[מומלץ] גירושים אזרחיים

גירושים אזרחיים

כל זוג יהודי המעוניין להתגרש, בין שהתחתן דרך הרבנות ובין שהתחתן בנישואים אזרחיים, צריך לעבור את הגירושים דרך הרבנות – במידה ויש לך שאלות כמו:
1. האם גירושים אזרחיים בקפריסין פוטרים אתכם מחוקי מדינת ישראל סביב נושא המזונות?
2.
האם אתם מוכרים על ידי רשויות המדינה כרווקים או כגרושים?
3. 
האם עליכם לבצע פעולות נוספות עם שובכם ארצה על מנת להשלים את התהליך של הגירושים בקפריסין?

התחתנת בנישואים אזרחיים ועכשיו צריך גירושים אזרחיים ?

הנושא של נישואים אזרחיים בקפריסין הוא נושא מוכר מאוד, העולה רבות לדיון סביב הנושא של דת ומדינה בישראל, ויחסם של מוסדות הדת והרבנות למסורבי חיתון ואזרחים שיהדותם מוטלת בספק, במיוחד בין בני זוג חד מיניים. העניין הוא שבישראל קיים חוק המחייב כל זוג יהודי המעוניין להתגרש, בין שהתחתן דרך הרבנות הראשית ובין שהתחתן בנישואים אזרחיים, לעבור את תהליך הגירושים דרך הרבנות הראשית, וזאת כפועל יוצא מפסיקת בית המשפט העליון שניתנה על ידי השופט בדימוס אהרון ברק משנת 2006. זאת לכשעצמה יכולה להיות סיבה מספקת לאנשים רבים לבחור בערוץ של גירושים אזרחיים בקפריסין במידה ומדובר בזוגות מעורבים.

ללא גט, ללא הוכחת עילה וללא כתובה

אלא שלגירושים אזרחיים המבוצעים בקפריסין ולא בישראל ישנה עוד שורה של יתרונות כמו היכולת לפרק את הנישואים בפסק דין פשוט ללא גט רגיל, ללא הוכחת עילה לגירושים, וללא כתובה המחייבת את הבעל גם כשאין באמת עילה לכך. למעשה, גם בתהליך גירושים אזרחיים יש צורך להבהיר ולהסביר כי הקשר עלה על שרטון ולא ניתן לחזור ממנו, שכן גם מוסדות הגירושים האזרחיים בקפריסין נוטים לקדש את מוסד הנישואים ולא להקל ראש בתהליך הגירושים, אם כי אחרי הכל, עדיין מדובר בפרוצדורה פשוטה ומהירה הרבה יותר מאשר כל תהליך הגירושין בבית הדין הרבני בישראל של נישואין על פי ההלכה. במקרה של זוג יהודים או זוג שבו אחד מהצדדים יהודי, יש בכל זאת לפנות לבית הדין הרבני בבקשה למתן גט לחומרא.

ניהול התהליך על ידי עו"ד לענייני משפחה

אחרי שאמרנו את זה, אם התחתנתם במסגרת אזרחית, ואתם רוצים כעת להתגרש, ואם אתם מבינים ובוחרים ביתרונות של ביצוע הגירושים בקפריסין, אתם בהחלט רוצים ליווי של עו"ד העוסק בתחום זה והיודע לסייע לכם הן בהיבט המשפטי הטהור והן בהיבט הפרוצדוראלי של קיום הגירושים בקפריסין. המדובר בפרוצדורה לא מורכבת, אך כזאת שדורשת ידע והיכרות עם התהליך והמוסדות המעורבים, ועו"ד העוסק בנושא יוכל לסייע לכם לעבור את התהליך בקלות, במיוחד בתקופה בה אתם עשויים להיות רגישים יותר זה כלפי זה ובכלל.

גירושים אזרחים

חד מיניים כידועים בציבור

בישראל הולכת ומתרחבת ההכרה בזוגות חד מיניים כידועים בציבור. מתוקף היותם של זוגות חד מיניים כידועים בציבור מוענקות להם זכויות וחובות כשל ידועים בציבור. זכות השוויון הינה זכות עליונה והיא חלה על כל אזרחי ישראל בלי קשר להעדפתם המינית, וזכות זו מוכרת בחקיקה ובפסיקה הישראלית, החל מחקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, על כבודו של האדם, באשר הוא ובאשר נטיותיו המיניות, ככל אדם מן היישוב. בית המשפט העליון, מפרש את חוק היסוד כמעניק בין היתר, שוויוניות בפני הרשויות.

