[מומלץ] חתונה אזרחית

עריכת חתונה אזרחית בארץ

אט אט, האפשרות של חתונה אזרחית בארץ, הופכת להיות מקובלת יותר ויותר. בין אם מדובר בפסולי חיתון של הרבנות, בזוגות רפורמיים או בחילונים שמאסו במוסד הרבנות, נישואין אזרחיים הפכו לפרוצדורה נפוצה. ישנן מס' אלטרנטיבות לממסד הרבני בארץ:

  • נישואין קונסרבטיביים ונישואין רפורמיים – הטקסים הללו, חורגים מכללי הטקס הדתי האורתודוכסי וכוללים סמליים שוויוניים יותר מהטקס המסורתי של רכישת הכלה מאביה. יש לזכור כי נישואין אלה אינם מוכרים בישראל ולא ניתן לרשום זוג שהתחתן בנישואין קונסרבטיביים או רפורמיים כנשוי במשרד הפנים.
  • טקסי חתונה אלטרנטיביים – ישנם זוגות אשר לא מעוניינים להתחתן בדרכים המוכרות ע"י המדינה מסיבות שונות ומגוונים – חילונים אשר סולדים ממוסד הרבנות או זוגות המתחילים פרק ב' בחייהם ואינם מעוניינים בחתונה "רגילה" נוספת. אנשים אלה לעיתים בוחרים לעצמם את טקס החתונה ואת הדרך בה יקדשו את הזוגיות ביניהם.

כיצד מתנהלים טקסי חתונה אזרחית מסוג זה?

  • בטקס קהל המוזמנים ישמשו כעדים להצהרה על אהבתם ההדדית של בני הזוג ועל ההחלטה לבנות בית משותף.
  • ההתחייבות הזוגית תעשה בהנחיה של עו"ד אשר יקריא את ההסכמות המשותפות על גבי כתב זוגיות עליו יחתמו בני הזוג.
  • ברכות אישיות – אם יחפצו בכך, בני הזוג יוכלו לשאת ברכות אישיות וכן יוכלו לברך בני משפחה וקרובים.
  • ענידת טבעות – יכולה להיעשות באופן הדדי כסמל עתיק יומין.
  • מנהגים נוספים – על פי בקשת בני הזוג ניתן יהיה לשלב בטקס מנהגים מוכרים כגון: שבירת כוס או לקיים את הטקס תחת חופה, הכל בהתאם לרצון בני הזוג.

זוגות אשר בוחרים שלא להתחתן דרך מוסד הרבנות האורתודוכסי מתקשים להוכיח את הקשר זוגי בפני הרשויות שכן אינם רשומים במשרד הפנים. עם זאת, ידוע כי מדינת ישראל מכירה במעמד של ידועים בציבור למטרות מיסוי, ירושה, שירותים עירוניים וכו'. לצורך כך קמה תעודת זוגיות הכוללת את פרטי בני הזוג, תמונה ומועד תחילת הזוגיות. את התעודה ניתן להציג בפני גורמים רשמיים כאלה ואחרים וכך להוכיח את הקשר הזוגי.

איך מתגרשים, כאשר לנישואים בין זוגות חד מיניים כלל אין תוקף?

בישראל הולכת ומתרחבת ההכרה בזוגות נישואים חד מיניים כידועים בציבור. מתוקף היותם של זוגות חד מיניים כידועים בציבור מוענקות להם זכויות וחובות כשל ידועים בציבור. זכות השוויון הינה זכות עליונה והיא חלה על כל אזרחי ישראל בלי קשר להעדפתם המינית, וזכות זו מוכרת בחקיקה ובפסיקה הישראלית, החל מחקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, על כבודו של האדם, באשר הוא ובאשר נטיותיו המיניות, ככל אדם מן היישוב.

בית המשפט העליון, מפרש את חוק היסוד כמעניק בין היתר, שוויוניות בפני הרשויות. בפס"ד ע"א 10280/01 רוס חקק ואח' נגד היועץ המשפטי לממשלה סקר  בית משפט העליון בהרחבה את זכות לשוויון של זוג חד מיני בשאלת אימוץ ילדים ואישר אפשרות של אימוץ ילדים על ידי זוג חד מיני. כמו כן, קבע  בית משפט העליון קיום זכויות בירושות והטבות הניתנות לבן זוגו של  עובד אל-על לבן זוגו בבג"צ 721/94 אל על נתיבי אוויר לישראל נ' דנילוביץ.

