הסכם ממון והשפעתו על זכויות סוציאליות ונכסי קריירה

עריכת הסכם ממון הופכת להיות הליך מקובל בקרב זוגות אשר נמצאים בפתח חיי הנישואין. אנשים לעיתים נרתעים מעריכת הסכם ממון, שכן הדיון המשפטי סביב החומר והכסף אינו עומד בקנה אחד עם הרומנטיקה והאהבה שזוג צעיר מרגיש בתחילת דרכו. עם זאת, אכן ניתן לראות שינוי בתפיסה בקרב זוגות טרם נישואיהם, וזאת אפשר לנעוץ בסיבות אלה:

  • עלייה באחוז המתגרשים בישראל – מבחינה סטטיסטית, אחת מכל שלוש מערכות נישואין תסתיים בגירושין.
  • עליית גיל הנישואין – בניגוד לעבר בו אנשים היו מתחתנים בשנות ה-20 לחייהם, היום ישנה מגמת עליה וגילם של המתחתנים עולה, כמו גם הנכסים שהספיקו לצבור במהלך חייהם.

חשוב לזכור, כי הסכם ממון גובר על חלוקת רכוש לפי חוק יחסי ממון ולכן כדאי במיוחד לערוך אותו, כאשר יש פער כלכלי גדול בין בני הזוג, על מנת להגן על שני הצדדים להסכם. במאמר זה נבחן שני סוגיות כבדות משקל בעבור הזוג המתגרש.

מהם זכויות סוציאליות?

זכויות סוציאליות יכולות להיות מגוונות מאד, הן כוללות קרנות השתלמות, ביטוח מנהלים, קופות גמל, פנסיה ועוד.

זכויות סוציאליות הן למעשה פירות אותן הרוויחו במשותף בני הזוג לאורך תקופת הנישואין. הדבר נכון בין אם שני בני הזוג עבדו יחדיו ובין אם רק אחד מבני הזוג יצא לשוק העבודה, כאשר בן הזוג השני עסק במשק הבית וגידול הילדים. גם במצב דברים זה, שני בני הזוג תרמו במאמץ משותף לרווחתם הכלכלית.

חישוב הזכויות הסוציואליות ברות האיזון, מחושבות על ידי אקטואר אשר נותן את חוות דעתו לשם אופן חלוקתן בפועל. נשאלת השאלה באיזה שלב יקבל בן הזוג את הזכויות הסוציאליות ומה עושים, כאשר הזכויות אינן נזילות?

כאשר הזכויות אינן נזילות, לרוב יש להמתין עד למועד פרעונן, ביום שהזכויות יהיו נזילות בן זוג אחד ישלם לבן הזוג האחר את זכויותיו.

על מנת להבטיח כי כאשר הכספים ישוחררו, הסך המגיע לבן הזוג השני יועבר אליו– ניתן להטיל עיקול אצל הגופים הרלוונטיים המחזיקים בכסף או לרשום הערה לפי חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד-2014 .

יש אפשרות נוספת בה יועבר סכום קבוע כל חודש, למשל במקרה בו משולמת פנסיה מדי חודש לבן הזוג, אותו מוטב יעביר לבן הזוג השני את חלקו מדי חודש.

במקרה בו צדדים בוחרים לנתק את הקשר הכלכלי באופן מוחלט לאחר הגירושין, אז ניתן לחלק את הזכויות הסוציאליות גם כאשר אינן נזילות, בתשלום שווי הזכויות בעת מועד הגירושין, באמצעות היוון הזכויות. כך בני הזוג יכולים לסיים את מערכת היחסים הכלכלית לאלתר, מבלי להיות תלויים האחד בשני בהמשך.

ענינו הרואות, כי מלאכת חלוקת הזכויות הסוציאליות של מי מבני הזוג אינה פשוטה היא, היא נתונה לחלוקה על ידי בית המשפט, פתוחה לחוות דעת אקטואר מטעם בית המשפט, וגם כאשר אחוז החלוקה ידוע – לא תמיד פשוט לחלקה. הסכם ממון מסייע בהימנעות מהתדיינות משפטית ארוכה ומבהיר כבר מראש את האחוז המוגדר מכלל הזכויות הסוציאליות אשר יתחלק בין בני הזוג וקובע את דרכי החלוקה או שיכול לקבוע כי כל צד יישאר עם זכויותיו שלו ואז יימנעו הצדדים מבדיקת שווי הזכויות ואופן חלוקתן.

מהם נכסי קריירה?

נכסי קריירה הינם הגדרה לכושר השתכרות של אדם מנכסים שאינם מוחשיים, כגון: תואר אקדמי, מוניטין, רישיון מקצועי, מקצוע וכדומה. בעבר, הגישה השלטת היתה, כי נכסי קריירה אינם נכסים ברי איזון וכי קיים קושי לשום אותם. עם זאת, במרוץ השנים החלה להתפתח גישה אחרת אשר מכירה בנכסי קריירה כנכס בר איזון.

מוניטין נחשב כקניין המוכר כנכס. גם אותו, כמו גם את שאר הנכסים המוחשיים והבלתי מחושיים, ניתן לאמוד את שוויו ולחלקו. בית המשפט העליון קבע בע"א 72/550 באומל נ' פה"ש חיפה, כי מוניטין הינו נכס בלתי מוחשי וכי זוהי זכות קניינית.

על אף שנראה, כי חוק יחסי ממון, הרלוונטי לנושא זה, עושה חלוקה ברורה בין הנכסים "שלה" לנכסים "שלו", לא כך הדבר, כי במקרים מסוימים גם נכסים אשר אחד מבן הזוג צבר כאינדיבידואל ובאים לידי ביטוי בעסק (כגון: תואר, מקצוע, מוניטין) הופכים לנכס משותף למרות שהעסק הוקם על ידי מי מהצדדים לפני הנישואין.