פסק דין בנושא זכות לשוויון של זוג חד מיני

בפס"ד ע"א 10280/01 רוס חקק ואח' נגד היועץ המשפטי לממשלה סקר  בית משפט העליון בהרחבה את זכות לשוויון של זוג חד מיני בשאלת אימוץ ילדים ואישר אפשרות של אימוץ ילדים על ידי זוג חד מיני. כמו כן, קבע  בית משפט העליון קיום זכויות בירושות והטבות הניתנות לבן זוגו של  עובד אל-על לבן זוגו בבג"צ 721/94 אל על נתיבי אוויר לישראל נ' דנילוביץ.

בפס"ד נדיר, משנת 2006, שניתן בבית המשפט לענייני משפחה על ידי כבוד השופט פאול שטרק אושר הסכם ממון שנחתם בין בני זוג חד מיניים לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973. על פי רוב, בית משפט לא יאשר הסכם ממון שנחתם ע"י זוג חד מיני, ואולם, גם אין בכך צורך עפ"י החוק. עקרונית ניתן לחתום על הסכם ממון בין זוג חד מיני ללא כל אישור של בית משפט או כל גוף אחר ויהיה לו תוקף משפטי מחייב.

נכון ליוני 2012 המדינות שבהן חוקי לקיים נישואים אזרחיים בין בני אותו המין הן: הולנד, בלגיה, ספרד, קנדה, דרום אפריקה, נורבגיה, שבדיה, פורטוגל, איסלנד, ארגנטינה ודנמרק. במספר מדינות נישואים חד-מיניים מתקיימים רק בחלק מהאזורים: במקסיקו סיטי שבמקסיקו וכן באיווה, בוושינגטון די. סי. בוורמונט, במסצ'וסטס, בניו המפשייר, בקונטיקט, במדינת ניו יורק, במיין, באילינוי ובמרילנד שבארצות הברית.

במקרה של נישואין במדינה אחרת, בה יש תוקף חוקי לנישואין של זוגות חד מיניים אף יירשם במרשם האוכלוסין ובתעודות הזהות של בני-הזוג כי הם נשואים זה לזה, אף-על-פי שלא הוכרע אם נישואיהם אכן תקפים בישראל. זאת על פי פסק-דין של בית המשפט העליון שניתן ב-2006, בבג"ץ 3045/05 יוסי בן-ארי נ' מנהל מינהל האוכלוסין במשרד הפנים הוא כינויו של פסק דין שנתן בית המשפט העליון בישראל ביום 21 בנובמבר 2006 ובו קבע בית המשפט הגבוה לצדק, בפסק דינו של נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) אהרון ברק, אליו הצטרפו נשיאת בית המשפט העליון דורית ביניש והשופטים אליעזר ריבלין, אילה פרוקצ'יה, מרים נאור ואסתר חיות, ובניגוד לדעת המיעוט של השופט אליקים רובינשטיין, בהתבסס על הלכת פונק שלזינגר, כי חובה על מנהל האוכלוסין של משרד הפנים לרשום כנשואים זוג גברים הומוסקסואליים שנישאו כדין במדינה זרה.

עוד נכתב בסופו של פסה"ד כי "בטרם נסיים נחזור ונדגיש במה אנו מחליטים היום, ובמה איננו מחליטים היום. הננו מחליטים כי במסגרת מעמדו הסטטיסטי-רישומי של מרשם האוכלוסין, ועל רקע תפקידו של פקיד הרישום כמאסף חומר סטטיסטי לצורך ניהול המרשם, על פקיד הרישום לרשום במרשם האוכלוסין את העולה מהתעודה הציבורית המוגשת לו על ידי העותרים, לפיה העותרים נשואים. איננו מחליטים כי בישראל מוכרים נישואים בין בני אותו מין; איננו מכירים בסטטוס חדש של נישואים אלה; איננו נוקטים כל עמדה באשר להכרה בישראל של נישואין בין בני אותו מין הנערכים מחוץ לישראל (בין בין תושבי ישראל ובין בין מי שאינם תושבי ישראל)." נקבע כי ההכרה בסטטוס של נישואים של זוגות חד מיניים צריכה להיעשות בחקיקה.

