[ חזרה ]

moneyshoping

תשלום מזונות וזכויות אשה

אשה זכאית לקבל דמי מזונות מבעלה כל עוד בני הזוג נשואים. ממועד מתן הגט אין בחובתו של הבעל בתשלום מזונות לאשה. אפילו אם הבעל הוא הגורם האשם בפירוק הנישואין הרי שהאשה לא תהא זכאית לקבל ממנו מזונות. במקרה בו בני הזוג נפרדו אך טרם התגרשו, זכאית האשה במקרים מסוימים למזונות מבעלה (למעט מקרים בהם האשה מרדה, זנתה תחת בעלה או עזבה את הבית בלא הצדקה). עפ"י ההלכה חייב הבעל לשלם מזונות את אשתו לפי הכלל: "עולה עמו ואינה יורדת עמו", כלומר הוא חייב לספק את צרכיה כפי רמת חייהם. במסגרת חובת המזונות נכללים כל צרכיה הממשיים של האשה כגון: מדור (דירה בשכירות או בבעלות), אוכל, ביגוד והנעלה, קוסמטיקה, תרופות, בילויים ועוד.

כאשר האשה עובדת ושכר עבודתה מספיק לה לכיסוי כל צרכיה, פטור הבעל מחובת תשלום המזונות, אולם במקרה ושכרה אינו מספיק לה לכיסוי כל צרכיה האמיתיים, הרי שאז מחויב הבעל להשלים לה את מזונותיה. במידה והאשה עבדה כל השנים ולפני תביעת המזונות עזבה את עבודתה הרי שבית המשפט יבחן את כנות מעשיה באם לא מדובר בתרגיל שמטרתו לסחוט את הבעל לתת לה גט.


[ חזרה ]

המדריך להתגרש נכון


* שם מלא:
* אימייל:
טלפון:
פנייה:
Captcha

Facebook

הוקם במערכת אדממה,