יש לזכור כמובן שאין מקרה דומה לאחר וכידוע, סעיף 8 (2) לחוק יחסי ממון נותן לבית המשפט שיקול דעת באשר לחלוקת הרכוש בין הצדדים. הסעיף מעניק סמכות לבית משפט לחלק את הנכסים שלא בדרך של מחצה על מחצה, אלא בחלקים יחסיים אחרים. בעזרת הסכם ממון בני הזוג יכולים להחליט באופן ברור כיצד יתחלקו כלל הנכסים במקרה של גירושין, ולא להשאיר זאת לשיקול דעת בית המשפט. ישנן נסיבות נוספות העלולות להשפיע על שיקול דעת בית המשפט בחלוקת המשאבים בין בני הזוג, כגון:

  • אלימות
  • הברחת רכוש
  • סירוב למתן גט
  • על מי הוטלה האחריות ההורית לאחר הגירושין

בחלק מהמקרים, לבית המשפט אין קריטריונים ברורים, והוא מחליט בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו. בעניין חלוקת הנכסים הבלתי מוחשיים של העסק, אשר הינה הקשה ביותר, בית המשפט קבע מספר קריטריונים בבואו להחליט האם וכיצד יחולקו נכסי הקריירה.

כאמור, בית המשפט מחשב את המוניטין בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה, כך שבהעדר הסכם ממון קשה לדעת מראש כיצד תתבצע בדיוק החלוקה ועל פי אילו קריטריונים.

ראשית, מהו תיק השקעות?

תיק השקעות הוא למעשה, חשבון המשלב בתוכו נכסים פיננסיים וניירות ערך. תיקים אלו מנוהלים על ידי מוסדות או יחידים בעלי רישיון לעסוק בניהול תיק השקעות.

מה מנוהל באותו תיק השקעות? מניות, אגרות חוב, אופציות, חוזים עתידיים, מקרקעין ועוד.

תיק השקעות דומה מאוד בחלוקתו לחלוקת זכויות פנסיוניות. לעיתים הרכוש הצבור בתיק ההשקעות אינו נזיל כמו במקרה של חוזה עתידי, ולעיתים כלל לא משתלם לפדות או לפרק את תיק ההשקעות "כאן ועכשיו" כמו במקרה של מקרקעין אשר צפויים להניב רווחים רבים בעתיד.

איך נפעל לחלוקת תיק ההשקעות במקרה של גירושין?

לאחר שהאקטואר יעניק את חוות דעתו לגבי כל אחד מהנכסים, תתבהר התמונה בעניין כדאיות פרעון הנכסים בעת הגירושין. לרבות בענין תיק ההשקעות ואופן חלוקתו. יכול וההמלצה תהא לחלק על פני ציר זמן מסויים הנכון לכל רכיב בתיק ההשקעות. קיימים מקרים בהם שווי הנכס עתיד לעלות (למשל: במקרה בו קיים נכס מקרקעין אשר נמצא בעיצומה של תכנית תמ"א 38), אז כדאי לשני בני הזוג להמתין לתשואת הנכס ורק אז לחלקו, כך גם לגבי רכיב מסויים בתיק ההשקעות אשר עשוי להניב תשואה חדה דווקא לאחר מועד הגירושין.

כמובן שבמקרה זה קיים חיסרון והוא המשך הקשר (לפחות הכלכלי) בין בני הזוג לאחר הגירושין, דבר שאינו מתאים לכל זוג המתגרש וישנם כאלה אשר יעדיפו להפסיד סכום כסף נכבד ובלבד שהקשר עם בן הזוג ינותק כליל.

כאשר הנכסים הם נזילים ואין מניעה רווחית כלכלית לחלקם, ניתן יהא לחלקם בעין או לחילופין לקנותם בשווי כסף של בן זוג אחד מהאחר.

סיכום הנושא:

חוק יחסי ממון נועד להסדיר את מערכת היחסים הכלכליים בין בני הזוג במקרה בו הנישואין מתפרקים. בקצרה, על פי החוק, כל הנכסים אשר נצברו כחלק מחיי הנישואין יתחלקו שווה בשווה בין בני הזוג. במידה ובני הזוג חתמו על הסכם ממון באיזשהו שלב, הרי שהמוסדר בהסכם הממון הוא אשר יקבע את התוכנית הכלכלית לאחר פרידתם. בני זוג אשר מעוניינים כי במידה ויפרדו רכושם לא יתחלק על פי חוק יחסי ממון, טוב יעשו לו יערכו הסכם ממון. חשוב לזכור כי ההסכם טעון אישור בית המשפט או בית הדין באם נחתם במהלך הנישואין, ואם מדובר בהסכם שנחתם לפני הנישואין – אישור נוטריון יספיק.

הסכם ממון טומן בחובו יתרונות רבים. מעבר לפן הרגשי, הסכם ממון מסייע בהימנעות מהתדיינות משפטית ארוכה, שכן הוא מסדיר מראש את כל הנושאים האקוטיים, אשר לרוב מהווים את לב ליבה של המחלוקת בין בני הזוג. ראוי להדגיש, כי הסכם ממון חשוב מאד, כאשר יש פער כלכלי גדול בין בני הזוג (ההסכם מגן על שני הצדדים יחד. מצד אחד הוא מגן על רכושו של בן הזוג החזק יותר כלכלית ומצד שני הוא מגן על הצד החלש יותר כלכלית בכך שהוא קובע הטבות מסויימות לאותו בן זוג על מנת שלא יוותר חסר כל). חשוב לערוך הסכם ממון גם כשאין ממון, כי אין לדעת אילו נכסים וזכויות קנייניות יביאו חיי הנישואין לבני הזוג.