לאחרונה היה מקרה בישראל בו ביקש זוג חד מיני להתגרש לאחר שנישאו בקנדה והתגוררו בישראל. בשל העובדה כי מדובר בזוג חד מיני, לא יכול היה בית הדין הרבני לאשר את הגירושין והזוג פנה לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה להתיר את נישואיהם, אשר ניתן להם תוקף חוקי בקנדה. בית המשפט לענייני משפחה התיר את נישואיהם של זוג חד מיני שנישא באופן אזרחי עפ"י חוק בקנדה.

במסגרת תיק פלוני ואח' נ' משרד הפנים, ניתן פסק דין תקדימי ע"י כבוד השופט יחזקאל אליהו בנובמבר 2012 שהתיר נישואיהם של זוג חד מיני. בסופו של פסק הדין נאמר: "לדידי התרת נישואי הצדדים אינה, אלא צידו השני של המטבע כפי שנקבע בבג"צ 3045/05 הנ"ל.

משהורה בג"צ על רישום הנישואין אין הדעת נותנת וסובלת כי התובעים אשר החליטו בהסכמה משותפת לפרק את קשר הנישואין יישארו כבולים זה לזה, הדבר נוגד את זכויות וחרויות הפרט, מנוגד לחוקי היסוד ולערכים בסיסים של צדק ושוויון. במקרה זה, אך טבעי כי בית המשפט ייעשה שימוש בסמכות הטבועה הנתונה לו ויורה על התרת הנישואין. בנסיבות אלה כאשר בית הדין הרבני נעדר סמכות לדון בתביעה ובכל מקרה אינו הפורום הנאות לדון בה, חובה על השופט היושב בדין להפעיל את הסמכות הנתונה לו וליתן לתובעים את הסעד לו עתרו." כך נתן בית המשפט לענייני משפחה תוקף חוקי להתרת נישואיהם של זוג חד מיני.

נישואים אזרחיים

הקשר של נישואים אזרחיים, מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית וליברלית, אבל עם גבולות מסוימים, הבולט שבהם הוא נושא דת ומדינה. מוסד הנישואין בישראל נשלט על ידי הרבנות הראשית ומשכך יכולה רבנות הראשית לקבוע מי רשאי להתחתן בישראל ומי לא.
בין האנשים הפוגשים את חומת הסירוב של הרבנות הראשית נכללים אנשים מסורבי חיתון מסיבות שונות, אנשים המוגדרים כממזרים על פי הדת היהודית, אנשים שיהדותם מוטלת בספק וכדומה.

נישואים אזרחיים

אזרחים ישראלים יוצאי רוסיה הם דוגמא קלאסית לאנשים שמודל נישואים זה יכול להתאים להם, ולעיתים קרובות גם להיות הפתרון היחיד עבורם.

הפרוצדורה פשוטה, התהליך לאו דווקא קפריסין – נחשבת ליעד אטרקטיבי מאוד לקיום נישואים אזרחיים עבור אזרחים ישראלים, הן בגין הקרבה הגאוגרפית והן בגין הפרוצדורה הפשוטה יחסית הנדרשת לקיום נישואים אזרחיים. כל שאתם צריכים תחילה, כדי להפוך לזוג נשוי במסגרת נישואים אזרחיים בקפריסין הוא דרכון תקף, שתי טבעות ותמצית רישום ממשרד הפנים עבור כל אחד מבני הזוג וכמובן אישורים מתורגמים של מסמכים רלבנטיים.

יחד עם זאת, התהליך עצמו דורש ידע והיכרות עם הגורמים המעורבים ועם השלבים שיש לבצע לאורכו של התהליך, ולשם כך מומלץ מאוד לשכור עו"ד העוסק בתחום זה והיכול לסייע לכם לעבור את התהליך בקלות ובמהירות.

ליווי משפטי להסכם עבור נישואים אזרחיים

במסגרת התהליך יהיה עליכם לבחון את המקומות בהם ניתן לקיים את הנישואין, לוודא שאתם מגיעים במועד מתאים ולא בחג, לעבור את תהליך הנישואין, להחתים את המשרד הממשלתי המקומי ופעולות דומות נוספות.

עו"ד העוסק בתחום של נישואים אזרחיים יוכל לסייע לכם לא רק בביצוע התהליך עצמו, אלא בהבנת כל מכלול הפרטים שאתם צריכים לדעת סביב התהליך שאתם עומדים לעבור, וסביב ההשלכות של המהלך על חייכם בישראל, לאחר שתחזרו, ויש כאלה.