בפס"ד נדיר, משנת 2006, שניתן בבית המשפט לענייני משפחה על ידי כבוד השופט פאול שטרק אושר הסכם ממון שנחתם בין בני זוג חד מיניים לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973. על פי רוב, בית משפט לא יאשר הסכם ממון שנחתם ע"י זוג חד מיני, ואולם, גם אין בכך צורך עפ"י החוק. עקרונית ניתן לחתום על הסכם ממון בין זוג חד מיני ללא כל אישור של בית משפט או כל גוף אחר ויהיה לו תוקף משפטי מחייב.

בישראל נישואים אזרחיים חד מיניים אינם אפשריים

הם אינם מוכרים על פי החוק הישראלי, משום שסמכויות החיתון נתונות בידי בתי הדין הדתיים, והם אינם מכירים בנישואים של זוגות חד  מיניים. זוגות חד-מיניים פועלים לעתים כדי למסד את הקשר ביניהם ולהבהיר את היותם ידועים בציבור המתפקדים כתא משפחתי. לשם כך הם יכולים, בין היתר, לכרות ביניהם הסכם לחיים משותפים המגדיר את היחסים ביניהם. כיום מרבים זוגות חד מיניים לערוך טקסי חתונה אזרחיים ויש כאלה אשר מתחתנים באופן חוקי במדינה אחרת המאפשרת נישואים כאלה באופן חוקי. נכון ליוני 2012 המדינות שבהן חוקי לקיים נישואים אזרחיים בין בני אותו המין הן: הולנד, בלגיה, ספרד, קנדה, דרום אפריקה, נורבגיה, שבדיה, פורטוגל, איסלנד, ארגנטינה ודנמרק. במספר מדינות נישואים חד-מיניים מתקיימים רק בחלק מהאזורים: במקסיקו סיטי שבמקסיקו וכן באיווה, בוושינגטון די. סי. בוורמונט, במסצ'וסטס, בניו המפשייר, בקונטיקט, במדינת ניו יורק, במיין, באילינוי ובמרילנד שבארצות הברית.

במקרה של נישואין במדינה אחרת, בה יש תוקף חוקי לנישואין של זוגות חד מיניים אף יירשם במרשם האוכלוסין ובתעודות הזהות של בני-הזוג כי הם נשואים זה לזה, אף-על-פי שלא הוכרע אם נישואיהם אכן תקפים בישראל. זאת על פי פסק-דין של בית המשפט העליון שניתן ב-2006, בבג"ץ 3045/05 יוסי בן-ארי נ' מנהל מינהל האוכלוסין במשרד הפנים הוא כינויו של פסק דין שנתן בית המשפט העליון בישראל ביום 21 בנובמבר 2006 ובו קבע בית המשפט הגבוה לצדק, בפסק דינו של נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) אהרון ברק, אליו הצטרפו נשיאת בית המשפט העליון דורית ביניש והשופטים אליעזר ריבלין, אילה פרוקצ'יה, מרים נאור ואסתר חיות, ובניגוד לדעת המיעוט של השופט אליקים רובינשטיין, בהתבסס על הלכת פונק שלזינגר, כי חובה על מנהל האוכלוסין של משרד הפנים לרשום כנשואים זוג גברים הומוסקסואליים שנישאו כדין במדינה זרה.

עוד נכתב בסופו של פסה"ד כי "בטרם נסיים נחזור ונדגיש במה אנו מחליטים היום, ובמה איננו מחליטים היום. הננו מחליטים כי במסגרת מעמדו הסטטיסטי-רישומי של מרשם האוכלוסין, ועל רקע תפקידו של פקיד הרישום כמאסף חומר סטטיסטי לצורך ניהול המרשם, על פקיד הרישום לרשום במרשם האוכלוסין את העולה מהתעודה הציבורית המוגשת לו על ידי העותרים, לפיה העותרים נשואים. איננו מחליטים כי בישראל מוכרים נישואים בין בני אותו מין; איננו מכירים בסטטוס חדש של נישואים אלה; איננו נוקטים כל עמדה באשר להכרה בישראל של נישואין בין בני אותו מין הנערכים מחוץ לישראל (בין בין תושבי ישראל ובין בין מי שאינם תושבי ישראל)." נקבע כי ההכרה בסטטוס של נישואים של זוגות חד מיניים צריכה להיעשות בחקיקה.

