, אשר ישקף את רצונות שני הצדדים והם יוכלו לעמוד בו לאורך זמן. במקרה הזה, לו בני הזוג היו פונים לבית המשפט אז הסבל הנפשי הכרוך בכך לא היה שווה את “ההרפתקה” הזו.

עורך דין גירושין
קיבלת תביעת גירושין או החלטה להתגרש ורוצה לדעת מה לעשות עכשיו?

אולי יעניין אותך...

97% מלקוחות המשרד שלנו מעידים שהשגנו עבורם תוצאות מדהימות בזכות אסטרטגיה וניסיון רב שנים

וזה מה שכתבו עלינו בגוגל…

הפנתי אליך חברה לגבי גירושים אזרחים הסכם הורות משותפת וחלוקת רכוש.עזרת לה עם הרבה סבלנות והמחירים הוגניםתודה לךאשמח להמשיך ולהמליץ
Jenya Noname
Jenya Noname
20:18 10 May 20
אני רוצה להמליץ מכל הלב על עו"ד חגית לב, אם אתם מחפשים עו"ד מצויינת הגעתם למקום הנכון. הפנתי לעו״ד חגית לב חברה טובה שלי ראשית הציין את הזמינות שלא מובנת מאליה וכן את היעוץ האיכותי ומקצועי. החברה שלי קיבלה מידע מדויק על האפשרויות שעומדות בפניה הדברים הוסברו לה בפשטות ובצורה נעימה וברורה ללא כל מכירה של שירותים משפטיים אלא בנתינה של ידע, ערך ותועלת. תודה לך עו״ד חגית לב🙏🏼
Nava Ruso
Nava Ruso
08:23 07 May 20
הפנתי אלייך חברה לייעוץ. החברה הייתה מאוד מרוצה. כשיצאה ממך הייתה רגועה, המחיר על הייעוץ היה הוגן. תודה שהיית זמינה גם בתקופה מאתגרת זו
שירן אסולין
שירן אסולין
21:42 05 May 20
היכולת של חגית להרגיע את הסובבים, לא משנה מאיזה צד של המתרס הם נמצאים, היא נדירה ומשרה הרבה ביטחון בדרך הלא פשוטה שאנו עוברים. תודה רבה לך חגית לב, כשמך כך את, מייצגת את לקוחותיך מכל הלב. את נותנת את העצה הכי נכונה גם אם פירוש הדבר שתרוויחי פחות. תודה לב
כחוקר פרטי מזה 30 שנה יצא לי לעבוד עם עורכי דין רבים. בשנים האחרונות נחשפתי לעבודתה של חגית לב והתרשמתי מהיחס והמקצועיות של הלקוחות המשותפים שלנו, כאשר יושרה והכוונה אמיתית למטרות של לקוחותיה הם אלו שמניעים אותה. תודה על מה שאת עושה.סאם
Sam Zybert
Sam Zybert
09:21 30 Apr 20
לאחר גירושים לא פשוטים אני חייב להמליץ בחום על עו"ד חגית לב!!!!בתור עצמאי ואבא לשלושה היא סייע לי לשמור על פרנסתי ועל העסק וכל זאת תוך כדיי שהיא עזרה לנו להגיע לסכום הנכון והצודק מכל הבחינות בתשלומי המזונות.מניסיון, היא מספר אחת!תודה לכם חגית ויריב על הטיפול המסור והלא מתפשר!
Guy Levi
Guy Levi
22:09 29 Feb 20
חגית הייתה ללא ספק הרבה מעבר לעורכת דין מעולה!היא הייתה שם בשבילי לאורך כל הדרך ועזרה לי לעבור את התקופה הקשה והמסובכת הזאת בחיי שנקראת תהליך גירושין.סייעה לי במלוא מובן המשמעות לצאת עם ידי על העליונה מהתהליך ושמרה על האינטרים שלי ושל משפחתי.ממליצה לכולם בחום על חגית! אל תחשבו פעמים
Michal Hirsh
Michal Hirsh
21:56 29 Feb 20
לעבור תהליך גירושין זה אף פעם לא קל, אבל בזכותך חגיתוש התהליך הזה נראה אחרת. היית לצידי שם לאורך כל הדרך, גם כשהוא לא רצה לשלם וגם שהילדים היו על הפרק. תמיד תמכת, עזרת, הרגעת וידעת איך ומה לעשות על מנת לצאת מהצרה.אין לי מילים לתאר כמה עזרת לי, החיים שלי היום נראים אחרת לגמריי ובעיקר בזכותך.סופר ממליצה על חגית! מכל הלב, אל תוותרו על הלווי שלה.
Mor Cohen
Mor Cohen
12:43 21 Feb 20
משרד עו"ד לב עזר לי המון בתביעת הגירושים שעברתי השנה, הם עשו את זה באופן מושלם, מקצועי ואישי. חגית אישית דאגה שלא ארגיש לבד באף חלק של התהליך וסייעה לי לעבור אותו בצורה הכי חזקה ועצמאית שיש.האינטרסים שלי נשמרו, המשפחה שלי עברה את זה בצורה טובה והכי חשוב הילדים שלי לא סבלו מתהליך מכוער ומגעיל שיכל להיגמר אחרת לגמרי.תודה חגית על היחס החם ועל השירות המעולה.ממליץ בחום!
Dor Rozen
Dor Rozen
12:34 21 Feb 20
הפניתי אל עו"ד חגית לב זוג שהחליט להתגרש ורצה לעשות את זה בדרך יפה ומכובדת, לשמור על בריאות נפשם של הילדים ולהשאר חברים גם אחרי הפרידה ולשלם מחיר שפוי לעו"ד. אחרי טיפולה המסור של עו"ד חגית לב התקשר הזוג לאודות לי ולפרגן למקצועיות ולמחיר ההוגן שגבתה מהם עו"הד חגית לב, הם שיבחו את היחס והכבוד לתהליך שהובילה עו"ד חגית. אשמח להמשיך ולהמליץ לכל דורש.
אילנה שניר
אילנה שניר
11:22 30 Dec 19
שינוי גודל גופנים
ניגודיות