חבילת מידע משפטי וחבילת נישואים אזרחיים בקפריסין

עו"ד העוסק בתחום של נישואים אזרחיים בקפריסין יוכל לצייד אתכם בחבילת מידע משפטי אשר יסייע לכם להבין טוב יותר את התהליך בכלל, וכן יוכל לסייע בארגון חבילת נסיעה לקפריסין וטיפול בכל השלבים הנדרשים בצורה מסודרת בפרט, וזאת ללא בירוקרטיה ומבלי שתצטרכו להתרוצץ בין הגופים השונים המעורבים בתהליך.

נישואים חד מיניים בישראל הם פצצת גירושין מתקתקת

כלומר, הבאת ילדים לעולם במשפחה חד מינית משולשת או מרובעת, (כלומר אם ביולוגית החולקת זוגיות עם אישה, הרה לאב ביולוגי החולק גם הוא זוגיות עם גבר) עלולה לגרום תסבוכות קשות שבית המשפט יפסוק בהן הרבה פעמים שלא לטובת הילד, ובוודאי שלא מן הצדק – אלא על פי החוק.

החוק בישראל לא השתנה בעקבות טרנד הנישואים החד מיניים, וכאשר זוגיות חד מינית נהרסת, מטיל החוק הישראלי משמורת של ההורים הביולוגיים, גם אם הקשר של הילד עם ההורים הביולוגים הרבה פחות טוב מהקשר של הילד עם ההורים הלא-ביולוגים כדי למנוע סיבוכים וטרגדיות קשות, מציעה עורכת דין לב לזוגות החד מיניים שהחליטו לפרק את מסגרת הנישואין, לא לפנות לבית המשפט אלא לפנות קודם לכן להליך גישור. אנו מכנים את ההסדרים החד מיניים הננקטים במסגרות אחרות, כהסדרים שאינם מתאימים, מכיוון שהם אינם מחייבים את הזוגות לעדכן את ההסכמים כאשר הם מביאים ילד לעולם, ובכך פותחים פתח לכל הסיבוכים והבעיות האמורות.

נ. התאהבה בג. הצעירה ממנה בעשור בגיל מבוגר יחסית, והן החליטו על הבאת ילד לעולם במהרה. על מנת שהילד יגדל עם דמות אב, חברו נ. ו-ג. ל- ש. וי, זוג הומוסקסואלים אשר גם חפצו מאד בילד משלהם . כך נולד רון (שם בדוי) לארבעה הורים: שני אבות ושתי אמהות, שרק שניים מהם הורים ביולוגיים. נפשה של ג. הצעירה נקשרה בנפשו של בנה, והיא זו אשר ליוותה את גידולו מעת הוולדו, דרך הפעוטון והגן, בעוד נ. אמו הביולוגית מקדישה את רוב זמנה לקריירה, תוך הזנחת הקשר בינה לבין בנה. קצת פחות מארבע שנים לאחר הולדת רון נגמרה האהבה בין נ. ל-ג., והן החליטו להתגרש.

שופטת בית המשפט אליו הגיעו שני הזוגות קראה את פרטי הסכם הנישואין האזרחי בין הזוגות ולאחר דיון קצר הגיעה להחלטה כי על רון לגדול בחזקת אמו הביולוגית, למרות שהקשר שלו עם ג. ש. ו-י. טוב בהרבה.

בית המשפט לא הכיר באימהותה של ג. וגם אבהותו של ש. ובן זוגו לא היוותה שיקול בפסיקתה החד משמעית למשמורת של נ. על הילד הסכמי החיים המשותפים אשר נחתמים כיום בין זוגות חד מיניים עלולים ליצור טרגדיות קשות לרוב, מכיוון שהם לא חוזים פני עתיד קצב הנישואים החד מיניים, החיובי לכשעצמו, אשר תפס תאוצה רבה בשנים האחרונות, מאפשר לישראלים רבים לחיות לפי אמונותיהם ובחירתם. אך היא מוסיפה שלצערה ההסכמים לחיים משותפים עליהם חותמים בימים אלה זוגות רבים לא מתייחסים לאפשרות של גירושין עם ילדים.