לאחרונה היה מקרה בישראל בו ביקש זוג חד מיני להתגרש לאחר שנישאו בקנדה והתגוררו בישראל. בשל העובדה כי מדובר בזוג חד מיני, לא יכול היה בית הדין הרבני לאשר את הגירושין והזוג פנה לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה להתיר את נישואיהם, אשר ניתן להם תוקף חוקי בקנדה. בית המשפט לענייני משפחה התיר את נישואיהם של זוג חד מיני שנישא באופן אזרחי עפ"י חוק בקנדה. במסגרת תיק פלוני ואח' נ' משרד הפנים, ניתן פסק דין תקדימי ע"י כבוד השופט יחזקאל אליהו בנובמבר 2012 שהתיר נישואיהם של זוג חד מיני.

בסופו של פסק הדין נאמר: "לדידי התרת נישואי הצדדים אינה, אלא צידו השני של המטבע כפי שנקבע בבג"צ 3045/05 הנ"ל.

משהורה בג"צ על רישום הנישואין אין הדעת נותנת וסובלת כי התובעים אשר החליטו בהסכמה משותפת לפרק את קשר הנישואין יישארו כבולים זה לזה, הדבר נוגד את זכויות וחרויות הפרט, מנוגד לחוקי היסוד ולערכים בסיסים של צדק ושוויון. במקרה זה, אך טבעי כי בית המשפט ייעשה שימוש בסמכות הטבועה הנתונה לו ויורה על התרת הנישואין. בנסיבות אלה כאשר בית הדין הרבני נעדר סמכות לדון בתביעה ובכל מקרה אינו הפורום הנאות לדון בה, חובה על השופט היושב בדין להפעיל את הסמכות הנתונה לו וליתן לתובעים את הסעד לו עתרו." כך נתן בית המשפט לענייני משפחה תוקף חוקי להתרת נישואיהם של זוג חד מיני.

עורך דין גירושין
קיבלת תביעת גירושין או החלטה להתגרש ורוצה לדעת מה לעשות עכשיו?

אולי יעניין אותך...

97% מלקוחות המשרד שלנו מעידים שהשגנו עבורם תוצאות מדהימות בזכות אסטרטגיה וניסיון רב שנים

