החוק הישראלי קובע כי העברת נכסים, מניות או כספים בין בני אדם בשטרי בעלות יוגדרו כפעולת מכירה, וככאלה יהיו חייבים במס שישולם לקופת המדינה. אולם במסגרת החוק קבע המחוקק סייגים המתחשבים בפעולות כאלה כיוון שבוצעו בהליכים מיוחדים, ואז פעולות אלה תהיינה פטורות מתשלום מס. אחד הסייגים נקבע בסעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין והוא נוגע להעברת זכויות במקרקעין המועברים בין בני זוג במסגרת הליך גירושין. העברות אלו תהיינה פטורות מתשלום מס, שכן אינן מהוות אירוע מכירה. סייג נוסף, הינו מניות המועברות בין בני זוג במסגרת הליך גירושין אשר בתנאים מסוימים יכולות להיות פטורות מתשלום מס ולא יהוו אירוע מכירה כפי שהוגדר בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה.
תכנון מס נכון, בליווי מקצועי של עו”ד ורוא”ח מקצועיים יכולים להוביל להליך גירושין בו שני הצדדים יוצאים נשכרים מכל הבחינות.

חייג עכשיו
שינוי גודל גופנים
ניגודיות