החלטת להתגרש ויש שאלות לגבי חלוקת רכוש של הדירה המשותפת?

במהלך חלוקת הרכוש יהיה עליך לקחת בחשבון גם את נושא הדירה המשותפת, מה תעשו עם המשכנתא, מי משלם איזה חלק ומה עושים אם מחליטים למכור?

בקרב מרבית הזוגות, הוויכוח על חלוקת הרכוש לא נסוב סביב מערכת כלים או הואזה מפורצלן, אלא בנוגע לפריטים יקרי ערך בהרבה. פריטים אלו הם ברוב המקרים, הבית או הדירה שרכשתם יחדיו בתחילת, או במהלך הנישואים שלכם. אי לכך ושל הערך, סביר להניח הגבוה ביותר, מבין כל הפריטים לחלוקה, מתגלעים פעמים רבות ויכוחים סביב הנושא במהלך הפירוד.

אם ערכתם הסכם ממון טרם הנישואים, יהיה קל בהרבה לנהל את חלוקת הרכוש, מאחר והכל מעוגן בהסכם ששניכם חתומים עליו. אם אין ברשותכם הסכם כזה, ואין ביניכם הסכמה על השימוש בנכס, מכירתו, או התשלום עבורו, יהיה עליכם לקבל את עזרת החוק, כלומר בית המשפט.

איך מחלקים בית?

על פי חוק, ישנן שתי דרכים לפתרון. דרכים אלו הינן הלכת שיתוף או הסדר איזון משאבים:

הלכת שיתוף – חלה על זוגות שנישאו עד לשנת 1974. משמעות הדבר היא כי זוגות שנישאו עד שנה זו ורכשו דירה, יצטרכו לחלוק את התשלומים למשכנתא באופן שווה. הדבר חל על כל חוב שנותר פתוח, ולא רק על חוב משכנתא. כמובן שגם כאן ישנם סייגים. למשל, אם הנכס רשום רק על אחד מבני הזוג והמשכנתא נלקחה טרם הנישואים ולצד השני אין יכולת להוכיח כוונת שיתוף בנכס, התשלום בגין המשכנתא יחול על הצד שעל שמו רשום הנכס בלבד.

איזון משאבים – הסדר זה חל על זוגות שנישאו החל משנת 1974 ואילך. בית המשפט רשאי לקבוע את החלוקה בנטל המשכנתא, לפי שיקול דעתו. באופן זה יכול להיות שתהיו שותפים מלאים בתשלומי המשכנתא, או שבית המשפט יפסוק כי צד אחד ישלם סכום גבוה יותר או אולי אפילו ישלם צד אחד את מלוא סכום המשכנתא, והצד השני לא ישלם אותו כלל.

גירושין חלוקת רכוש

מפרקים שותפות בנכס

בעת גירושין, יכול כל אחד מבני הזוג להגיש בקשה לפירוק השיתוף במקרקעין. במקרה כזה יש לבית המשפט את הסמכות לקבוע אם לרשום את המשכנתא על שם אחד הצדדים או למכור את הנכס. כמו כן, יכול בית המשפט להתחשב בבעיות מגורים שיש לאחד מהצדדים, או לשניהם ולעכב את מכירת הנכס, עד למציאת סידור מגורים לילדים, מאחר ומול עיני בית המשפט עומדת טובת הילדים בלבד.

מאחר והמשכנתא היא הלוואה שניתנה במטרה לרכוש נכס למגורים, על הבנק למשכנתאות לקבל עדכונים בנוגע לגירושין ולאשר את העברת המשכנתא על שמו של מקבל הבעלות עליה. מומלץ לגשת אל הבנק עוד בשלבי עריכת ההסכם, כדי לוודא שהבנק נותן הסכמה עקרונית להעביר את המשכנתא לצד אחד. יכול להיות שהבנק יסרב לעשות כך ואז על בני הזוג יהיה למצוא פתרון אחר.

מחלקים את הדירה בתבונה

חלוקת נדל"ן בעת גירושין משפיעה על כל הלוואה שנלקחה כדי לרכוש את הנכס. מעורבים גם ערבים שחתמו על ההלוואה, בדיקת הבנק את יכולת ההשתכרות וההחזר של צד אחד והפעלת שיקול דעתו אם לאשר זאת או לא, וכדומה. לכן, במצבים בהם עולה סוגיית הנדל"ן, חשוב מאד להיוועץ בגורם מקצועי שילווה את התהליך וישפוך אור על הנושא, גם כדי לשמור על האינטרסים של בני הזוג וגם כדי להתכונן מבעוד מועד לתשובות הבנק. עורך דין לענייני משפחה וגירושין, יוכל ללוות אתכם ולהכין אתכם מראש לכל האפשרויות העומדות בפניכם בכל הנוגע לחלוקת הנכס שבבעלותכם.