[מומלץ] הסכם ממון והשפעתו על זכויות סוציאליות ונכסי קריירה

הסכם ממון והשפעתו על זכויות סוציאליות ונכסי קריירה

עריכת הסכם ממון הופכת להיות הליך מקובל בקרב זוגות אשר נמצאים בפתח חיי הנישואין. אנשים לעיתים נרתעים מעריכת הסכם ממון, שכן הדיון המשפטי סביב החומר והכסף אינו עומד בקנה אחד עם הרומנטיקה והאהבה שזוג צעיר מרגיש בתחילת דרכו. עם זאת, אכן ניתן לראות שינוי בתפיסה בקרב זוגות טרם נישואיהם, וזאת אפשר לנעוץ בסיבות אלה:

  • עלייה באחוז המתגרשים בישראל – מבחינה סטטיסטית, אחת מכל שלוש מערכות נישואין תסתיים בגירושין.
  • עליית גיל הנישואין – בניגוד לעבר בו אנשים היו מתחתנים בשנות ה-20 לחייהם, היום ישנה מגמת עליה וגילם של המתחתנים עולה, כמו גם הנכסים שהספיקו לצבור במהלך חייהם.

חשוב לזכור, כי הסכם ממון גובר על חלוקת רכוש לפי חוק יחסי ממון ולכן כדאי במיוחד לערוך אותו, כאשר יש פער כלכלי גדול בין בני הזוג, על מנת להגן על שני הצדדים להסכם. במאמר זה נבחן שני סוגיות כבדות משקל בעבור הזוג המתגרש.

מהם זכויות סוציאליות?

זכויות סוציאליות יכולות להיות מגוונות מאד, הן כוללות קרנות השתלמות, ביטוח מנהלים, קופות גמל, פנסיה ועוד.

זכויות סוציאליות הן למעשה פירות אותן הרוויחו במשותף בני הזוג לאורך תקופת הנישואין. הדבר נכון בין אם שני בני הזוג עבדו יחדיו ובין אם רק אחד מבני הזוג יצא לשוק העבודה, כאשר בן הזוג השני עסק במשק הבית וגידול הילדים. גם במצב דברים זה, שני בני הזוג תרמו במאמץ משותף לרווחתם הכלכלית.

חישוב הזכויות הסוציואליות ברות האיזון, מחושבות על ידי אקטואר אשר נותן את חוות דעתו לשם אופן חלוקתן בפועל. נשאלת השאלה באיזה שלב יקבל בן הזוג את הזכויות הסוציאליות ומה עושים, כאשר הזכויות אינן נזילות?

כאשר הזכויות אינן נזילות, לרוב יש להמתין עד למועד פרעונן, ביום שהזכויות יהיו נזילות בן זוג אחד ישלם לבן הזוג האחר את זכויותיו.

על מנת להבטיח כי כאשר הכספים ישוחררו, הסך המגיע לבן הזוג השני יועבר אליו– ניתן להטיל עיקול אצל הגופים הרלוונטיים המחזיקים בכסף או לרשום הערה לפי חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד-2014 .

יש אפשרות נוספת בה יועבר סכום קבוע כל חודש, למשל במקרה בו משולמת פנסיה מדי חודש לבן הזוג, אותו מוטב יעביר לבן הזוג השני את חלקו מדי חודש.

במקרה בו צדדים בוחרים לנתק את הקשר הכלכלי באופן מוחלט לאחר הגירושין, אז ניתן לחלק את הזכויות הסוציאליות גם כאשר אינן נזילות, בתשלום שווי הזכויות בעת מועד הגירושין, באמצעות היוון הזכויות. כך בני הזוג יכולים לסיים את מערכת היחסים הכלכלית לאלתר, מבלי להיות תלויים האחד בשני בהמשך.

ענינו הרואות, כי מלאכת חלוקת הזכויות הסוציאליות של מי מבני הזוג אינה פשוטה היא, היא נתונה לחלוקה על ידי בית המשפט, פתוחה לחוות דעת אקטואר מטעם בית המשפט, וגם כאשר אחוז החלוקה ידוע – לא תמיד פשוט לחלקה. הסכם ממון מסייע בהימנעות מהתדיינות משפטית ארוכה ומבהיר כבר מראש את האחוז המוגדר מכלל הזכויות הסוציאליות אשר יתחלק בין בני הזוג וקובע את דרכי החלוקה או שיכול לקבוע כי כל צד יישאר עם זכויותיו שלו ואז יימנעו הצדדים מבדיקת שווי הזכויות ואופן חלוקתן.