למרות שהדבר נראה כמתבקש, לא ניתן לייחס כיום בהסכם נישואין או חיים משותפים שום הכרעה כלפי תינוק שטרם נולד, שכן הוא בגדר תינוק וירטואלי. על כן הסכמות רבות, הנאמרות בעל פה, או אפילו נכתבות בהסכמים חתומים הם חסרי חשיבות בהגיעם לבית המשפט. לדבריה, החוק בישראל פוסק פעמים נדירות על גידול ילדים הצעירים מגיל 6, שלא על ידי אמם הביולוגית, וזאת רק לאחר שהוכח שהיא לא ראויה מכל נקודת מבט לגדל את ילדיה.

בשל החוק, מעמד ההורים הלא ביולוגים המתפקדים כיום כהורים לכל דבר, יכול להינזק בצורה קשה מיישוב הסכסוך במסגרת בית המשפט.

ידוע כי מארג היחסים והמחויבות הזוגית בקרב זוגות חד מיניים איננה חזקה יותר מאשר בקרב זוגות הטרוסקסואלים, ויש גם הטוענים כי התפרקות התא המשפחתי בקרב זוגות אלה גבוה יותר ביחס לאוכלוסיה הכללית . על כן, מחייבת עורכת דין לב את כל בני הזוג החד מיניים החותמים על הסכם לחיים משותפים לעדכן את ההסכם ברגע בו מצטרף אל התא המשפחתי ילד.

ישנה המלצה להתחיל את הליכי הפרידה במסגרת של גישור בליווי עורך דין המתמחה בדיני משפחה. הסכם זוגי המושג במסגרת גישור ואשר עומד בביקורת שיפוטית – יקבל תוקף של פסק דין לכל דבר ועניין.

עורך דין גירושין
קיבלת תביעת גירושין או החלטה להתגרש ורוצה לדעת מה לעשות עכשיו?

אולי יעניין אותך...

97% מלקוחות המשרד שלנו מעידים שהשגנו עבורם תוצאות מדהימות בזכות אסטרטגיה וניסיון רב שנים