וזה מה שכתבו עלינו בגוגל…

הפנתי אליך חברה לגבי גירושים אזרחים הסכם הורות משותפת וחלוקת רכוש.עזרת לה עם הרבה סבלנות והמחירים הוגניםתודה לךאשמח להמשיך ולהמליץ
Jenya Noname
Jenya Noname
20:18 10 May 20
אני רוצה להמליץ מכל הלב על עו"ד חגית לב, אם אתם מחפשים עו"ד מצויינת הגעתם למקום הנכון. הפנתי לעו״ד חגית לב חברה טובה שלי ראשית הציין את הזמינות שלא מובנת מאליה וכן את היעוץ האיכותי ומקצועי. החברה שלי קיבלה מידע מדויק על האפשרויות שעומדות בפניה הדברים הוסברו לה בפשטות ובצורה נעימה וברורה ללא כל מכירה של שירותים משפטיים אלא בנתינה של ידע, ערך ותועלת. תודה לך עו״ד חגית לב🙏🏼
Nava Ruso
Nava Ruso
08:23 07 May 20
הפנתי אלייך חברה לייעוץ. החברה הייתה מאוד מרוצה. כשיצאה ממך הייתה רגועה, המחיר על הייעוץ היה הוגן. תודה שהיית זמינה גם בתקופה מאתגרת זו
שירן אסולין
שירן אסולין
21:42 05 May 20
היכולת של חגית להרגיע את הסובבים, לא משנה מאיזה צד של המתרס הם נמצאים, היא נדירה ומשרה הרבה ביטחון בדרך הלא פשוטה שאנו עוברים. תודה רבה לך חגית לב, כשמך כך את, מייצגת את לקוחותיך מכל הלב. את נותנת את העצה הכי נכונה גם אם פירוש הדבר שתרוויחי פחות. תודה לב
כחוקר פרטי מזה 30 שנה יצא לי לעבוד עם עורכי דין רבים. בשנים האחרונות נחשפתי לעבודתה של חגית לב והתרשמתי מהיחס והמקצועיות של הלקוחות המשותפים שלנו, כאשר יושרה והכוונה אמיתית למטרות של לקוחותיה הם אלו שמניעים אותה. תודה על מה שאת עושה.סאם
Sam Zybert
Sam Zybert
09:21 30 Apr 20
לאחר גירושים לא פשוטים אני חייב להמליץ בחום על עו"ד חגית לב!!!!בתור עצמאי ואבא לשלושה היא סייע לי לשמור על פרנסתי ועל העסק וכל זאת תוך כדיי שהיא עזרה לנו להגיע לסכום הנכון והצודק מכל הבחינות בתשלומי המזונות.מניסיון, היא מספר אחת!תודה לכם חגית ויריב על הטיפול המסור והלא מתפשר!
Guy Levi
Guy Levi
22:09 29 Feb 20
חגית הייתה ללא ספק הרבה מעבר לעורכת דין מעולה!היא הייתה שם בשבילי לאורך כל הדרך ועזרה לי לעבור את התקופה הקשה והמסובכת הזאת בחיי שנקראת תהליך גירושין.סייעה לי במלוא מובן המשמעות לצאת עם ידי על העליונה מהתהליך ושמרה על האינטרים שלי ושל משפחתי.ממליצה לכולם בחום על חגית! אל תחשבו פעמים
Michal Hirsh
Michal Hirsh
21:56 29 Feb 20
לעבור תהליך גירושין זה אף פעם לא קל, אבל בזכותך חגיתוש התהליך הזה נראה אחרת. היית לצידי שם לאורך כל הדרך, גם כשהוא לא רצה לשלם וגם שהילדים היו על הפרק. תמיד תמכת, עזרת, הרגעת וידעת איך ומה לעשות על מנת לצאת מהצרה.אין לי מילים לתאר כמה עזרת לי, החיים שלי היום נראים אחרת לגמריי ובעיקר בזכותך.סופר ממליצה על חגית! מכל הלב, אל תוותרו על הלווי שלה.
Mor Cohen
Mor Cohen
12:43 21 Feb 20
משרד עו"ד לב עזר לי המון בתביעת הגירושים שעברתי השנה, הם עשו את זה באופן מושלם, מקצועי ואישי. חגית אישית דאגה שלא ארגיש לבד באף חלק של התהליך וסייעה לי לעבור אותו בצורה הכי חזקה ועצמאית שיש.האינטרסים שלי נשמרו, המשפחה שלי עברה את זה בצורה טובה והכי חשוב הילדים שלי לא סבלו מתהליך מכוער ומגעיל שיכל להיגמר אחרת לגמרי.תודה חגית על היחס החם ועל השירות המעולה.ממליץ בחום!
Dor Rozen
Dor Rozen
12:34 21 Feb 20
הפניתי אל עו"ד חגית לב זוג שהחליט להתגרש ורצה לעשות את זה בדרך יפה ומכובדת, לשמור על בריאות נפשם של הילדים ולהשאר חברים גם אחרי הפרידה ולשלם מחיר שפוי לעו"ד. אחרי טיפולה המסור של עו"ד חגית לב התקשר הזוג לאודות לי ולפרגן למקצועיות ולמחיר ההוגן שגבתה מהם עו"הד חגית לב, הם שיבחו את היחס והכבוד לתהליך שהובילה עו"ד חגית. אשמח להמשיך ולהמליץ לכל דורש.
אילנה שניר
אילנה שניר
11:22 30 Dec 19
שינוי גודל גופנים
ניגודיות