מהם נכסי קריירה?

נכסי קריירה הינם הגדרה לכושר השתכרות של אדם מנכסים שאינם מוחשיים, כגון: תואר אקדמי, מוניטין, רישיון מקצועי, מקצוע וכדומה. בעבר, הגישה השלטת היתה, כי נכסי קריירה אינם נכסים ברי איזון וכי קיים קושי לשום אותם. עם זאת, במרוץ השנים החלה להתפתח גישה אחרת אשר מכירה בנכסי קריירה כנכס בר איזון.

מוניטין נחשב כקניין המוכר כנכס. גם אותו, כמו גם את שאר הנכסים המוחשיים והבלתי מחושיים, ניתן לאמוד את שוויו ולחלקו. בית המשפט העליון קבע בע"א 72/550 באומל נ' פה"ש חיפה, כי מוניטין הינו נכס בלתי מוחשי וכי זוהי זכות קניינית.

על אף שנראה, כי חוק יחסי ממון, הרלוונטי לנושא זה, עושה חלוקה ברורה בין הנכסים "שלה" לנכסים "שלו", לא כך הדבר, כי במקרים מסוימים גם נכסים אשר אחד מבן הזוג צבר כאינדיבידואל ובאים לידי ביטוי בעסק (כגון: תואר, מקצוע, מוניטין) הופכים לנכס משותף למרות שהעסק הוקם על ידי מי מהצדדים לפני הנישואין.

יש לזכור כמובן שאין מקרה דומה לאחר וכידוע, סעיף 8 (2) לחוק יחסי ממון נותן לבית המשפט שיקול דעת באשר לחלוקת הרכוש בין הצדדים. הסעיף מעניק סמכות לבית משפט לחלק את הנכסים שלא בדרך של מחצה על מחצה, אלא בחלקים יחסיים אחרים. בעזרת הסכם ממון בני הזוג יכולים להחליט באופן ברור כיצד יתחלקו כלל הנכסים במקרה של גירושין, ולא להשאיר זאת לשיקול דעת בית המשפט. ישנן נסיבות נוספות העלולות להשפיע על שיקול דעת בית המשפט בחלוקת המשאבים בין בני הזוג, כגון:

  • אלימות
  • הברחת רכוש
  • סירוב למתן גט
  • על מי הוטלה האחריות ההורית לאחר הגירושין

בחלק מהמקרים, לבית המשפט אין קריטריונים ברורים, והוא מחליט בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו. בעניין חלוקת הנכסים הבלתי מוחשיים של העסק, אשר הינה הקשה ביותר, בית המשפט קבע מספר קריטריונים בבואו להחליט האם וכיצד יחולקו נכסי הקריירה.

כאמור, בית המשפט מחשב את המוניטין בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה, כך שבהעדר הסכם ממון קשה לדעת מראש כיצד תתבצע בדיוק החלוקה ועל פי אילו קריטריונים.

ראשית, מהו תיק השקעות?

תיק השקעות הוא למעשה, חשבון המשלב בתוכו נכסים פיננסיים וניירות ערך. תיקים אלו מנוהלים על ידי מוסדות או יחידים בעלי רישיון לעסוק בניהול תיק השקעות.

מה מנוהל באותו תיק השקעות? מניות, אגרות חוב, אופציות, חוזים עתידיים, מקרקעין ועוד.

תיק השקעות דומה מאוד בחלוקתו לחלוקת זכויות פנסיוניות. לעיתים הרכוש הצבור בתיק ההשקעות אינו נזיל כמו במקרה של חוזה עתידי, ולעיתים כלל לא משתלם לפדות או לפרק את תיק ההשקעות "כאן ועכשיו" כמו במקרה של מקרקעין אשר צפויים להניב רווחים רבים בעתיד.

איך נפעל לחלוקת תיק ההשקעות במקרה של גירושין?