וזה מה שכתבו עלינו בגוגל…

לא סתם קןראים לה חגית לב, כי היא פשוט נותנת את הלב והנשמה שלה ללקוחות שלה. היא נמצאת שם, תמיד זמינה כשצריך אותה, נותנת מעצמה ונלחמת בשביל לקוחותיה. אני מרגיש בטוח כשהיא מגינה עלי ומרגיש שיש לי מי שיהיה שם בשבילי כשאני צריך. עו"ד אחרת לחלוטין, כזו שעושה שם טוב למקצוע.
Roy Kuper
Roy Kuper
02:51 05 Jun 20
הפנתי אליך חברה לגבי גירושים אזרחים הסכם הורות משותפת וחלוקת רכוש.עזרת לה עם הרבה סבלנות והמחירים הוגניםתודה לךאשמח להמשיך ולהמליץ
Jenya Noname
Jenya Noname
20:18 10 May 20
אני רוצה להמליץ מכל הלב על עו"ד חגית לב, אם אתם מחפשים עו"ד מצויינת הגעתם למקום הנכון. הפנתי לעו״ד חגית לב חברה טובה שלי ראשית הציין את הזמינות שלא מובנת מאליה וכן את היעוץ האיכותי ומקצועי. החברה שלי קיבלה מידע מדויק על האפשרויות שעומדות בפניה הדברים הוסברו לה בפשטות ובצורה נעימה וברורה ללא כל מכירה של שירותים משפטיים אלא בנתינה של ידע, ערך ותועלת. תודה לך עו״ד חגית לב??
Nava Ruso
Nava Ruso
08:23 07 May 20
הפנתי אלייך חברה לייעוץ. החברה הייתה מאוד מרוצה. כשיצאה ממך הייתה רגועה, המחיר על הייעוץ היה הוגן. תודה שהיית זמינה גם בתקופה מאתגרת זו
שירן אסולין
שירן אסולין
21:42 05 May 20
היכולת של חגית להרגיע את הסובבים, לא משנה מאיזה צד של המתרס הם נמצאים, היא נדירה ומשרה הרבה ביטחון בדרך הלא פשוטה שאנו עוברים. תודה רבה לך חגית לב, כשמך כך את, מייצגת את לקוחותיך מכל הלב. את נותנת את העצה הכי נכונה גם אם פירוש הדבר שתרוויחי פחות. תודה לב
כחוקר פרטי מזה 30 שנה יצא לי לעבוד עם עורכי דין רבים. בשנים האחרונות נחשפתי לעבודתה של חגית לב והתרשמתי מהיחס והמקצועיות של הלקוחות המשותפים שלנו, כאשר יושרה והכוונה אמיתית למטרות של לקוחותיה הם אלו שמניעים אותה. תודה על מה שאת עושה.סאם
Sam Zybert
Sam Zybert
09:21 30 Apr 20
לאחר גירושים לא פשוטים אני חייב להמליץ בחום על עו"ד חגית לב!!!!בתור עצמאי ואבא לשלושה היא סייע לי לשמור על פרנסתי ועל העסק וכל זאת תוך כדיי שהיא עזרה לנו להגיע לסכום הנכון והצודק מכל הבחינות בתשלומי המזונות.מניסיון, היא מספר אחת!תודה לכם חגית ויריב על הטיפול המסור והלא מתפשר!
Guy Levi
Guy Levi
22:09 29 Feb 20
חגית הייתה ללא ספק הרבה מעבר לעורכת דין מעולה!היא הייתה שם בשבילי לאורך כל הדרך ועזרה לי לעבור את התקופה הקשה והמסובכת הזאת בחיי שנקראת תהליך גירושין.סייעה לי במלוא מובן המשמעות לצאת עם ידי על העליונה מהתהליך ושמרה על האינטרים שלי ושל משפחתי.ממליצה לכולם בחום על חגית! אל תחשבו פעמים
Michal Hirsh
Michal Hirsh
21:56 29 Feb 20
לעבור תהליך גירושין זה אף פעם לא קל, אבל בזכותך חגיתוש התהליך הזה נראה אחרת. היית לצידי שם לאורך כל הדרך, גם כשהוא לא רצה לשלם וגם שהילדים היו על הפרק. תמיד תמכת, עזרת, הרגעת וידעת איך ומה לעשות על מנת לצאת מהצרה.אין לי מילים לתאר כמה עזרת לי, החיים שלי היום נראים אחרת לגמריי ובעיקר בזכותך.סופר ממליצה על חגית! מכל הלב, אל תוותרו על הלווי שלה.
Mor Cohen
Mor Cohen
12:43 21 Feb 20
משרד עו"ד לב עזר לי המון בתביעת הגירושים שעברתי השנה, הם עשו את זה באופן מושלם, מקצועי ואישי. חגית אישית דאגה שלא ארגיש לבד באף חלק של התהליך וסייעה לי לעבור אותו בצורה הכי חזקה ועצמאית שיש.האינטרסים שלי נשמרו, המשפחה שלי עברה את זה בצורה טובה והכי חשוב הילדים שלי לא סבלו מתהליך מכוער ומגעיל שיכל להיגמר אחרת לגמרי.תודה חגית על היחס החם ועל השירות המעולה.ממליץ בחום!
Dor Rozen
Dor Rozen
12:34 21 Feb 20
הפניתי אל עו"ד חגית לב זוג שהחליט להתגרש ורצה לעשות את זה בדרך יפה ומכובדת, לשמור על בריאות נפשם של הילדים ולהשאר חברים גם אחרי הפרידה ולשלם מחיר שפוי לעו"ד. אחרי טיפולה המסור של עו"ד חגית לב התקשר הזוג לאודות לי ולפרגן למקצועיות ולמחיר ההוגן שגבתה מהם עו"הד חגית לב, הם שיבחו את היחס והכבוד לתהליך שהובילה עו"ד חגית. אשמח להמשיך ולהמליץ לכל דורש.
אילנה שניר
אילנה שניר
11:22 30 Dec 19
שינוי גודל גופנים
ניגודיות

בדיקת כדאיות כלכלית לגירושים שלך

בפגישת ייעוץ מקיפה בת שעתיים:
תדע כמה מזונות ישולמו
תבין איך מתחלקת הפנסיה שלך
מה לעשות כדי להישאר עם הבית

נתכנן צעדים כלכליים מוקדמים שיאפשרו לך לקבל את המקסימום שמגיע לך

** שיחת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות

יש לך שאלות ופחדים לגבי הליך גירושים?

הכנתי לך הדרכה שתאפשר לך להתכונן מראש, לדעת ממה להיזהר וכמובן איך להשיג את המקסימום שמגיע לך

* דיסקרטיות מלאה ומוחלטת