לאחר שהאקטואר יעניק את חוות דעתו לגבי כל אחד מהנכסים, תתבהר התמונה בעניין כדאיות פרעון הנכסים בעת הגירושין. לרבות בענין תיק ההשקעות ואופן חלוקתו. יכול וההמלצה תהא לחלק על פני ציר זמן מסויים הנכון לכל רכיב בתיק ההשקעות. קיימים מקרים בהם שווי הנכס עתיד לעלות (למשל: במקרה בו קיים נכס מקרקעין אשר נמצא בעיצומה של תכנית תמ"א 38), אז כדאי לשני בני הזוג להמתין לתשואת הנכס ורק אז לחלקו, כך גם לגבי רכיב מסויים בתיק ההשקעות אשר עשוי להניב תשואה חדה דווקא לאחר מועד הגירושין.

כמובן שבמקרה זה קיים חיסרון והוא המשך הקשר (לפחות הכלכלי) בין בני הזוג לאחר הגירושין, דבר שאינו מתאים לכל זוג המתגרש וישנם כאלה אשר יעדיפו להפסיד סכום כסף נכבד ובלבד שהקשר עם בן הזוג ינותק כליל.

כאשר הנכסים הם נזילים ואין מניעה רווחית כלכלית לחלקם, ניתן יהא לחלקם בעין או לחילופין לקנותם בשווי כסף של בן זוג אחד מהאחר.

הסכם ממון
עורך דין גירושין
קיבלת תביעת גירושין או החלטה להתגרש ורוצה לדעת מה לעשות עכשיו?

אולי יעניין אותך...

97% מלקוחות המשרד שלנו מעידים שהשגנו עבורם תוצאות מדהימות בזכות אסטרטגיה וניסיון רב שנים

וזה מה שכתבו עלינו בגוגל…

לא סתם קןראים לה חגית לב, כי היא פשוט נותנת את הלב והנשמה שלה ללקוחות שלה. היא נמצאת שם, תמיד זמינה כשצריך אותה, נותנת מעצמה ונלחמת בשביל לקוחותיה. אני מרגיש בטוח כשהיא מגינה עלי ומרגיש שיש לי מי שיהיה שם בשבילי כשאני צריך. עו"ד אחרת לחלוטין, כזו שעושה שם טוב למקצוע.
Roy Kuper
Roy Kuper
02:51 05 Jun 20
הפנתי אליך חברה לגבי גירושים אזרחים הסכם הורות משותפת וחלוקת רכוש.עזרת לה עם הרבה סבלנות והמחירים הוגניםתודה לךאשמח להמשיך ולהמליץ
Jenya Noname
Jenya Noname
20:18 10 May 20
אני רוצה להמליץ מכל הלב על עו"ד חגית לב, אם אתם מחפשים עו"ד מצויינת הגעתם למקום הנכון. הפנתי לעו״ד חגית לב חברה טובה שלי ראשית הציין את הזמינות שלא מובנת מאליה וכן את היעוץ האיכותי ומקצועי. החברה שלי קיבלה מידע מדויק על האפשרויות שעומדות בפניה הדברים הוסברו לה בפשטות ובצורה נעימה וברורה ללא כל מכירה של שירותים משפטיים אלא בנתינה של ידע, ערך ותועלת. תודה לך עו״ד חגית לב??
Nava Ruso
Nava Ruso
08:23 07 May 20
הפנתי אלייך חברה לייעוץ. החברה הייתה מאוד מרוצה. כשיצאה ממך הייתה רגועה, המחיר על הייעוץ היה הוגן. תודה שהיית זמינה גם בתקופה מאתגרת זו
שירן אסולין
שירן אסולין
21:42 05 May 20
היכולת של חגית להרגיע את הסובבים, לא משנה מאיזה צד של המתרס הם נמצאים, היא נדירה ומשרה הרבה ביטחון בדרך הלא פשוטה שאנו עוברים. תודה רבה לך חגית לב, כשמך כך את, מייצגת את לקוחותיך מכל הלב. את נותנת את העצה הכי נכונה גם אם פירוש הדבר שתרוויחי פחות. תודה לב
כחוקר פרטי מזה 30 שנה יצא לי לעבוד עם עורכי דין רבים. בשנים האחרונות נחשפתי לעבודתה של חגית לב והתרשמתי מהיחס והמקצועיות של הלקוחות המשותפים שלנו, כאשר יושרה והכוונה אמיתית למטרות של לקוחותיה הם אלו שמניעים אותה. תודה על מה שאת עושה.סאם
Sam Zybert
Sam Zybert
09:21 30 Apr 20
לאחר גירושים לא פשוטים אני חייב להמליץ בחום על עו"ד חגית לב!!!!בתור עצמאי ואבא לשלושה היא סייע לי לשמור על פרנסתי ועל העסק וכל זאת תוך כדיי שהיא עזרה לנו להגיע לסכום הנכון והצודק מכל הבחינות בתשלומי המזונות.מניסיון, היא מספר אחת!תודה לכם חגית ויריב על הטיפול המסור והלא מתפשר!
Guy Levi
Guy Levi
22:09 29 Feb 20
חגית הייתה ללא ספק הרבה מעבר לעורכת דין מעולה!היא הייתה שם בשבילי לאורך כל הדרך ועזרה לי לעבור את התקופה הקשה והמסובכת הזאת בחיי שנקראת תהליך גירושין.סייעה לי במלוא מובן המשמעות לצאת עם ידי על העליונה מהתהליך ושמרה על האינטרים שלי ושל משפחתי.ממליצה לכולם בחום על חגית! אל תחשבו פעמים
Michal Hirsh
Michal Hirsh
21:56 29 Feb 20
לעבור תהליך גירושין זה אף פעם לא קל, אבל בזכותך חגיתוש התהליך הזה נראה אחרת. היית לצידי שם לאורך כל הדרך, גם כשהוא לא רצה לשלם וגם שהילדים היו על הפרק. תמיד תמכת, עזרת, הרגעת וידעת איך ומה לעשות על מנת לצאת מהצרה.אין לי מילים לתאר כמה עזרת לי, החיים שלי היום נראים אחרת לגמריי ובעיקר בזכותך.סופר ממליצה על חגית! מכל הלב, אל תוותרו על הלווי שלה.
Mor Cohen
Mor Cohen
12:43 21 Feb 20
משרד עו"ד לב עזר לי המון בתביעת הגירושים שעברתי השנה, הם עשו את זה באופן מושלם, מקצועי ואישי. חגית אישית דאגה שלא ארגיש לבד באף חלק של התהליך וסייעה לי לעבור אותו בצורה הכי חזקה ועצמאית שיש.האינטרסים שלי נשמרו, המשפחה שלי עברה את זה בצורה טובה והכי חשוב הילדים שלי לא סבלו מתהליך מכוער ומגעיל שיכל להיגמר אחרת לגמרי.תודה חגית על היחס החם ועל השירות המעולה.ממליץ בחום!
Dor Rozen
Dor Rozen
12:34 21 Feb 20
הפניתי אל עו"ד חגית לב זוג שהחליט להתגרש ורצה לעשות את זה בדרך יפה ומכובדת, לשמור על בריאות נפשם של הילדים ולהשאר חברים גם אחרי הפרידה ולשלם מחיר שפוי לעו"ד. אחרי טיפולה המסור של עו"ד חגית לב התקשר הזוג לאודות לי ולפרגן למקצועיות ולמחיר ההוגן שגבתה מהם עו"הד חגית לב, הם שיבחו את היחס והכבוד לתהליך שהובילה עו"ד חגית. אשמח להמשיך ולהמליץ לכל דורש.
אילנה שניר
אילנה שניר
11:22 30 Dec 19
שינוי גודל גופנים
ניגודיות

בדיקת כדאיות כלכלית לגירושים שלך, כבר עשית?

בסופה של פגישה מקיפה 
תדע כמה מזונות ישולמו
תבין איך מתחלקת הפנסיה שלך
מה לעשות כדי להישאר עם הבית

כשניפגש, נתכנן צעדים כלכליים מוקדמים, שיאפשרו לך לקבל את המקסימום שמגיע לך

** שיחת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות

יש לך שאלות ופחדים לגבי הליך גירושים?

הכנתי לך הדרכה שתאפשר לך להתכונן מראש, לדעת ממה להיזהר וכמובן איך להשיג את המקסימום שמגיע לך

* דיסקרטיות מלאה ומוחלטת